reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Jaki adres spółki na fakturze?

Jaki adres spółki na fakturze?

Spółka z o.o. będąca czynnym podatnikiem VAT powinna podać na fakturze (zarówno fakturze sprzedaży jak i zakupu) właściwy adres, zgodny z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. W zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R oraz w rejestrze przedsiębiorców KRS, adres siedziby spółki zawiera ulicę, miejscowość, kod pocztowy oraz miejscowość poczty. Dlatego na fakturze trzeba zapisać zarówno miejscowość siedziby spółki jak i nazwę miejscowości poczty.

Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 listopada 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.632.2020.1.MGO).

Jak zapisać adres na fakturze?

O interpretację wystąpiła Spółka z o.o., która miała wątpliwości jakie elementy adresu powinny znaleźć się na fakturze VAT (sprzedaży oraz zakupu). Czy trzeba wskazywać na fakturze tylko miejscowość siedziby, czy powinno się zamieścić również nazwę miejscowości poczty?

Jak wiadomo, na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o VAT, faktura powinna zawierać m.in.:

  1. datę wystawienia;
  2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Więcej niestety ustawa o VAT nie wyjaśnia w zakresie adresu na fakturze. W szczególności nie precyzuje jakie elementy (dane) adresowe powinny się znaleźć na fakturach. Stąd odpowiedzi trzeba szukać w innych aktach prawnych.

Zgodnie z art. 35 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ilekroć do Rejestru wpisuje się:

  1. osobę fizyczną – zamieszcza się nazwisko i imiona oraz identyfikator nadany w systemie ewidencji ludności, zwany dalej „numerem PESEL”;
  2. inny podmiot niż określony w pkt 1 – zamieszcza się nazwę lub firmę oraz numer identyfikacyjny REGON, a gdy podmiot powstał w wyniku przekształcenia - NIP podmiotu przekształcanego, a jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Rejestrze – także jego numer w Rejestrze;
  3. siedzibę i adres podmiotu – zamieszcza się dane obejmujące: województwo, powiat, gminę, miejscowość, ulicę, miejscowość poczty zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, gdy nazwa miejscowości stosowana w obrocie nie jest zgodna z jej nazwą urzędową.

A na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego zawiera dane:

  1. objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych, przekazywane automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
  2. uzupełniające: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, z wyjątkiem rachunku VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, adresy miejsc prowadzenia działalności, dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, a w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.

Rozporządzeniem z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 430) Minister Finansów określił wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R. Podatnicy niebędący osobą fizyczną określają w tym zgłoszeniu adres siedziby.

Zdaniem Dyrektora KIS ww. przepisy wymagają, by spółka wpisana do KRS podawała na fakturach VAT (zarówno wystawianych przez siebie fakturach zakupowych, jak również na fakturach kosztowych otrzymanych od kontrahentów) właściwy adres, zgodny z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dlatego wymagane jest zamieszczenie na fakturze zarówno miejscowości siedziby jak i nazwę miejscowości poczty.

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama