REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak i kiedy można anulować fakturę VAT?

Jak i kiedy można anulować fakturę VAT?
Jak i kiedy można anulować fakturę VAT?

REKLAMA

REKLAMA

Organy podatkowe wskazują, że zasadniczo korekta treści pierwotnie wystawionej faktury VAT powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Czasem jednak wystawiona faktura nie została wprowadzona do "obrotu prawnego" co oznacza, że wystawca nadal posiada 2 egzemplarze faktury i nie wysłał nikomu (np. kontrahentowi) żadnego jej egzemplarza. W takiej sytuacji nie ma podstaw do poprawienia błędów w fakturze poprzez wystawienie faktury korygującej ale za to można anulować taką fakturę.

Anulowanie faktur VAT - przepisy i stanowisko organów podatkowych

Warto wiedzieć, że przepisy ustawy o VAT, ani przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy, nie regulują zasad anulowania wystawionych faktur. Jednak organy podatkowe (zob. przykładowo interpretację indywidualną z 29 września 2020 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej - sygn. 0114-KDIP1-3.4012.394.2020.1.ISK) uważają, że w praktyce jest dopuszczalne anulowanie faktury, polegające na przekreśleniu oryginału i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie.

Zdaniem Dyrektora KIS anulowanie faktur powinno dotyczyć wyłącznie:
- tych dokumentów rozliczeniowych, które nie zostały wprowadzone przez podatnika do obrotu prawnego,
- tych przypadków, gdy faktura dokumentuje czynność rzeczywiście niedokonaną.

Autopromocja

Kontrahent odsyła fakturę bez księgowania - co robić?

O interpretację w zakresie anulowania wystawionych faktur (wyłącznie papierowych) wystąpił podatnik, któremu kontrahenci zwracają czasem wystawioną przez niego fakturę VAT bez księgowania tej faktury. Dotyczy to sytuacji, gdy wystawiona omyłkowo faktura dotyczy transakcji, która w rzeczywistości nie miała miejsca (towary nie zostały dostarczone lub nie doszło do wykonania usługi w rozumieniu przepisów o VAT). Zwracane przez kontrahentów faktury nie dokumentują również żadnej zaliczki, która byłaby uiszczona przez kontrahenta na rzecz podatnika (wystawcy faktury) z tytułu przyszłej dostawy towarów lub świadczenia usług.

W praktyce zdarza się też, że zwracane faktury są opatrzone adnotacją wskazującą, że przed zwróceniem ich wystawcy znajdowały się w posiadaniu kontrahenta (np. w postaci tzw. prezentaty z datą otrzymania faktury przez kontrahenta).

Po zwróceniu egzemplarza faktury przez kontrahenta, podatnik (wystawca faktury) stosuje następującą procedurę anulowania takiej faktury:

 • oba egzemplarze faktury (także egzemplarz zwrócony przez kontrahenta) zostają przekreślone przez podatnika;
 • na przekreślonych egzemplarzach faktury podatnik umieszcza adnotację potwierdzającą fakt dokonania anulowania faktury i określającą przyczynę jej anulowania;
 • anulowane faktury są przechowywane wraz z dokumentacją księgową podatnika.

Faktury są zwracane czasem po upływie kilku tygodni od ich wystawienia. Dlatego zdarza się, że zwrócona przez kontrahenta faktura mogła być już uprzednio ujęta przez podatnika w rozliczeniu podatku należnego za dany okres, za który została już złożona deklaracja VAT.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na gruncie wyżej opisanego stanu faktycznego podatnik zapytał Dyrektora KIS:

 1. Czy ww. procedura uprawnia podatnika do skutecznego anulowania zwracanych faktur?
 2. (W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1) Jeśli anulowana faktura została już uwzględniona w rozliczeniu (deklaracji) VAT podatnika za dany okres rozliczeniowy, w ramach którego okresu rozliczeniowego, to czy podatnik powinien uwzględnić anulowanie takiej faktury w ramach tego samego okresu rozliczeniowego, tj. „wycofać” anulowaną fakturę z rozliczenia (deklaracji) VAT za okres, w którym została ona pierwotnie ujęta?

Zdaniem podatnika:

Ad 1. Stosowana przez niego procedura anulowania faktur jest prawidłowa i postępując zgodnie z nią podatnik ma prawo do skutecznego anulowania faktury.

Ad. 2 Podatnik ma obowiązek uwzględnić anulowanie faktury w ramach tego samego okresu rozliczeniowego, tj. „wycofać” anulowaną Fakturę z rozliczenia (deklaracji) VAT za okres, w którym została ona pierwotnie ujęta.

Na poparcie swojego stanowiska podatnik wskazał kilka indywidualnych interpretacji podatkowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ww. interpretacji z 29 września 2020 r. zgodził się z podatnikiem i uznał jego stanowisko i argumentację za prawidłową w aktualnym stanie prawnym.

Polecamy: Biuletyn VAT

Ustawa o VAT

Korekta faktury i korekta deklaracji - przepisy

Dyrektor KIS wskazał, że zasady wystawiania faktur i faktur korygujących regulują przepisy art. 106a-106q ustawy o VAT.

Na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy o VAT – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

Autopromocja
 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których należy skorygować uprzednio wystawiony i wprowadzony do obrotu prawnego dokument. Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT – w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą. Jakie zapisy i dane powinna zawierać faktura korygująca określa art. 106j ust. 2 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty i wykazania (zgodnie z art. 99 ustawy o VAT) w deklaracji VAT.

Dyrektor KIS wskazał ponadto, że zgodnie z art. 81 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Czym jest faktura VAT i kiedy można ją anulować?

Dyrektor KIS zauważył, że celem faktury jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli dokumentuje prawdziwe zdarzenie gospodarcze - czyli stwierdza fakt nabycia określonych towarów lub usług albo fakt otrzymania zaliczki. Zatem nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy nie wskazuje ona faktycznie zaistniałego zdarzenia gospodarczego. Faktura potwierdza więc zaistnienie zdarzenia gospodarczego co jest niezbędne dla powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Wystawienie faktury należy (zdaniem Dyrektora KIS) rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

Faktura VAT sporządzona, a niewprowadzona do obrotu prawnego, nie jest zatem fakturą wystawioną w rozumieniu wyżej cytowanego przepisu prawnego i nie stanowi podstawy do zapłaty podatku w niej wykazanego w trybie art. 108 ust. 1 ustawy.

Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Dokonanie korekty faktury jest możliwe jedynie w przypadku, gdy pierwotna faktura została wprowadzona do obrotu prawnego, tzn. została przyjęta (odebrana) przez nabywcę towaru lub usługi oraz ujęta w jego rozliczeniach.

Jednak nie ma możliwości dokonywania korekty faktury w sytuacji, gdy pierwotna faktura została wystawiona, ale nie weszła do obrotu prawnego, gdyż nie wywołuje wówczas żadnych skutków prawnych.

Gdy wystawiona faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego (co potwierdza fakt, że wystawca jest w posiadaniu 2 egzemplarzy faktury), to nie ma podstaw do poprawienia błędów poprzez wystawienie faktury korygującej – w takim przypadku (zdaniem Dyrektora KIS) istnieje możliwość anulowania tej faktury.

Żadne polskie przepisy dot. VAT nie określają jednak zasad anulowania wystawionych faktur. Tym niemniej organy podatkowe twierdzą, że ("w drodze wyjątku") anulowanie faktury jest dopuszczalne jeżeli faktura:
- nie została wprowadzone przez podatnika do obrotu prawnego i jednocześnie

- faktura dokumentuje czynność, która w rzeczywistości nie zaistniała.

Zdaniem
Dyrektora KIS anulowanie faktury polega na przekreśleniu oryginału i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie. Zalecane jest również pozostawienie anulowanych faktur w dokumentacji podatkowej.

Wobec powyższego podatnik, który wystąpił o wydanie ww. interpretacji w opisanych stanach faktycznych miał pełne prawo anulować faktury.

Warto tu zauważyć, że Dyrektor KIS uznał za niemający znaczenia fakt, że jeden z egzemplarzy faktury został przesłany do kontrahenta, który następnie odesłał ten egzemplarz wystawcy (bez zaksięgowania). Mimo takiego przesyłania najważniejsze jest, że ostatecznie w wyniku tej korespondencji wystawca posiada 2 egzemplarze tej faktury, co ma taki sam skutek jakby tego egzemplarza wcale nie wysyłał do kontrahenta. W takiej sytuacji nie ma przeszkód dla anulowania faktury.

Dyrektor KIS potwierdził także obowiązek podatnika skorygowania deklaracji VAT, które uwzględniały dane z anulowanych następnie faktur.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

  W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

  REKLAMA