REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Kody GTU w JPK_VAT - co się zmieni?
Kody GTU w JPK_VAT - co się zmieni?
www.shutterstock.com

REKLAMA

REKLAMA

Kody GTU w JPK_VAT. Ustawodawca przygotował szereg modyfikacji w zakresie wykazywania oznaczeń GTU w JPK_VAT. Proponowane zmiany mają uprościć wywiązywanie się z obowiązków ewidencyjnych. Jakie to zmiany?

JPK_VAT - zmiany w deklaracji i ewidencji

W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi i postulatami podatników resort finansów przygotował propozycje zmian w zakresie wykazywania w JPK_VAT:

REKLAMA

Autopromocja

1) paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT,

2) faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,

3) oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (kody GTU), o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia,

4) procedur, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

5) zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT.

Zmiany przewiduje projekt rozporządzenia z 17 marca 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Projekt od 17 marca 2021 r. jest na etapie opiniowania.

Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; przy czym część przepisów - z dniem 1 lipca 2021 r.

Kody GTU w JPK_VAT - zmiany

Ustawodawca przygotował szereg modyfikacji m.in. w zakresie wykazywania kodów GTU w JPK_VAT. Proponowane zmiany mają uprościć oraz ułatwić podatnikom wywiązywanie się z obowiązków ewidencyjnych. Jakie to zmiany?

GTU_01 do GTU_13 - zmiana sposobu oznaczeń

Zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie, w § 10 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia w celu wyeliminowania różnic pomiędzy dokumentacją techniczną (strukturą JPK_VAT z deklaracją), a wskazanymi  w rozporządzeniu oznaczeniami zmieniono sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”.

Ponadto doprecyzowano zapisy wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015. Zmiany polegające tylko na dopisaniu wyrazu „GTU” zostały wprowadzone w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b, lit. d, lit. e  oraz § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia.

Oznaczenie GTU_01

W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia doprecyzowano, że oznaczenie „GTU_01” dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208. Obecna definicja napoju alkoholowego w rozumieniu tej regulacji prawnej nie wiąże się z definicją napoju alkoholowego zawartą  w ustawie o podatku akcyzowym, dodatkowo identyfikacja tego rodzaju towarów wspierana jest przez określone wprost oznaczenia CN.

Niniejsza zmiana ma na celu wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych jakie konkretnie towary mieszczące się pod pojęciem napojów alkoholowych należy oznaczać „GTU_01”.

Oznaczenie GTU_03

W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia zmieniono brzmienie przepisu poprzez m.in. doprecyzowanie, że oznaczenie „GTU_03” nie obejmuje swoim zakresem olejów opałowych wymienionych w lit. b § 10 w ust. 3 pkt 1, tzn. tych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy i podlegających oznaczeniu „GTU_02”.

Wprowadzona zmiana ma służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do podwójnego przypisywania oznaczeń, tj. GTU_02 i GTU_03 dla tych samych dostaw oleju opałowego.

Oznaczenie GTU_06

W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia doprecyzowano zapis w celu wyjaśnienia wątpliwości, że dostawa folii typu stretch wymienionej w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich, również powinna być oznaczana „GTU_06”. Zatem dla przejrzystości zapisu wyszczególniono ją ze wskazanych w tym przepisie zbiorczo pozycji 7-9 załącznika nr 15 do ustawy i ujęto odrębnie.

Oznaczenie GTU_07

W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia zmieniono brzmienie przepisu w celu doprecyzowania, że oznaczenie „GTU_07” dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych, oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8701–8708.

Oznaczenie GTU_08

W § 10 w ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia, z uwagi na zmianę brzmienia załącznika nr 12 do ustawy o VAT, która została wprowadzona ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751) i weszła w życie 1 listopada 2019 r. zmieniono brzmienie niniejszego przepisu poprzez wskazanie, że oznaczenie „GTU_08” dotyczy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy, która obecnie obejmuje m.in. zakres towarów z poz. 2 i 3 tego załącznika w poprzednim brzmieniu.

Oznaczenie GTU_09

REKLAMA

W § 10 w ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w celu doprecyzowania treści przepisu, aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, że oznaczeniu „GTU_09” miałyby podlegać inne towary niż te wskazane w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, 1493 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 97), zmieniono jego brzmienie poprzez usunięcie sformułowania „leków oraz wyrobów medycznych”.

W związku z tym, oznaczenie „GTU_09” dotyczy tylko produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Obowiązek stosowania oznaczenia GTU_09, w przypadku wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisuje się do środków prewencyjnych dotyczących monitoringu handlu produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi zagrożonymi dostępnością w Polsce.

Oznaczenie GTU_10

W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia dookreślono, że oznaczenie „GTU_10” dotyczy nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także odnoszących się do nich czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Oznaczenie GTU_12

W § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w celu wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowano brzmienie zapisu poprzez przypisanie, do wymienionych usług o charakterze niematerialnym objętych oznaczeniem „GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015.

Oznaczenie GTU_13

W § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia zmieniono zapis pod względem formalnym, wykreślono wyrazy „sekcja H” i „2015 symbol”, oraz w celu ujednolicenia oznaczenia „13” ze strukturą JPK_VAT z deklaracją wyraz „13" zastąpiono wyrazem „GTU_13”.

GTU - bez oznaczenia „RO” i „WEW”

W § 10 rozporządzenia dodano ust. 3a w celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych uznano, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane GTU.

Zmiany w JPK_VAT - od kiedy nowe przepisy?

W projekcie zawarto, że część przepisów (tj. § 10 ust. 3 pkt 1 lit. aj, pkt 2 lit. ac,ust. 3a, ust. 4 pkt 3 i 13 i ust. 4a4c oraz § 11 ust. 2 pkt 2,ust. 6 pkt 3 i ust. 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem) będzie miała zastosowanie począwszy od rozliczeń za kwiecień 2021 r.

Natomiast inne nowe regulacje (tj. § 10 ust. 1 pkt 1, 2,pkt 7 lit. b i pkt 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem), znajdą zastosowanie począwszy od rozliczeń za lipiec 2021 r.

Dotychczasowy wzór dokumentu elektronicznego, który obejmuje deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 tej ustawy, można stosować przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA