| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Obowiązek podatkowy > Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży doładowań do telefonów komórkowych

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży doładowań do telefonów komórkowych

Prowadzimy dystrybucję doładowań do telefonów komórkowych w postaci tzw. elektronicznych jed­nostek doładowania, tj. zaszyfrowanych plików elektronicznych zawierających kody doładowujące. Nabywamy je od operatorów sieci komórkowych lub pośredników. Są one następnie przesyłane w po­staci zabezpieczonych plików elektronicznych do bazy danych elektronicznego systemu dystrybu­cji, a w momencie zgłoszenia zapotrzebowania są one przesyłane na konkretny terminal w punkcie sprzedaży podmiotu, z którym mamy podpisaną umowę, co umożliwia dalszą odsprzedaż tych jedno­stek w postaci wydruku. Zgodnie z umową, przeniesienie praw do elektronicznych jednostek dołado­wania następuje w momencie, w którym kontrahent pobiera te jednostki na zainstalowany w swojej placówce terminal i dokonuje ich sprzedaży finalnemu nabywcy. Jednocześnie ponosi on ryzyko go­spodarcze związane z jednostkami pobranymi a niesprzedanymi. Czy przy takim modelu dystrybucji jednostek powinniśmy rozpoznawać obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych, tj. z chwilą doko­nania ich sprzedaży?

Tak. Z pytania wynika, że nie świadczycie Państwo usług telekomunikacyjnych, a jedynie prowadzi­cie sprzedaż elektronicznych jednostek doładowania. Usługę tę należy więc potraktować jako sprzedaż uprawnień do korzystania z usług telekomunikacyjnych, a więc usługę odmienną od samej usługi tele­komunikacyjnej. W odniesieniu do tego rodzaju usług nie będzie miał zatem zastosowania szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, określony w art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) tiret pierwsze ustawy o VAT. W tym przypadku powstaje on na zasadach ogólnych, określonych w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, tj. w dacie ich wykonania. Z tego powodu data wystawienia faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż nie ma wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Potwierdzają to także organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 stycz­nia 2014 r. (sygn. IPPP1/443-1261/13-2/Igo) czytamy:

W świetle uwag wskazanych w stosunku do stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2013 r. i stwierdzenia, że sprzedaż jednostek doładowujących telefony komórkowe (w postaci zaszyfro­wanych plików zawierających kody doładowujące), przez podmiot, który nie świadczy usług tele­komunikacyjnych, należy traktować jako sprzedaż praw/uprawnień do korzystania z usługi telekomunika­cyjnej, aktualnym pozostaje, że od 2014 r. nie będą miały również zastosowania szczególne zasady dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego. Tym samym, w sprawie nie znajdzie zastosowa­nia zasada szczególna ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego określona w art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) ustawy, gdyż nie mamy do czynienia ze świadczeniem usługi telekomunikacyjnej. Ponad­to, nie znajdą zastosowania również inne szczególne zasady dotyczące obowiązku podatkowego. Tym samym, w stanie prawnym po 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy dla omawianych usług będzie po­wstawał w dacie ich wykonania, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Jednocześnie, bez wpływu na mo­ment powstania obowiązku podatkowego pozostawała będzie data wystawienia przez Spółkę faktury do­kumentującej dokonaną sprzedaż, zaś stanowisko w powyższej kwestii jest prawidłowe.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usługi gastronomicznej świadczonej na rzecz gości hotelowych

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 19a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Artykuł pochodzi z poradnika "500 pytań o VAT"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kutyma

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »