reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Zakup samochodu za granicą (w innym kraju UE) - rozliczenie VAT

Zakup samochodu za granicą (w innym kraju UE) - rozliczenie VAT

Otrzymałam od klienta mojego biura rachunkowego (podatnika VAT) fakturę, którą dostał on od sprzedawcy z tytułu zakupu używanego auta ciężarowego z UE. Czy do tej faktury sporządzam VAT-26 i VAT-23? Czy tylko ujmuje VAT-UE jako wewnątrzwspólnotowe nabycie? Czy podatnik wcześniej płaci VAT od tego zakupu?

Jeśli kupiony pojazd będzie środkiem trwałym (rejestrowanym w kraju), to należy złożyć VAT-23. Obowiązek złożenia VAT-26 zależy od rodzaju samochodu. Szczegóły poniżej.

Zakup towaru, w tym pojazdów samochodowych w innym kraju UE, zobowiązuje nabywcę do rozliczenia VAT od WNT, gdy są spełnione następujące warunki:

  • nabywca jest podatnikiem VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają mu służyć do działalności gospodarczej, lub jest osobą prawną niebędącą podatnikiem;

Jeśli nabywca korzysta ze zwolnienia z VAT, nie musi opodatkowywać WNT, gdy całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego oraz poprzedniego roku kwoty 50 000 zł.

  • dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej;
  • transakcja nie została objęta procedurą marży.

W sytuacji gdy zostaną spełnione wymienione warunki, transakcję uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Wyjątkiem są nowe środki transportu, w przypadku zakupu których zawsze trzeba rozliczyć VAT od WNT, niezależnie od statusu sprzedawcy i nabywcy.

W omawianym przypadku zakładamy, że warunki zostały spełnione i należy rozliczyć WNT.

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT

Rozliczenie VAT należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

Jeżeli istnieje obowiązek rozliczenia VAT od WNT, podatnik wykazuje go po stronie podatku należnego oraz naliczonego, gdy przysługuje mu prawo do odliczenia VAT. Składa również informację podsumowującą, jeśli jest podatnikiem VAT UE.

Jednak w przypadku gdy przedmiotem nabycia jest środek transportu, obowiązków może być więcej. Wynikają one m.in. z art. 103 ust. 3 w zw. z art. 99 ust. 10 ustawy o VAT. Na podstawie tych regulacji podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Obowiązek ten dotyczy jednak  nabycia:

  • nowych środków transportu lub
  • innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany w deklaracjach VAT,

jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, ale jest użytkowany na terytorium kraju.

W takiej sytuacji podatnicy muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego VAT-23. Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

Podsumowując, w przypadku nabycia samochodu ciężarowego, który będzie rejestrowany przez podatnika, powinno się złożyć informację VAT-23 i zapłacić wcześniej VAT.

Przypomnijmy, że obowiązek podatkowy, gdy nie jest to nowy środek transportu, powstaje w dniu wystawienia faktury, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

Przykład
Spółka kupiła w Niemczech 9 marca 2020 r. samochód ciężarowy. W tym samym dniu sprzedawca wystawił fakturę VAT. Spółka zarejestruje samochód. W tym przypadku jest zobowiązana zapłacić VAT do 23 marca 2020 r. Musi również złożyć VAT-23.

Wcześniejsza zapłata VAT od WNT nie zwalnia podatnika z rozliczenia tego nabycia w deklaracji. Nie oznacza to, że podatnik będzie płacił dwa razy VAT. Zapłacony wcześniej VAT obniży kwotę podatku należnego wynikającego z deklaracji. W deklaracji VAT-7/VAT-7K zapłacony VAT wykazuje się w poz. 38. W nowym JPK_VAT będzie to poz. K_38.

Rozliczenie VAT naliczonego od WNT

Zasadniczo VAT należny od WNT stanowi VAT naliczony. Jednak należy pamiętać o wszystkich ograniczeniach, które dotyczą zakupów krajowych. Mają one zastosowanie również do WNT. Dlatego w przypadku gdy przedmiotem nabycia jest samochód, należy ustalić, czy spółki nie obowiązują ograniczenia wynikające z art. 86a ustawy o VAT. Należy pamiętać, że nie dotyczą one zakupu pojazdu o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Według ustawy o VAT taki pojazd nie jest uznawany za pojazd samochodowy, którego dotyczą ograniczenia w odliczeniu VAT. Podatnik ma prawo do odliczenia pełnego VAT od tego zakupu. Nie musi składać deklaracji VAT-26.

W przypadku pojazdów samochodowych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony prawo do odliczenia 100% VAT zależy od rodzaju środka transportu lub jego przeznaczenia. W pytaniu jest mowa o samochodzie ciężarowym, ale nie są podane szczegóły. Dlatego gdy przedmiotem zakupu był jeden z samochodów wymienionych w tabeli, nie trzeba składać VAT-26. Może natomiast wystąpić obowiązek przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych.

Tabela. Pojazdy, w przypadku których nie trzeba składać VAT-26, aby odliczać 100% VAT

Lp.

Rodzaj pojazdu

Czy trzeba przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne

1.

Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van

Tak

2.

Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków

Tak

3.

Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu

Tak

4.

Pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

a) agregat elektryczny/spawalniczy,

b) do prac wiertniczych,

c) koparka, koparkospycharka,

d) ładowarka,

e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

f) żuraw samochodowy

- jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym

Nie

5.

Pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi o przeznaczeniu:

1) pogrzebowy,

2) bankowóz - wyłącznie typu A i B

- jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony

Nie

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych wymienionych w poz. 1-3 tabeli stwierdza się na podstawie:

  • dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz
  • dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Dla pojazdów o zastosowaniu specjalnym ustalamy, czy warunki są spełnione na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Jeśli przedmiotem nabycia nie był żaden z wymienionych pojazdów, to aby odliczyć 100% podatku, należy użytkować go wyłącznie do celów służbowych.

Dlatego spółka, aby odliczyć 100% VAT od wydatków związanych z kupnem i użytkowaniem samochodu, musi:

  1. zgłosić pojazd do urzędu skarbowego na druku VAT-26, tj. informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
  2. prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówkę, do VAT,
  3. wprowadzić w firmie wewnętrzny regulamin użytkowania pojazdu, który wyklucza możliwość używania pojazdu do celów prywatnych.

Podsumowując, sposób postępowania zależy od rodzaju zakupionego pojazdu. Gdy będzie to pojazd o masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub mniejszej, ale o zastosowaniu specjalnym (zob. tabelę), to nie będzie potrzeby składania VAT-26 i prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów.

Podstawa prawna

Tomasz Burchard, doradca podatkowy

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Valeria Jeleńska

specjalistka z zakresu prawa korporacyjnego, prawa pracy, prawa migracyjnego (prawo polskie, rosyjskie, białoruskie)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama