Kategorie

Obowiązkowy split payment od 2019 roku?

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Obowiązkowy split payment nie przed 1 stycznia 2019 roku
Obowiązkowy split payment nie przed 1 stycznia 2019 roku
www.shutterstock.com
Pierwszym możliwym terminem jest 1 stycznia 2019 r., jeśli oczywiście przez te pierwsze 6 miesięcy okaże się, że mechanizm podzielonej płatności (split payment) działa sprawnie. System obowiązkowy wprowadzimy najpierw w tych branżach, w których obecnie stosujemy odwrotne obciążenie - mówi Wojciech Śliż, dyrektor departamentu VAT w Ministerstwie Finansów, w rozmowie z DGP.

Przepisy o split payment wejdą w życie 1 lipca br. Czy Ministerstwo Finansów szykuje się do ich objaśnienia?

Jak najbardziej. Cały czas analizujemy pytania. Liczymy na to, że w ciągu miesiąca się uda nam wydać obszerne objaśnienia w nowej wiążącej formule. Rozwieją one wątpliwości i utną niepotrzebne dyskusje. Będzie to pierwszy przypadek, gdy przepisy zostaną objaśnione w wiążący sposób jeszcze przed wejściem w życie.

Na razie mechanizm ten ma być dobrowolny. Kiedy stanie się obowiązkowy?

Pierwszym możliwym terminem jest 1 stycznia 2019 r., jeśli oczywiście przez te pierwsze 6 miesięcy okaże się, że mechanizm podzielonej płatności działa sprawnie. System obowiązkowy wprowadzimy najpierw w tych branżach, w których obecnie stosujemy odwrotne obciążenie.

Czy jest już zgoda Komisji Europejskiej na wprowadzenie obowiązkowego split payment?

Dialog z Komisją Europejską w tym zakresie został już zainicjowany. Jesteśmy optymistami co do jego pozytywnego zakończenia.

Korzystanie ze split payment ma być jedną z przesłanek należytej staranności w VAT. Kiedy będzie długo zapowiadana lista przesłanek należytej staranności?

Prace nad nią są również na finiszu. Dokument powinien pojawić się w ciągu najbliższych tygodni.

Czy odwrotne obciążenie się nie sprawdziło?

Odwrotne obciążenie spełnia swoją rolę. Ma jednak pewne istotne wady. Po pierwsze, przestępczość podatkowa ma to do siebie, że bardzo szybko migruje, a proces legislacyjny jest długotrwały. Zanim uda nam się objąć odwrotnym obciążeniem kolejne branże, przestępcy już przenoszą się do innych. Po drugie, odwrotne obciążenie w obrocie krajowym to wyłom w zasadach konstrukcyjnych podatku VAT. W czasie kiedy mechanizm ten był wprowadzany, nie było jednak lepszego pomysłu. Teraz taki pomysł mamy. Obowiązkowy split payment w branżach objętych dziś odwrotnym obciążeniem w połączeniu z dobrowolnym split payment w pozostałych branżach doprowadzi do sytuacji, w której przestępcy, decydując się na popełnienie oszustwa w VAT, nie będą wiedzieli, czy uda im się ostatecznie wyprowadzić VAT z budżetu. Obok innych funkcjonujących już instrumentów, np. JPK, STIR czy przepisów karnych, powinno to skutecznie zniechęcać do popełniania tego typu przestępstw.

Czy w ramach rozliczeń z jednym kontrahentem będzie można stosować split payment wybiórczo i np. za jedną fakturę zapłacić w systemie podzielonej płatności, a za drugą nie?

Absolutnie tak. Nabywcy będą mieli pełną dowolność dysponowania swoimi środkami. To oni będą decydować, którą fakturę, dla którego dostawcy, a nawet w jakiej części chcą zapłacić według mechanizmu podzielonej płatności, a jaką zwykłym przelewem.

A jeżeli nabywca nie będzie zadowolony z wykonania usługi, to czy wolno mu będzie zapłacić według systemu split payment sam tylko VAT?

Jak najbardziej. Komunikat przelewu splitpaymentowego będzie się składał z: numeru faktury, wartości brutto i pola VAT. Wystarczy więc wpisać w wartość brutto i pole VAT tę samą kwotę. Urząd skarbowy będzie wiedział, że przelew dotyczy wyłącznie kwoty podatku. Dowolność jest naprawdę bardzo duża. Jest jednak zastrzeżenie, że jedna płatność (jeden przelew splitpaymentowy) może dotyczyć wyłącznie jednej faktury.

Polecamy: VAT 2018. Komentarz

To może zwiększyć koszty operacji bankowych, bo zamiast jednego przelewu np. na 10 faktur przedsiębiorca będzie musiał zrobić 10 pojedynczych przelewów i za każdy z nich zapłacić.

To świadoma decyzja wynikająca z tego, że system musi być kontrolowalny. Urząd skarbowy musi mieć możliwość połączenia kwoty VAT z konkretną fakturą. Przy przelewach paczkowych byłby problem z właściwym alokowaniem podatku. Gdybyśmy założyli, że nabywca dokonuje płatności np. części kwoty VAT z 10 faktur, i potem okazałoby się, że któraś z tych faktur jest związana z popełnieniem przestępstwa podatkowego, mielibyśmy problem z ustaleniem, ile z tego, co zostało zapłacone w split payment, dotyczy pustej faktury.

Ale co z takim razie z rosnącymi kosztami firm?

Dopóki split payment będzie dobrowolny, dopóty przedsiębiorcy będą musieli kalkulować, co im się bardziej opłaca – czy ewentualne wyższe koszty pojedynczych przelewów, czy przelewy paczkowe i ewentualne ryzyko nierzetelności kontrahenta. Zastanowimy się nad tym jeszcze raz, w momencie gdy zdecydujemy się wprowadzić obligatoryjny split payment.

Czy wydatki za pojedyncze przelewy to jedyny dodatkowy koszt firm?

Tak. Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i opłaty za przelewy splitpaymentowe nie wzrosną. Banki się na to ostatecznie zgodziły i należą się im za to podziękowania. Trzeba podkreślić, że znaczna część ciężaru finansowego tej operacji została nałożona właśnie na nie, a nie na podatników.

A co z oprocentowaniem środków na rachunku VAT? W których bankach rachunki będą oprocentowane?

Oprocentowanie rachunku VAT będzie uzależnione od tego, czy zwykły rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy jest oprocentowany. To zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy bankiem i przedsiębiorcą. Z naszej strony w przepisach wprowadziliśmy jedynie mechanizm, który spowoduje, że automatycznie odsetki naliczone od środków na rachunku VAT będą zapisywane na zwykłym rachunku firmy – w całości i od razu, bez żadnego działania przedsiębiorcy.

Dlaczego rachunki VAT będą prowadzone tylko w złotych? Co z przedsiębiorcami, którzy rozliczają się np. w euro?

Tacy przedsiębiorcy nie będą mogli skorzystać ze split payment. Musieliśmy wybrać, czy zmuszać banki do gigantycznych inwestycji, po to tylko, żeby mogły obsłużyć promil płatności w euro w stosunku do płatności w złotych, czy ograniczyć stosowanie tego mechanizmu do rozliczeń w polskiej walucie. Wybraliśmy rozwiązanie tańsze i prostsze. Nasza waluta jest w pełni wymienialna, więc jeśli nabywca chce zapłacić w systemie split payment, może zapłacić zagranicznemu kontrahentowi w złotych. Komisja Europejska w przypadku systemu dobrowolnego nie widziała w tym najmniejszego problemu.


Banki nie będą sprawdzać poprawności rozliczeń. A co, jeśli przedsiębiorca się pomyli i zamiast 23 proc. VAT wpisze w komunikacie przelewu 33 proc. VAT? Czy omyłkowo wpłacona nadwyżka zostanie mu zwrócona?

Rolą banków jest dostarczenie narzędzi, które pozwolą dokonywać przelewów, i udostępnianie administracji skarbowej informacji o tych przelewach. Jeśli nabywca się pomyli i przeleje na rachunek VAT dostawcy za wysoką kwotę podatku, to pieniądze już na tym rachunku zostaną. Nabywca będzie musiał wynegocjować z dostawcą, by ten zwrócił mu je ze zwykłego rachunku rozliczeniowego. W razie zaś przelania środków na rachunek VAT niewłaściwego przedsiębiorcy, przelana kwota zostanie zwrócona na rachunek VAT podmiotu, który dokonał błędnego przelewu. Zasada jest taka, że pieniądze, które wpłyną na rachunek VAT, będą mogły być z niego wypłacone wyłącznie na rachunek VAT innego przedsiębiorcy bądź przez urząd skarbowy – w ramach klasycznego zwrotu VAT albo uwolnienia środków na wniosek podatnika.

Przedsiębiorcy obawiają się, że naczelnicy urzędów skarbowych będą się obawiali uwalniać środki z rachunków VAT i będą to uwolnienie przewlekać.

Nie ma takiej możliwości, żeby naczelnik się bał i przedłużał termin, a w tym czasie firma splajtuje. Termin na uwolnienie środków z rachunku VAT wynosi maksymalnie 60 dni i nie można go przedłużyć. W tym czasie organ musi wydać postanowienie o uwolnieniu środków albo o odmowie ich uwolnienia, przy czym przesłanki odmowy są wyraźnie opisane w ustawie. Mechanizm jest zero-jedynkowy, nie daje możliwości bezczynności czy przewlekłości.

Niektórzy podatnicy zapowiadają, że będą co dzień składać wnioski o uwolnienie środków z rachunku VAT.

Jeżeli ktoś rzeczywiście jest tak zdesperowany i uważa, że codzienne wnioskowanie to właściwe posunięcie, to oczywiście może codziennie składać wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT. Nie wiem tylko, z jakim to się spotka odzewem ze strony urzędów skarbowych. Naturalne byłoby w takiej sytuacji sprawdzenie, dlaczego podatnik tak robi. Odpowiadając natomiast na pani pytanie, czy taka możliwość istnieje, to powiem: tak, można nawet siedem razy dziennie wnioskować o uwolnienie środków.

Może się też okazać, że mimo postanowienia o uwolnieniu środków podatnik nic nie dostanie, bo w dniu, kiedy środki będą uwalniane, jego rachunek VAT będzie pusty.

Reklama

Mechanizm został skonstruowany w taki sposób, że podatnik będzie wnioskować o kwotę, którą posiada na rachunku VAT w dniu składania wniosku. Może jednak nadal tymi środkami swobodnie dysponować, przez co faktycznie może się okazać, że w dniu, kiedy powinno dojść do uwolnienia środków, jego rachunek VAT będzie pusty lub znajdować się na nim będzie kwota mniejsza od wnioskowanej. W takiej sytuacji bank dokona uwolnienia w wysokości dostępnych środków. Dla dobra przedsiębiorców bowiem środki na rachunku VAT nie będą blokowane. Gdybyśmy je blokowali, pojawiłby się problem z płynnością finansową.

Przepisy o split payment zachęcają nabywców do wcześniejszego wpłacania VAT. Jest nawet skomplikowany wzór, który pozwala na wyliczenie korzyści. Tyle że będą one śmiesznie małe.

Przyjęliśmy mechanizm dzielenia się z przedsiębiorcami zyskiem, który ma Skarb Państwa z tytułu wcześniejszej zapłaty podatku. Benefit, który można wyliczyć na podstawie wzoru, to połowa zysku budżetu z tego, że podatek nie jest płacony 25. dnia miesiąca, tylko wcześniej. Rzeczywiście nie zawsze będą to znaczące kwoty.

Odwrotne obciążenie w UE potrwa dłużej

Komisja Europejska chce w drugiej połowie br. opublikować projekt nowelizacji dyrektywy VAT, który pozwoli stosować odwrotne obciążenie aż do wejścia w życie tzw. definitywnego systemu opodatkowania VAT (zakładającego, że sprzedawca płaci podatek w państwie swojej siedziby, ale według stawki obowiązującej w państwie przeznaczenia).

Powód? W najnowszym raporcie skierowanym do Parlamentu Europejskiego i Rady UE Komisja wyjaśniła, że państwa unijne są zadowolone z mechanizmu odwrotnego obciążenia. Pozwala on im efektywnie walczyć z wyłudzeniami VAT – stwierdziła KE.

Obecnie, zgodnie z art. 199a i art. 199b dyrektywy, mechanizm odwrotnego obciążenia może być stosowany tylko do końca 2018 r. Nowelizacja ma przedłużyć ten termin do końca 2021 r.

Patrycja Dudek

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.