Kategorie

Zmiany w VAT w 2018 roku - czy Twoja firma zyska czy straci na split payment?

Rewolucja w rozliczeniach VAT - czy Twoja firma zyska czy straci na split payment
Rewolucja w rozliczeniach VAT - czy Twoja firma zyska czy straci na split payment
www.shutterstock.com
Na 2018 rok ustawodawca przygotował kolejną „niespodziankę” dla przedsiębiorców, tym razem dotyczy ona zmian w zakresie płatności i rozliczeń podatku VAT. W dniu 15 grudnia 2017 r. parlament przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która ma wprowadzić do polskiego systemy podatkowego instytucję tzw. „split payment” czyli mechanizm podzielonej płatności.

Ustawa ma obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy głównym jej celem jest „zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku VAT, ale również zapobieganie unikania płacenia podatku od towarów i usług, co zapewni większe bezpieczeństwo podatkowe, pewność prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachowanie równych zasad konkurencji.”  Wydaje się, że szczególnie interesujący, w całym kontekście sytuacji w jakiej znajdują się dziś przedsiębiorcy, jest wątek „pewności prowadzenia działalności gospodarczej.” Ponadto w ocenie autorów projektu mechanizm podzielonej płatności ma eliminować ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT.

Istota mechanizmu „split payment” sprowadza się najogólniej mówiąc do podziału płatności za nabyte towary lub usługi w ten sposób, że część ceny określonej w fakturze odpowiadająca wartości netto sprzedanego towaru (świadczonej usługi) – cena netto - płacona jest przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała cześć ceny odpowiadająca kwocie podatku VAT od nabytego towaru (usługi) jest płacona na odrębny rachunek bankowy dostawcy – prowadzony wyłącznie dla celów rozliczenia VAT – w ustawie  zwanym „rachunkiem VAT.” 

Otwarcie tego rachunku jest  co do zasady dobrowolne i nie będzie wymagało podpisania z bankiem odrębnej umowy a ponadto założenie takiego rachunku nie może wiązać się z dodatkowymi prowizjami i opłatami dla banku. Czy jednak podatnik będzie mógł swobodnie korzystać ze środków znajdujących się na rachunku VAT?

Polecamy: VAT 2018. Komentarz

W uzasadnieniu do projektu ustawy mówi się, że ustawa nie ingeruje w konstytucyjną zasadę prawa własności. Na poparcie tej tezy podkreśla się, że sam rachunek VAT, jak i środki zgromadzone na tym rachunku będą cały czas środkami należącymi do podatnika decydującego się na otwarcie rachunku VAT. Podatnik, będzie miał możliwość dysponowanie tymi środkami według swego uznania, chociaż wyłącznie na określone cele. Celami tymi  będą mogły być np. zapłata zobowiązania w zakresie podatku VAT do urzędu skarbowego lub zapłata kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT z faktury otrzymanej przez podatnika od swego kontrahenta.

Generalnie więc środki zgormadzone na rachunku VAT będą formalnie należały do podatnika, z tą tylko drobną różnicą że nie będzie on mógł swobodnie z nich korzystać. Na szczęście ustawa  nie zakłada jeszcze, że organy podatkowe będą miały dostęp do środków zgormadzonych na rachunku VAT czy też żeby mogły samodzielnie dokonywać operacji finansowych na tym rachunku.

Projektodawcy w/w zmian zdawali sobie chyba jednak sprawę z tego jak mechanizm podzielonej płatności może wpłynąć na zachowanie płynności finansowej przez przedsiębiorców skoro dopuścili możliwość przenoszenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek bankowy podatnika prowadzony dla celów prowadzonej działalności gospodarczej (np. rachunek bieżący). Oczywiście takie „zwolnienie” środków finansowych z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy podatnika nie będzie leżało wyłącznie w gestii samego podatnika. Podatnik w takim przypadku będzie miał jedynie prawo wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego  z wnioskiem o przelanie konkretnej kwoty z rachunku VAT na bieżących rachunek rozliczeniowym podatnika. Naczelnik urzędu skarbowego, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, będzie miał 60 dni licząc od dnia złożenia takiego wniosku na wydanie zgody na przelanie konkretnej kwoty z rachunku VAT na bieżący rachunek podatnika. Zgoda na przelewanie środków będzie wydawana w formie postanowienia. W przypadku odmowy zgody na przekazanie środków, odmowa taka będzie wydawana w formie decyzji administracyjnej.

Ustawa  zakłada, przynajmniej na razie, dobrowolność stosowania mechanizmy podzielonej płatności a inicjatywa wyboru tej metody rozliczeń będzie należała do nabywcy towarów lub usług. Innymi słowy to nabywca towaru lub usługi będzie mógł oświadczyć swojemu kontrahentowi prowadzącemu działalność gospodarczą (mechanizm tzw „split payment” nie ma zastosowania do transakcji zakupu dokonywanych przez konsumentów), że w zakresie rozliczeń z tym kontrahentem chce stosować mechanizm podzielonej płatności.  Przyjęta zasada dobrowolności stosowania mechanizmu podzielonej płatności oznacza również, że przyjęcie tej formuły w stosunku do jednego kontrahenta nie oznacza obowiązku przyjęcia tego mechanizmu rozliczeń w stosunku do innych kontrahentów.  Ponadto dobrowolność stosowania tego mechanizmu, jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy oznacza, że można go stosować również wybiórczo, w tym znaczeniu że nie każda faktura musi być płacona z zastosowaniem formuły „split payment”. Innymi słowy to nabywca towarów lub usługi decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tej formuły i wobec którego ze swych dostawców ją zastosuje.

Jeśli chodzi o korzyści dla nabywców towarów i usług decydujących się na wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności to można wskazać na następujące korzyści :

- skrócenie do 25 dni zwrotu przez urząd skarbowy na rachunek VAT nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym,

- odstąpienie przez organy podatkowe od zastosowania regulacji związanych ze stosowaniem sankcji, określonych w art.112b i art., 112 c ustawy o VAT,

- rezygnacja, w określonych przypadkach, z naliczania przez organy podatkowe podwyższonych odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku VAT,

- zwolnienie z podatników, stosujących mechanizm podzielonej płatności z solidarnej odpowiedzialności w przypadku dokonania przez tego podatnika płatności na rachunek VAT dostawy towarów lub usług wskazanego na fakturze,

- możliwość wykazania przed organami kontroli skarbowej, że nabywca dochował należytej staranności zawierając umowę z danym kontrahentem.


A teraz druga strona medalu, nie da się bowiem pominąć tego, że wielu przedsiębiorców ma pewne obawy związane z wprowadzeniem mechanizmu „split payment”.

Obawy te dotyczą w szczególności:

- braku możliwości decydowania o zastosowaniu mechanizmu  podzielonej płatności przez dostawców towarów i świadczących usługi - w świetle bowiem nowych przepisów  to nabywca towarów lub zalecający wykonanie usługi decyduje o zastosowaniu tej formuły rozliczeń,
-  zagrożenie dla płynności finansowej przedsiębiorcy, z uwagi na fakt że podatnik będzie dysponował jedynie kwotą na netto za sprzedany towar lub wykonaną usługę,
- ograniczona możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT na inne cele niż związane z rozliczeniem VAT (dysponowanie wyłącznie za zgodną urzędu skarbowego).

Trudno jest dziś jednoznacznie stwierdzić jak proponowane zmiany zostaną przyjęte przez przedsiębiorców, zwłaszcza że na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze jak ukształtuje się polityka organów skarbowych w tym zakresie.. Należy jednak żywić nadzieję, że w ostatecznym rozrachunku stosowanie mechanizmu podzielonej płatności okaże się korzystne dla przedsiębiorców.

Wojciech Ostrowski, Radca Prawny, Wspólnik w Kancelaria Rachelski i Wspólnicy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.