Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Fakty i mity o niskim VAT w okresie epidemii

Fakty i mity o niskim VAT w okresie epidemii
Fakty i mity o niskim VAT w okresie epidemii
W związku z epidemią COVID-19 wielu sprzedawców zwiększyło swój asortyment oferując m. in. maseczki ochronne i płyny do dezynfekcji rąk, do których automatycznie zastosowali stawkę 8% VAT. Choć wydaje się to świetnym wykorzystaniem okazji mimo tak trudnego okresu dla gospodarki, to jednak działania sprzedawców obarczone są ryzykiem zaniżenia podatku należnego. W wielu bowiem przypadkach obniżone stawki VAT oprócz sprzedaży konkretnych produktów wymagają również spełnienia dodatkowych wymagań co do ich cech, dokumentacji, ewentualnie celu sprzedaży. Najczęściej pojawiające się w tym zakresie mity komentują doradcy podatkowi z NGL – Aleksandra Woś oraz Marek Przybylski.

Zmieniająca się bardzo szybko sytuacja gospodarcza, mody i trendy na zakup pewnych produktów, a czasem konieczność reakcji na działania konkurentów powodują, że przedsiębiorcy co pewien czas muszą zmieniać asortyment oferowanych przez siebie towarów lub uzupełniać go o kolejne pozycje. Wszystkie te czynniki pojawiły się w czasie epidemii COVID-19, kiedy to okazało się, że maseczki i rękawiczki jednorazowe oraz płyny dezynfekujące stały się towarami pierwszej potrzeby. Wkrótce można je było nabyć w każdym osiedlowym sklepie.

Należy jednak zauważyć, że oprócz korzyści czysto finansowych w postaci zysku zrealizowanego na sprzedaży towarów mających nas chronić w trakcie epidemii, u znacznej części sprzedawców mogły pojawić się ryzyka podatkowe. Dalej opisujemy najczęściej występujące i najbardziej prawdopodobne z nich, wynikające z niewłaściwego zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, dalej: ustawa o VAT).

Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

Mit 1: maseczki to zawsze 8% VAT

Pierwszym produktem, który najczęściej przychodzi na myśl w związku z epidemią COVID-19 są maseczki. Wielu przedsiębiorców wprowadziło je do swojego asortymentu, a niektórzy sprzedają maseczki szyte przez siebie lub swoich pracowników. Niestety w ustawie o VAT nie wskazano, że maseczki zawsze korzystają ze stawki 8% bez spełnienia dodatkowych warunków. Według natomiast poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT stawkę 8% stosuje się do wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186, dalej: ustawa o wyrobach medycznych), które zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – niezależnie od tego do jakiego grupowania PKWiU 2008 są one kwalifikowane.

Co natomiast wynika z ustawy o wyrobach medycznych?

Przede wszystkim wskazuje ona na szeroką definicję wyrobu medycznego, którym może być narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, przeznaczony do stosowania u ludzi w celu np. zapobiegania i leczeniu chorób (art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych). Aby jednak dany towar mógł być sprzedawany jako wyrób medyczny, powinien generalnie spełnić szereg wymogów, takich jak:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- być oznaczony znakiem CE oraz oznakowania w formie zharmonizowanych symboli i instrukcje użytkowania w języku polskim (art. 11 i art. 14 ustawy o wyrobach medycznych),

- posiadać certyfikat zgodności (art. 10 ustawy o wyrobach medycznych),

- został zgłoszony do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych (dalej: Prezes URPL) przed wprowadzeniem do obrotu (art. 58 ustawy o wyrobach medycznych),

- a ponadto, jeśli ma stanowić środek ochrony indywidualnej, to musi również spełniać także zasadnicze wymagania odnoszące się do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określone dla tego rodzaju wyrobów (art. 24 ustawy o wyrobach medycznych).

Jak więc widać, możliwe jest stosowanie stawki 8% VAT do sprzedaży maseczek, jednak tylko wówczas, gdy spełnią one szereg dodatkowych wymagań wynikających z ustawy o wyrobach medycznych i zostaną w przewidzianym w niej trybie dopuszczone do obrotu. Ze stawki 8% będą korzystały zarówno maseczki posiadające status wyrobów medycznych, jak również tzw. podwójny status, czyli będące jednocześnie wyrobami medycznymi i środkami ochrony indywidualnej, co potwierdza np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) z 21 października 2019 r., sygn. 0115-KDIT1-1.4012.562.2019.2.EA.

We wszystkich innych wypadkach sprzedaż maseczek podlega podstawowej stawce VAT, czyli obecnie stawce 23%. W szczególności dotyczy to szytych maseczek.

Jak więc rozpoznać maseczki, co do których można stosować stawkę 8% VAT?

Należy sprawdzić, czy na ich opakowaniu widnieje oznaczenie CE oraz czy mają inne oznaczenia wskazujące na to, że są wyrobami medycznymi. Można również poprosić ich dostawcę o kopię certyfikatu zgodności, czy też dokumentów wskazujących na ich zgłoszenie do Prezesa URPL.

Sposób opodatkowania VAT maseczek nie ulegnie zmianie również po wejściu w życie przepisów wprowadzających tzw. nową matrycę stawek VAT od 1 lipca 2020 r. Od tego dnia podstawą prawną do stosowania 8% dla wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie poz. 13 nowego załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Nowy przepisy również wymaga, aby towary stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych oraz wskazuje, że stawka obniżona nie będzie zależeć od klasyfikacji na gruncie CN (nomenklatury scalonej stosowanej do potrzeb celnych).

Mit 2: rękawiczki to również 8% VAT

Kolejnym produktem, który stał się masowo kupowany w trakcie epidemii są rękawiczki gumowe. Pojawia się więc pytanie, czy mogą one być objęte 8% stawką VAT. Ustawa o VAT nie zawiera przepisu wprowadzającego obniżoną stawkę dla wszystkich rękawiczek. Natomiast w poz. 91 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wskazano, że stawka 8% VAT może być zastosowana do rękawic chirurgicznych, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 2008 ex. 22.19.60.0 „Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit”. Choć nie ma w tym wypadku wymogu zaliczenia ich do wyrobów medycznych, nie każde rękawiczki gumowe, czy też nitrylowe będą spełniały warunki do zastosowania stawki obniżonej.

Ponieważ istotne jest w tym wypadku zaklasyfikowanie do odpowiedniego grupowania PKWiU 2008, aby potwierdzić możliwość zastosowania stawki 8% VAT do sprzedaży rękawiczek wskazane jest żądanie od dostawcy opinii klasyfikacyjnej GUS potwierdzającej zaliczenie do grupowania PKWiU 2008 ex. 22.19.60.0, ewentualnie interpretacji indywidualnej. Przedsiębiorca może także sam wystąpić do GUS z wnioskiem o wydanie takiej opinii.

W większości więc wypadków do dostawy rękawiczek należy stosować stawkę 23% VAT.

Natomiast od 1 lipca 2020 r., w związku z wejściem w życie tzw. nowej matrycy stawek VAT przestanie obowiązywać obniżona stawka dla rękawic chirurgicznych, które nie będą wyrobami medycznymi. Może to się jednak zmienić, jeśli stawkę obniżoną wprowadzą przepisy rozporządzenia.

Mit 3: płyn do dezynfekcji to świetny interes

Kolejny masowo kupowanym produktem są płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. Również w tej sytuacji ustawa o VAT nie umożliwia sprzedaży każdego płynu do dezynfekcji z obniżoną stawką 8% VAT. Jedynie te z nich, które są objęte grupowaniem PKWiU 2008 ex 20.20.14.0 "Środki odkażające" i stanowią środki odkażające mogą korzystać z tej stawki na podstawie poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Wymaga to jednak spełnienia dodatkowych warunków, a mianowicie:

- zaliczenia ich do preparatów odkażających,

- które posiadają właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze,

- oraz mają zastosowanie w ochronie zdrowia,

- a ponadto na zostało na nie wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2231, dalej: ustawa o produktach biobójczych).

W przypadku produktów biobójczych udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe tylko, gdy zostało na nie wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót przez Prezesa URLP (art. 5 ustawy o produktach biobójczych). A ponadto, produkty biobójcze udostępniane na rynku podlegają również wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych (art. 7 ust. 1 ustawy o produktach biobójczych), który jest udostępniany na stronach internetowych Prezesa URLP. Natomiast art. 8 ustawy o produktach biobójczych wskazuje na możliwość uzyskania pozwolenia tymczasowego.

W interpretacjach indywidualnych potwierdzono przykładowo, że preparaty do higienicznej chirurgicznej dezynfekcji rąk w żalu oraz w płynie, których głównym składnikiem jest etanol, wpisane do Wykazu Produktów Biobójczych korzystają ze stawki 8% VAT (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 22 marca 2017 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.8.2017.1.PR). Organy podatkowe prezentują również jednolity pogląd, że „zastosowanie w ochronie zdrowia” oznacza, że preparaty te winny mieć za zadanie obronić daną jednostkę przed czymś co może stanowić zagrożenie dla jej zdrowia

Wydaje się więc, że większość płynów do dezynfekcji rąk powinna móc korzystać ze stawki 8% VAT. Niemniej jednak, ze względu na wymóg posiadania pozwolenia tymczasowego albo wpisu w rejestrze podatnik powinien zawsze żądać od dostawcy potwierdzenia prawa do zastosowania stawki obniżonej w postaci kopii pozwolenia tymczasowego albo też wydruku z rejestru. Ponieważ rejestr jest dostępny online można z łatwością przeprowadzić weryfikację we własnym zakresie.

Ponadto, od 25 marca 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2020 r. poz. 527, dalej: Rozporządzenie). W § 10c Rozporządzenia wskazano, że do 30 czerwca 2020 r. stawkę 8% VAT stosuje się do dostawy środków odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych. Różnica z warunkami stosowania poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o VAT sprowadza się do tego, że Rozporządzenie nie uzależnia stosowania stawki obniżonej od klasyfikacji PKWiU 2008.

Z kolei od 1 lipca 2020 r., po wejściu w życie tzw. nowej matrycy stawek VAT, stawka 8% VAT znajdzie zastosowanie pod analogicznymi warunkami jak wskazane w § 10c Rozporządzenia. Obniżona stawka będzie mogła być stosowana niezależnie od klasyfikacji w CN (poz. 15 nowego załącznika nr 3 do ustawy o VAT).

Fakt 1: Nowe sposoby potwierdzania stawek VAT

Zwracamy również uwagę, że od 1 lipca 2020 r. w celu potwierdzenia właściwej stawki VAT, a przy okazji klasyfikacji statystycznej CN / PKWiU 2015 nie będzie już możliwe uzyskanie interpretacji indywidualnej, jak również opinie statystyczne GUS staną się niewystarczające. Aby więc potwierdzić stosowanie stawki obniżonej w oparciu o przepisy obowiązujące od 1 lipca 2020 r. konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o wiążącą informację stawkową (WIS).

Z wnioskiem o WIS można wystąpić już teraz, choć będzie on dotyczył stanu prawnego obowiązującego od 1 lipca 2020 r. Natomiast w stanach prawnych sprzed tego dnia w dalszym ciągu można korzystać z otrzymanych interpretacji indywidualnych i opinii GUS.

Warto już rozważyć przygotowanie takiego wniosku, jeśli planuje się dalszą sprzedaż maseczek, rękawiczek i środków dezynfekcyjnych po 1 lipca 2020 r. W świetle przewidywań o potencjalnie możliwej kolejnej fali epidemii COVID-19 wydaje się, że niektórzy przedsiębiorcy nie wycofają tych towarów ze swojego asortymentu.

Polecamy: Instrukcje VAT

Polecamy: Biuletyn VAT

Fakt 2: Skutki zastosowania niewłaściwej stawki VAT dla sprzedawcy

W przypadku, gdy podmiot dokonuje dostaw maseczek, rękawiczek lub płynów dezynfekujących z zastosowaniem stawki 8% VAT, mimo iż nie spełnia warunków do jej zastosowania, np. maseczki nie są wyrobem medycznym, rękawiczki nie są chirurgiczne, płynu dezynfekujące nie zostały wpisane do rejestru produktów biobójczych, zaniża podatek należny, przez co mogą go spotkać negatywne konsekwencje podatkowe. Wiążą się one z powstaniem zaległości podatkowej w wysokości różnicy między podatkiem, który byłby należny przy zastosowaniu stawki 23% a wynikającym z zastosowania stawki obniżonej. Zaległość podatkowa oznacza również konieczność ich uiszczenia wraz z odsetkami podatkowymi (obecnie w stawce podstawowej 8% w skali roku).

Ponadto, ponieważ ma miejsce wykazanie w deklaracji VAT kwoty zobowiązania podatkowej niższe od należnej, organy podatkowe mogą nałożyć w drodze decyzji dodatkowe zobowiązanie podatkowe (tzw. sankcję VAT) w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego (art. 112b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Co więcej, w niektórych przypadkach podatnik powinien liczyć z poniesieniem odpowiedzialności karnej skarbowej mogącej wyniknąć z zaniżenia podatku.

Zarówno jednak sankcji VAT jak i odpowiedzialności karnej skarbowej można uniknąć składając korektę deklaracji podatkowej oraz uiszczając zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Wskazane byłoby również wystawienie faktur korygujących in plus zwiększających kwotę VAT, choć w niektórych sytuacjach posłużenie się nimi wymaga uwzględnienia zapisów umownych z kontrahentem np. zastrzeżenie ceny jako brutto uniemożliwia jej podniesienie mimo podwyższenia VAT.

Fakt 3: Stawka 0% VAT możliwa dla niektórych darowizn

Przez okres od 25 marca do 31 sierpnia 2020 r. § 10 Rozporządzenia umożliwia zastosowanie 0% stawki VAT do nieodpłatnej dostawy towarów, której przedmiotem są:

- wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro,

- szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna,

- produkty lecznicze oraz substancje czynne,

- produkty biobójcze,

- specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie,

- niektóre środki ochrony indywidualnej: maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Dla zastosowania stawki zerowej konieczne jest spełnienie warunki co do celu przekazania, jakim mogą być cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Ponadto, otrzymującej te towary mogą być wyłącznie:

- Agencja Rezerw Materiałowych - na realizację zadań ustawowych,

- Centralna Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych - na realizację zadań statutowych,

- podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,

- domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej.

Dodatkowym warunkiem stosowania stawki 0% VAT jest zawarcie pisemnej umowy darowizny między przekazującym towary a podmiotem obdarowanym. Musi z niej wynikać, że dostarczane towary będą wykorzystane na cele związane ze zwalczaniem COVID-19.

Mit 4: Zła stawka to problem z odliczeniem VAT

Można niekiedy zetknąć się z opinią, że jeśli sprzedawca zastosuje zbyt niską stawkę VAT np. 5% zamiast 23%, to nabywcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur z zaniżonymi stawkami. Zwracamy jednak uwagę, że pogląd taki jest nieprawidłowy i nie znajduje oparcia w przepisach, ponieważ lista sytuacji w których może zostać zakwestionowane prawo do odliczenia stanowi katalog zamknięty. Są one w większości wskazane w art. 88 ustawy o VAT. O ile więc transakcja rzeczywiście miała miejsce, faktura nie została wystawiona przez podmiot nieistniejący, a transakcja nie byłą pozorna tudzież dotknięta sankcją nieważności – prawo do odliczenia nie może być kwestionowane. Jest ono bowiem podstawowym uprawnieniem podatnika VAT w każdej sytuacji, gdy dokonuje on zakupów związanych z jego sprzedażą opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Mit 5: „przefakturowanie” to czysty zysk

W związku z wykreowaniem wysokiego popytu na zakup maseczek, rękawiczek i płynów dezynfekujących, przestrzegamy przed pozornie atrakcyjnymi ofertami „udziału” w łańcuchu transakcji, które polegają na wielokrotnej sprzedaży towarów, zmieniającej właściciela bez ich przemieszczania między kontrahentami. Takie okoliczności transakcji i wymaganie jedynie wystawienia faktury sprzedaży pod dyktando organizatorów takich transakcji na rzecz nieznanych wcześniej kontrahentów może oznaczać udział w tzw. karuzeli podatkowej.

Dotychczasowa praktyka postępowań podatkowych w sprawach, w których wystąpiło podejrzenie istnienia karuzeli podatkowej wskazuje na to, że może być kwestionowane zarówno prawo do odliczenia, jak również zarzucona może być fikcyjność sprzedaży. Oznaczać to może z jednej strony brak prawa do odliczenia VAT, a z drugiej konieczność uiszczenia podatku należnego w trybie przepisów o tzw. pustych fakturach (art. 108 ustawy o VAT).

Ewentualne możliwości obrony podatnika w takich sytuacjach są ograniczone, ponieważ wymagają wykazania braku świadomego udziału w oszustwie oraz zachowania należytej staranności w weryfikacji kontrahentów.

Polecamy: Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)
Polecamy:
Tarcza antykryzysowa – Podatki i prawo gospodarcze. Pakiet 5 ebooków
Promocja: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł

Mit 6: bony rozliczę później

Niektórzy przedsiębiorcy, w szczególności z branży gastronomicznej rozpoczęli sprzedaż bonów na swoje usługi, które będzie można zrealizować po wznowieniu przez nich działalności. Natomiast w odniesieniu do niektórych branż zasady wydawania voucherów zostały wprost uregulowane w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, dalej: ustawa antycovidowa).

Pierwsza z tych sytuacji została uregulowana w art. 15k ustawy antycovidowej, który wskazuje, że w odstąpienia przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o organizację imprezy turystycznej lub rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki, jeśli miało związek z epidemią COVID-19, możliwe jest wydanie vouchera zamiast zwrotu pieniędzy. Wydanie vouchera wymaga wyrażenia zgody przez podróżnego. Natomiast sam voucher ma uprawniać do udziału w przyszłych imprezach turystycznych danego organizatora w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

Druga zgodnie z art. 15 zp ustawy antycovidowej sytuacja dotyczy:

- organizatorów wystaw i kongresów,

- podmiotów udostępniających pomieszczenia i powierzchnie na imprezy targowe, szkolenia, konferencje, egzaminy,

- podmiotów prowadzących działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe,

- hoteli oraz rolników świadczących usługi hotelarskie (agroturystyka).

Również w tej sytuacji, jeśli rozwiązanie umowy z klientem pozostanie w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19, możliwe jest wydanie vouchera zamiast zwrotu pieniędzy. Wydanie vouchera wymaga wyrażenia zgody oraz uprawnia go do udziału w przyszłych wydarzeniach w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które zapłacił.

Należy w tym miejscu wskazać, że art. 2 pkt 41 ustawy o VAT definiuje bon jako instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub ewentualnie w powiązanej z nim dokumentacji (np. regulaminie).

Dla potrzeb VAT wyróżnia się dwa rodzaje bonów, a każdy z nich wywołuje innego rodzaju skutki podatkowe.

Bony jednego przeznaczenia występują w sytuacji, gdy miejsce dostawy lub świadczenia jest znane oraz kwota należnego podatku z tytułu tych transakcji jest znana w momencie emisji tego bonu. Przykładem może być bon na nocleg w hotelu. Zgodnie z art. 8a ust. 1 i art. 19a ust. 1a ustawy o VAT opodatkowany jest transfer bonu jednego przeznaczenia. Transfer bonu oznacza zarówno jego emisję (pierwsze wprowadzenie do obrotu) oraz każde przekazanie tego bonu po jego emisji (art. 2 pkt 42 i 45 ustawy o VAT). Regulacja ta skutkuje opodatkowaniem bonu już w momencie jego wydania klientowi.

Z kolei bony różnego przeznaczenia są opodatkowane dopiero w momencie ich faktycznej realizacji, a ich transfery między pośrednikami nie są opodatkowane (art. 8b ust. 1 ustawy o VAT). Przeważnie bony różnego przeznaczenia charakteryzują się tym, że uprawniają do otrzymania świadczeń podlegających opodatkowaniu różnymi stawkami VAT. Przykładem będzie voucher uprawniający do wstępu na targi w Polsce (23%) oraz na posiłek w trakcie ich trwania (8%).

Podatnicy wydający klientom bony (vouchery) powinny więc przeanalizować ich skutki podatkowe, ponieważ jeśli spełnią warunki do uznania za bony jednego przeznaczenia, to powstanie konieczność opodatkowania ich VAT już w momencie przekazania,

Potencjalne kontrole w przyszłości

Biorąc pod uwagę, że stosowanie obniżonych stawek VAT wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków, naszym zdaniem przedsiębiorcy sprzedający towary na które popyt wzrósł w związku z epidemią COVID-19 powinni liczyć się ze zwiększonym ryzykiem wytypowania ich do kontroli podatkowej. Podobna sytuacja może mieć miejsce w stosunku do tych podatników, którzy postanowili skorzystać z możliwości wydania voucherów w trybie art. 15k i art. 15 zp ustawy antycovidowej – w tej sytuacji organy podatkowe mogą sprawdzić prawidłowość stosowania przepisów o bonach.

Oczywiście do części kontroli można się przygotować gromadząc opisane wcześniej przez nas dokumenty wykazujące prawo do stosowania stawek obniżonych, np. otrzymanych od dostawców, czy też wydruków z rejestru produktów biobójczych. Czasami wskazane będzie uzyskanie opinii klasyfikacyjnej GUS. W razie braku możliwości zgromadzenia dowodów na potwierdzenie prawa do stosowania stawki 8% niektórym podatnikom może pozostać jedynie złożenie korekt deklaracji i dopłacenie zaległego podatku.

Ponadto, podatnicy, którzy zamierzają kontynuować np. sprzedaż płynów dezynfekcyjnych po 1 lipca 2020 r. mogą również rozważyć uzyskanie wiążącej informacji stawkowej w celu potwierdzenia prawa do stosowania stawki obniżonej po zmianie przepisów.

Aleksandra Woś, doradca podatkowy
Marek Przybylski, doradca podatkowy

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zwrot niemieckiego podatku jest niższy niż spodziewany. Co można zrobić?

  Składając roczne rozliczenie podatku dochodowego, podatnicy mają nadzieję na otrzymanie jak najwyższego zwrotu podatku. Zdarza się, że decyzja wydana przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt) przynosi rozczarowanie, gdy wysokość zwrotu w danym roku jest niższa niż spodziewana lub gdy odbiega od kwot uzyskiwanych w latach poprzednich. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?

  Zapłata podatku kartą płatniczą w każdym urzędzie skarbowym

  Ministerstwo Finansów poinformowało 31 marca 2023 r., że można już płacić podatki w urzędzie skarbowym za pośrednictwem terminala płatniczego. Płatności kartą przyjmują też organy egzekucyjne – w urzędzie i w miejscu zamieszkania zobowiązanego.

  KSeF obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Kary od 2025 r. Jak uniknąć błędów?

  Od 1 lipca 2024 r. polscy podatnicy będą zobowiązani do wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). Dla wielu firm wiązać się to będzie z poważnymi zmianami w procesie płatności, a niedopełnienie obowiązków może wiązać się z otrzymaniem kary finansowej. Przesyłanie dokumentów w formie cyfrowej co prawda zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w fakturowaniu, jednak całkowicie go nie wyklucza. Na co zwracać uwagę, żeby spełnić wymogi KSeF i uniknąć niespodziewanych sankcji?

  Niedziela 2 kwietnia 2023 r. Czy sklepy będą otwarte?

  W niedzielę, 2 kwietnia sklepy będą otwarte. Jest to niedziela handlowa przed Wielkanocą. Następna niedziela handlowa przypada 30 kwietnia 2023 r.

  Likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym

  Rząd zamierza zlikwidować podatek od czynności cywilno-prawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym - poinformował 31 marca 2023 r. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Przy hurtowych zakupach mieszkań PCC wyniesie 6% od od szóstego i kolejnych mieszkań kupowanych w danej inwestycji (budynku).

  Oszczędzanie w walutach zyskuje na popularności

  Rosnąca inflacja, sytuacja gospodarcza na świecie oraz kolejne doniesienia ekonomiczne ze świata sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna się interesować oszczędzaniem i inwestycjami w waluty obce. Optymizmem nie napawa też pozycja polskiej złotówki, która w ostatnim czasie nie ma zbyt wielu impulsów do umocnienia. Czy inwestycja w waluty obce się opłaca? Z jakim ryzykiem musimy się liczyć oraz czym kierować się podczas wyboru odpowiedniej waluty? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tekście, jednak nie jest on zachętą do inwestowania, tylko pakietem informacji o zakupie waluty obcej. 

  Jak można (było) zostać milionerem w 2023 roku? Wystarczyło 2-3 tys. zł inwestować miesięcznie przez 15 lat

  Aby w 2023 roku stać się milionerem wystarczyło przez ostatnich 15 lat inwestować trochę ponad 2-3 tys. zł miesięcznie – sugerują szacunki HRE Investment Trust. I wcale nie trzeba było w tym czasie kupować bitcoinów. Wystarczyły nieruchomości, złoto, obligacje lub szkockie trunki. Najtrudniej w ostatnich latach było budować majątek z pomocą lokat i akcji największych giełdowych spółek. 

  Odwrotne obciążenie VAT - zmiany od 1 kwietnia 2023 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że odwrotne obciążenie VAT będzie stosowane do giełdowych transakcji dotyczących gazu, energii i uprawnień do emisji CO2. Nowe przepisy w tym zakresie mają charakter przepisów epizodycznych i będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

  Ukraińcy z numerem PESEL ze statusem UKR mogą ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy

  Od 31 marca 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, mogą ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej - poinformował rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

  Uchwała NSA - zawieszenie terminów w administracji w trakcie pandemii

  27 marca Naczelny Sąd Administracyjny zajął się bardzo istotną sprawą, która dotyczyła regulacji zagadnienia zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na gruncie tzw. ustawy covidowej. Należy wskazać, iż powyższy temat pozostawał obiektem sporu między podatnikami a fiskusem i znaczna część spraw z tym związana oczekuje nadal na rozstrzygnięcie przez sądy administracyjne.

  Podwyżka wynagrodzeń pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wstecznie od 1 stycznia 2023 r. Ile zarabia się w KPRM?

  Wstecznie – od 1 stycznia 2023 r. - wzrosły „widełki” (czyli minimalne i maksymalne stawki) wynagrodzeń zasadniczych pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na poszczególnych stanowiskach. Tak wynika z opublikowanego 30 marca 2023 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. 2023, poz. 609). Rozporządzenie to zostało podpisane przez premiera Morawieckiego i opublikowane w Dzienniku Ustaw tego samego dnia, w którym projekt tego rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kredyt z WIBOR-em. Czy można go podważyć, tak jak kredyt frankowy? KNF: zarzuty wobec WIBOR są instrumentalne

  "Przy kredytach opartych o wskaźnik WIBOR wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski ze sprawy frankowej, że jeśli nie będzie odpowiednio wczesnej i stanowczej reakcji instytucji, które mają stać na straży stabilności sektora finansowego, sytuacja może się wymknąć spod kontroli” – powiedział PAP Biznes Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. 

  Bezrobocie w Polsce 2023. Ile wynosi? Będzie spadać, czy rosnąć?

  Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2023 roku wyniosła 5,5%. Oznacza to, że na 1,2 mln osób w wieku produkcyjnym, 64,1 tysiące było bezrobotnych. Każdego miesiąca sytuacja się poprawia.

  Zmiana sposobu wykorzystania leasingowanego samochodu. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego na wykorzystywany również do celów innych niż działalność gospodarcza wymaga korekty podatku naliczonego odliczonego przy jego nabyciu. Obniżenia kwoty podatku naliczonego dokonuje się wówczas w wartości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Podatnicy mają jednak wątpliwości, czy zasady te znajdują również odpowiednie zastosowanie do pojazdów użytkowanych na podstawie umów leasingu.

  Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy a VAT

  Uiszczana przez abonenta kwota pieniężna, określana jako roszczenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stanowi w istocie wynagrodzenie za świadczenie usług. Dlatego jej zapłata powinna być rozliczona w VAT. Takie stanowisko zajął w styczniu 2023 r. Szef KAS, zmieniając kilka interpretacji na ten temat uznających to dotychczas świadczenie za odszkodowanie niepodlegające VAT.

  ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej. Warunek to wypełnienie wniosku

  Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorca może dodatkowo złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: może być na to tylko kilka dni, w zależności od dnia złożenia rozliczenia rocznego.

  Emerytury 2023 - od 1 kwietnia emerytury obliczane przez ZUS będą niższe

  Jak informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - od 1 kwietnia 2023 roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. wskutek tego emerytury obliczane po 1 kwietnia 2023 roku będą niższe o ponad 6 proc. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę.

  2 mld zł z na inwestycje w produkcję amunicji w Polsce. Narodowy Program Amunicyjny

  Zobowiązaliśmy się w najbliższym czasie przeznaczyć do 2 mld zł ze środków publicznych na Narodowy Program Amunicyjny; to zobowiązanie, które zwiększy potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego i jego produkcji w Polsce - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2023 r..

  Ulga CSR (sponsoringowa) - kryterium niezarobkowej działalności

  Niezarobkowa działalność podmiotu sponsorowanego jest głównym kryterium dla zastosowania ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację (ulga sponsoringowa, ulga CSR). Jak trzeba oceniać charakter działalności podmiotu sponsorowanego?

  Wydatki promocyjne a odliczenie VAT. Jak to jest w gminie?

  Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zakupu materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów małej wartości, a także wydatki poniesione w związku z organizacją jarmarku i zamieszczeniem życzeń świątecznych w gazecie lokalnej.

  Wynagrodzenia kadry kierowniczej mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze B+R

  Spółki chcące w pełni wykorzystać potencjał ulgi B+R często spotykają się z nieuzasadnionym oporem ze strony organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne. Przykładem takiej postawy może być kwestionowanie przez Dyrektora KIS możliwości uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych wynagrodzeń kadry kierowniczej nadzorującej prace B+R. Przynajmniej w teorii wątpliwości te powinien rozwiać wyrok NSA z 23 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2217/20), w którym potwierdzono pozytywne dla podatników stanowisko.

  Stopy procentowe NBP 2023/2024. Kiedy zaczną spadać?

  Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę referencyjną o 50 pb. w listopadzie 2023 r. i będzie to początek cyklu redukcji stóp procentowych w Polsce - prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ich zdaniem, w 2024 r. Rada zetnie stopy o kolejne 150 pb., w efekcie czego na koniec przyszłego roku stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc.

  Których ulg podatkowych nie uwzględnia automatycznie Twój e-PIT? Rozliczenie PIT za 2022 rok w 2023 roku.

  Sezon PIT-owy 2023 mija półmetek. Zostało już niewiele ponad miesiąc do 2 maja, który to dzień jest ostatecznym terminem złożenia PIT-a za 2022 rok. Ministerstwo Finansów radzi, by sprawdzić swoje dane i rozliczenie dostępne w usłudze Twój e-PIT. Warto też wiedzieć, których ulg podatkowych Twój e-PIT automatycznie nie uzupełnia oraz na jakie pułapki uważać, żeby nie stracić zmianach podatkowych, które zaszły w zeszłym roku.

  e-Doręczenia - od kiedy? Usługi zaufania najpóźniej od 1 stycznia 2024 r.

  W lutym 2023 roku rząd podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów zobowiązujących firmy do wdrożenia usługi e-Doręczeń. Zresztą nie pierwszy raz. Według aktualnych informacji elektroniczna komunikacja z urzędami ruszy nie później niż z początkiem stycznia 2024 r. Ponadto komunikat wskazujący konkretną datę implementacji odpowiednich systemów zostanie opublikowany w dzienniku ustaw z przynajmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, a organizacje figurujące w KRS będą zmuszone dostosować się do zmian legislacyjnych w ciągu 30 dni. 

  Dwie duże nowelizacje kodeksu pracy w 2023 roku. Kiedy wejdą w życie liczne zmiany w prawie pracy? Najważniejsze nowości dla pracowników i pracodawców (lista)

  Na wejście w życie oczekują dwie duże nowelizacje kodeksu pracy – jedna dotyczy pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników a druga wdraża do kodeksu pracy dwie unijne dyrektywy (m.in. zmiany w umowie na okres próbny, umowach na czas określony, nowy urlop opiekuńczy, dłuższe przerwy w pracy, zmiany dot. zasiłku macierzyńskiego i wiele innych). Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy? Które z tych zmian są najważniejsze dla pracowników i pracodawców?