Kategorie

Stawki VAT 2017 – stawka 0% na dostawę i import statków

Stawki VAT 2017 – stawka 0% na dostawę i import statków
ShutterStock
Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w zakresie opodatkowania w 2017 roku 0% stawką VAT dostawy i importu statków, części do statków i usług ze statkami związanymi.

Z dniem 1 stycznia 2017 r.  ulega modyfikacji zakres czynności objętych opodatkowaniem  podatkiem od towarów i usług według stawki w wysokości 0% (dalej jako „stawka VAT 0%) w obszarze związanym z  przemysłem okrętowym.  

Zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą  o VAT”, wprowadzone zostały ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. poz. 1206).

I. Stawka VAT 0% na dostawę i import statków

Obecnie (do końca 2016 roku) obniżoną stawkę VAT 0% stosuje się do dostawy jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów  handlowych, przemysłowych lub do połowów. Kryterium przeznaczenia jednostki do żeglug i  na pełnym morzu obowiązuje zarówno w stosunku do jednostek przewożących pasażerów za  opłatą, jak i tych wykorzystywanych do celów handlowych, przemysłowych lub połowowych.

Warunek używania jednostki do rejsów pełnomorskich wyłącza z możliwości  dokonywania  dostaw z zastosowaniem stawki VAT 0% jednostek służących do przewozu osób lub towarów  po wodach śródlądowych czy też do żeglugi po wodach terytorialnych. Stawka VAT 0% nie ma również zastosowania do jednostek, których główną funkcją nie jest  transport pasażerów lub  rzeczy.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Tak zakreślone kryteria  – wynikające z przepisów unijnych  – pozostają niezmienione.

W znowelizowanych przepisach odstąpiono  dla potrzeb skorzystania z preferencyjnej stawki  podatku VAT  od wymogu  dostarczania jednostki  pływającej na rzecz armatora morskiego.  Oznacza to, że istotnym  kryterium do zastosowania stawki VAT 0%  ma być użycie statku do  działalności gospodarczej na pełnym morzu, tj. uprawianie żeglugi statkiem morskim  w opisanych celach.  

Rozszerzono również katalog statków morskich , które spełniają kryteria dla zastosowania  stawki VAT 0%. Do tej pory ustawa o VAT zawierała zamkniętą listę takich jednostek.

Od 1 stycznia 2017 r. katalog statków (jednostek pływających) jest otwarty (w ramach  wskazanych kryteriów)  i obejmuje m.in.:

 • pełnomorskie liniowce pasażerskie, pełnomorskie statki wycieczkowe i tym  podobne jednostki pływające do przewozu osób; pełnomorskie promy wszelkiego  typu (PKWiU ex 30.11.21.0),
 • pełnomorskie tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów  przerobu ropy  naftowej, chemikaliów oraz gazów skroplonych (PKWiU ex 30.11.22.0),
 • pełnomorskie chłodniowce, z wyłączeniem tankowców (PKWiU ex 30.11.23.0),
 • pozostałe statki pełnomorskie do przewozu ładunków suchych (stałych),  z wyłączeniem barek morskich be z napędu (PKWiU ex 30.11.24.0),
 • pełnomorskie statki rybackie, pełnomorskie statki przetwórnie oraz pełnomorskie  pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów  rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0),
 • pchacze pełnomorskie i holowniki pełnomorskie (PKWiU ex 30.11.32.0),
 • pełnomorskie lodołamacze (PKWiU ex 30.11.33.0).

Polecamy: Biuletyn VAT

Z racji tego, że wskazany katalog statków nie jest wyczerpujący, nie dojdzie już do  opodatkowywania stawką podstawową dostawy jednostek, które spełniałyby warunki do  zastosowania stawki VAT 0%, a nie były objęte taką listą.

Kryterium używania jednostki pływającej do żeglugi na pełnym morzu nie ma zastosowania  do statków udzielających pomocy na morzu oraz służących do rybołówstwa przybrzeżnego.  Ustawa o VAT wprost wskazuje, że stawka VAT 0% ma zastosowanie również do dostawy:
· używanych na morzu statków ratowniczych morskich i łodzi ratunkowych  (PKWiU ex 30.11.33.0),
· jednostek pływających używanych do rybołówstwa przybrzeżnego (PKWiU ex  3 0 .11.31.0).  

Analogiczne regulacje, jak dotyczące sprzedaży (dostawy) jednostek pływających obowiązują  w przypadku importu takich jednostek. Aby zatem import tych towarów podlegał  opodatkowaniu stawką VAT 0% muszą być spełnione omówione wyżej kryteria stawiane  jednostkom pływającym.

Podstawa prawna: art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a - c oraz art. 83 ust.1 pkt 2 lit. a - c ustawy o VAT

II. Stawka VAT 0% na dostawę i import części do statków

Rozszerzając nowelą ustawy o VAT katalog jednostek pływających, których dostawa lub  import objęta jest preferencyjną stawką podatku VAT umożliwiono automatycznie, że  dostawa  części oraz wyposażenie do takich jednostek również korzysta ze stawki VAT 0%.  

Doprecyzowano jedynie, że części te i wyposażenie objęte są preferencyjną stawką podatku,  jeżeli są wbudowywane w te jednostki lub służą eksploatacji statków.  Nie ma tu znaczenia, czy dostawa tych elementów (części i wyposażenia) dotyczy nowo  budowanych jednostek, czy też już eksploatowanych.  

W związku z brakiem definicji ustawowej „części” i „wyposażenia” należy odnieść się do  powszechnie przyjętego rozumienia tych pojęć. Według „Słownika języka polskiego” PWN,  pod pojęciem „części” należy rozumieć przedmiot stanowiący jakiś dający się samodzielnie  wyodrębnić element większej całości, a przez „wyposażenie” należy rozumieć urządzenie  potrzebne do prawidłowego funkcjonowania czegoś lub urządzenie dodatkowe do danej  maszyny lub do urządzenia uważanego za główne.

W tym kontekście części, to takie  gotowe  elementy,  których  charakter  wymusza użycie ich  jako elementów  wbudowywanych lub  służących  eksploatacji danej jednostki pływającej,  dostarczane na potrzeby budowy (remontu) konkretnego statku , np.: profile kadłubowe,  maszty,  systemy hydrauliczne, itp.

Z kolei wyposażenie służące eksploatacji statku to  urządzenia potrzebne do prawidłowego  funkcjonowania statku  np.: urządzenia nawigacyjne (radary, echosondy, żyrokompasy),  układy sterownicze, układy nadzoru  (alarmowe i sygnalizacyjne), wyposażenie kajut , itp.

Stawka VAT 0% nie będzie miała zastosowania w całym łańcuchu produkcji statku.  Przykładowo, w sytuacji gdy podmiot sprzedaje specjalistyczny silnik okrętowy w celu jego  dostawy na jednostkę pływającą objętą preferencyjną stawką VAT, przy nabyciu części  (materiałów) do produkcji takiego silnika nie będzie można automatycznie zastosować  zerowej stawki VAT. Ale już dostawa gotowego elementu (silnika) z takiej możliwości  skorzysta.

Dla zastosowania stawki VAT 0% w odniesieniu do dostawy i importu części i wyposażenia  jednostek pływających istotne jest zatem, aby transakcja odbywała się na rzecz podmiotu  budującego konkretny statek, eksploatującego go lub podmiotu zajmującego się remontem,  przebudową lub konserwacją statku lub jego części składowych, jeżeli zakup wiąże się  4 z konkretną jednostką pływającą objętą preferencyjnym traktowaniem na podstawie  przepisów o podatku VAT.

UWAGA
Ustawa o VAT  już obecnie  przewiduje zastosowanie stawki VAT 0% również do dostaw  towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu określonych jednostek pływających. Do takich  towarów zalicza się te, które są niezbędne do eksploatacji statku np. paliwo, produkty  potrzebne do działania silników, maszyn i innych urządzeń na statku, czy też pościel, ręczniki na statki np. pasażerskie  (art. 83 ust. 1 pkt 10).

Podstawa prawna: art. 83 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT


III. Stawka VAT 0% na usługi związane ze statkami  

Podobnie jak w przypadku dostaw statków i części do nich a także ich  wyposażenia, dzięki  rozszerzeniu wykazu jednostek pływających objętych preferencyjną stawką podatku VAT,  również usługi związane z tymi jednostkami w większym zakresie będą mogły korzystać  z zerowej stawki VAT.

Stawką VAT 0% podobnie jak obecnie objęte  będą:

· usługi najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru jednostek pływających, oraz najmu,  dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych jednostek,

· usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji jednostek pływających  oraz ich części składowych ,

· usługi świadczone na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów  wykonujących przewozy środkami transportu morskiego, służące bezpośrednim  potrzebom jednostek pływających lub ich ładunków.

Podstawa prawna: art. 83 ust. 1 pkt 12 i 17 ustawy o VAT.

Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?