reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Stawki VAT > Stawki VAT 2017 – stawka 0% na dostawę i import statków

Stawki VAT 2017 – stawka 0% na dostawę i import statków

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w zakresie opodatkowania w 2017 roku 0% stawką VAT dostawy i importu statków, części do statków i usług ze statkami związanymi.

Z dniem 1 stycznia 2017 r.  ulega modyfikacji zakres czynności objętych opodatkowaniem  podatkiem od towarów i usług według stawki w wysokości 0% (dalej jako „stawka VAT 0%) w obszarze związanym z  przemysłem okrętowym.  

Zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą  o VAT”, wprowadzone zostały ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. poz. 1206).

I. Stawka VAT 0% na dostawę i import statków

Obecnie (do końca 2016 roku) obniżoną stawkę VAT 0% stosuje się do dostawy jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów  handlowych, przemysłowych lub do połowów. Kryterium przeznaczenia jednostki do żeglug i  na pełnym morzu obowiązuje zarówno w stosunku do jednostek przewożących pasażerów za  opłatą, jak i tych wykorzystywanych do celów handlowych, przemysłowych lub połowowych.

Warunek używania jednostki do rejsów pełnomorskich wyłącza z możliwości  dokonywania  dostaw z zastosowaniem stawki VAT 0% jednostek służących do przewozu osób lub towarów  po wodach śródlądowych czy też do żeglugi po wodach terytorialnych. Stawka VAT 0% nie ma również zastosowania do jednostek, których główną funkcją nie jest  transport pasażerów lub  rzeczy.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Tak zakreślone kryteria  – wynikające z przepisów unijnych  – pozostają niezmienione.

W znowelizowanych przepisach odstąpiono  dla potrzeb skorzystania z preferencyjnej stawki  podatku VAT  od wymogu  dostarczania jednostki  pływającej na rzecz armatora morskiego.  Oznacza to, że istotnym  kryterium do zastosowania stawki VAT 0%  ma być użycie statku do  działalności gospodarczej na pełnym morzu, tj. uprawianie żeglugi statkiem morskim  w opisanych celach.  

Rozszerzono również katalog statków morskich , które spełniają kryteria dla zastosowania  stawki VAT 0%. Do tej pory ustawa o VAT zawierała zamkniętą listę takich jednostek.

Od 1 stycznia 2017 r. katalog statków (jednostek pływających) jest otwarty (w ramach  wskazanych kryteriów)  i obejmuje m.in.:

  • pełnomorskie liniowce pasażerskie, pełnomorskie statki wycieczkowe i tym  podobne jednostki pływające do przewozu osób; pełnomorskie promy wszelkiego  typu (PKWiU ex 30.11.21.0),
  • pełnomorskie tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów  przerobu ropy  naftowej, chemikaliów oraz gazów skroplonych (PKWiU ex 30.11.22.0),
  • pełnomorskie chłodniowce, z wyłączeniem tankowców (PKWiU ex 30.11.23.0),
  • pozostałe statki pełnomorskie do przewozu ładunków suchych (stałych),  z wyłączeniem barek morskich be z napędu (PKWiU ex 30.11.24.0),
  • pełnomorskie statki rybackie, pełnomorskie statki przetwórnie oraz pełnomorskie  pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów  rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0),
  • pchacze pełnomorskie i holowniki pełnomorskie (PKWiU ex 30.11.32.0),
  • pełnomorskie lodołamacze (PKWiU ex 30.11.33.0).

Polecamy: Biuletyn VAT

Z racji tego, że wskazany katalog statków nie jest wyczerpujący, nie dojdzie już do  opodatkowywania stawką podstawową dostawy jednostek, które spełniałyby warunki do  zastosowania stawki VAT 0%, a nie były objęte taką listą.

Kryterium używania jednostki pływającej do żeglugi na pełnym morzu nie ma zastosowania  do statków udzielających pomocy na morzu oraz służących do rybołówstwa przybrzeżnego.  Ustawa o VAT wprost wskazuje, że stawka VAT 0% ma zastosowanie również do dostawy:
· używanych na morzu statków ratowniczych morskich i łodzi ratunkowych  (PKWiU ex 30.11.33.0),
· jednostek pływających używanych do rybołówstwa przybrzeżnego (PKWiU ex  3 0 .11.31.0).  

Analogiczne regulacje, jak dotyczące sprzedaży (dostawy) jednostek pływających obowiązują  w przypadku importu takich jednostek. Aby zatem import tych towarów podlegał  opodatkowaniu stawką VAT 0% muszą być spełnione omówione wyżej kryteria stawiane  jednostkom pływającym.

Podstawa prawna: art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a - c oraz art. 83 ust.1 pkt 2 lit. a - c ustawy o VAT

II. Stawka VAT 0% na dostawę i import części do statków

Rozszerzając nowelą ustawy o VAT katalog jednostek pływających, których dostawa lub  import objęta jest preferencyjną stawką podatku VAT umożliwiono automatycznie, że  dostawa  części oraz wyposażenie do takich jednostek również korzysta ze stawki VAT 0%.  

Doprecyzowano jedynie, że części te i wyposażenie objęte są preferencyjną stawką podatku,  jeżeli są wbudowywane w te jednostki lub służą eksploatacji statków.  Nie ma tu znaczenia, czy dostawa tych elementów (części i wyposażenia) dotyczy nowo  budowanych jednostek, czy też już eksploatowanych.  

W związku z brakiem definicji ustawowej „części” i „wyposażenia” należy odnieść się do  powszechnie przyjętego rozumienia tych pojęć. Według „Słownika języka polskiego” PWN,  pod pojęciem „części” należy rozumieć przedmiot stanowiący jakiś dający się samodzielnie  wyodrębnić element większej całości, a przez „wyposażenie” należy rozumieć urządzenie  potrzebne do prawidłowego funkcjonowania czegoś lub urządzenie dodatkowe do danej  maszyny lub do urządzenia uważanego za główne.

W tym kontekście części, to takie  gotowe  elementy,  których  charakter  wymusza użycie ich  jako elementów  wbudowywanych lub  służących  eksploatacji danej jednostki pływającej,  dostarczane na potrzeby budowy (remontu) konkretnego statku , np.: profile kadłubowe,  maszty,  systemy hydrauliczne, itp.

Z kolei wyposażenie służące eksploatacji statku to  urządzenia potrzebne do prawidłowego  funkcjonowania statku  np.: urządzenia nawigacyjne (radary, echosondy, żyrokompasy),  układy sterownicze, układy nadzoru  (alarmowe i sygnalizacyjne), wyposażenie kajut , itp.

Stawka VAT 0% nie będzie miała zastosowania w całym łańcuchu produkcji statku.  Przykładowo, w sytuacji gdy podmiot sprzedaje specjalistyczny silnik okrętowy w celu jego  dostawy na jednostkę pływającą objętą preferencyjną stawką VAT, przy nabyciu części  (materiałów) do produkcji takiego silnika nie będzie można automatycznie zastosować  zerowej stawki VAT. Ale już dostawa gotowego elementu (silnika) z takiej możliwości  skorzysta.

Dla zastosowania stawki VAT 0% w odniesieniu do dostawy i importu części i wyposażenia  jednostek pływających istotne jest zatem, aby transakcja odbywała się na rzecz podmiotu  budującego konkretny statek, eksploatującego go lub podmiotu zajmującego się remontem,  przebudową lub konserwacją statku lub jego części składowych, jeżeli zakup wiąże się  4 z konkretną jednostką pływającą objętą preferencyjnym traktowaniem na podstawie  przepisów o podatku VAT.

UWAGA
Ustawa o VAT  już obecnie  przewiduje zastosowanie stawki VAT 0% również do dostaw  towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu określonych jednostek pływających. Do takich  towarów zalicza się te, które są niezbędne do eksploatacji statku np. paliwo, produkty  potrzebne do działania silników, maszyn i innych urządzeń na statku, czy też pościel, ręczniki na statki np. pasażerskie  (art. 83 ust. 1 pkt 10).

Podstawa prawna: art. 83 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama