| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Transakcje zagraniczne > Sprzedaż wysyłkowa – zasady rozliczenia VAT

Sprzedaż wysyłkowa – zasady rozliczenia VAT

Podatnik VAT może, przy spełnieniu określonych warunków, wybrać kraj opodatkowania dokonanej dostawy towarów - w przypadku, gdy sprzedaż realizowana jest na terytorium innego państwa Unii Europejskiej, a nabywcą jest podmiot nierozpoznający transakcji wewnątrzwspólnotowych. W takim przypadku mamy bowiem do czynienia ze sprzedażą wysyłkową. Ustawodawca w ustawie o VAT zdecydował się nie tylko na zdefiniowanie przywołanego pojęcia, ale określił również reguły jakie mają zastosowanie do takich czynności - w szczególności co do wyboru kraju opodatkowania.

Definicję sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju określono w art. 2 pkt 23 ustawy o VAT.

Pod pojęciem tym rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

W przywołanej definicji warto zwrócić uwagę na podmioty uczestniczące w transakcji, jako element determinujący zakwalifikowanie transakcji do sprzedaży wysyłkowej. Z jednej bowiem strony mamy do czynienia z podatnikiem podatku od towarów i usług, który dokonuje sprzedaży towarów.

Z drugiej strony transakcji występuje natomiast podmiot zagraniczny – z terytorium Unii Europejskiej, który albo nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, albo jest takim podatnikiem, ale nie zarejestrowanym na potrzeby wymiany wewnątrzwspólnotowej. Można więc przyjąć, że w wielu przypadkach sprzedaż wysyłkowa dotyczy sprzedaży konsumenckiej – od podatnika do konsumenta.

Jako kolejne elementy sprzedaży wysyłkowej należy podnieść kwestię przemieszczenia towaru z terytorium kraju na terytorium innego państwa Unii Europejskiej. Przemieszczenie to przy tym musi mieć związek z realizowaną dostawą towarów, powinno przy tym rozpocząć się w Polsce, a zakończyć na terytorium innego państwa członkowskiego.

Istotę sprzedaży wysyłkowej określa miejsce opodatkowania dostawy towarów. Jest to o tyle istotne, że w wielu państwach Wspólnoty stawki podatku od towarów i usług są niższe niż w Polsce, dlatego dla podatnika kierującego się kwestią konkurencyjności oferowanych towarów przez pryzmat ceny, korzystniejsze może być opodatkowanie sprzedaży za granicą.

Przepisy regulujące sprzedaż wysyłkową określają jako zasadę podstawową opodatkowanie dostawy towarów w kraju dostawy. Zasada ta jednakże obarczona jest podstawowym zastrzeżeniem. By można było opodatkować sprzedaż w kraju przeznaczenia, wartość całkowitej sprzedaży wysyłkowej do danego państwa członkowskiego w ciągu roku podatkowego oraz w poprzednim roku podatkowym musi przekroczyć określone kwoty (limity).

Sprzedaż wysyłkowa z kraju – czy można opodatkować VAT wyłącznie w kraju wysyłki

Opodatkowanie VAT zaliczki przy sprzedaży wysyłkowej

Kwoty limitów przy sprzedaży wysyłkowej w poszczególnych państwach Unii Europejskiej

Przepisy wspólnotowe wspominają o kwocie 100.000 Euro, z możliwością obniżenia tej kwoty przez poszczególne kraje do 35.000 Euro. W konsekwencji podatnik dokonujący sprzedaży wysyłkowej do danego państwa jest zobligowany ustalić wspomnianą kwotę limitu. Po jej przekroczeniu zobowiązany jest bowiem na mocy art. 23 ust. 1 ustawy o VAT opodatkować sprzedaż w kraju dostawy.

Wspomnianą kwotę sprzedaży pomniejsza się o należny podatek (kwota netto).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »