| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Transakcje zagraniczne > Warunki korzystania z magazynu konsygnacyjnego prowadzonego w Polsce a rozliczenia VAT

Warunki korzystania z magazynu konsygnacyjnego prowadzonego w Polsce a rozliczenia VAT

Transakcje wewnątrzwspólnotowe mogą być dokonywane z wykorzystaniem magazynu konsygnacyjnego, co zapewnia podatnikom VAT możliwość rozliczania tej sprzedaży na bardziej preferencyjnych warunkach.

Magazyn konsygnacyjny i podmiot prowadzący magazyn

Stosownie do art. 2 ust. 27c ustawy o VAT, przez magazyn konsygnacyjny rozumie się wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania.

Zatem, aby dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych z zastosowaniem magazynu konsygnacyjnego podatnik (zidentyfikowany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w Polsce) musi wyodrębnić u siebie konkretny magazyn, miejsce to musi być przeznaczone wyłącznie na składowanie towarów, które należą do podatnika podatku od wartości dodanej i mają być pobrane przez prowadzącego magazyn. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że prowadzącym magazyn konsygnacyjny może być wyłącznie podatnik, który przechowuje w magazynie towary i pobiera je z tego magazynu (art. 2 ust. 27d ustawy o VAT).

Co warte podkreślenia, magazyn konsygnacyjny w ww. rozumieniu może być prowadzony wyłącznie przez ostatecznego nabywcę towarów, który pobiera te towary. W przeciwnym razie nie można zastosować ww. uproszczeń podatkowych związanych z brakiem obowiązku rejestracji dostawcy dla celów podatku VAT w państwie dokonania dostawy (czyli w Polsce). Podobny pogląd zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji z 17.03.2016 r., znak.  IBPP4/4512-18/16/EK: „magazyn nie może być prowadzony przez sprzedawcę lub podmiot trzeci, lecz wyłącznie przez ostatecznego nabywcę towarów. Podmiot prowadzący magazyn konsygnacyjny to jednocześnie nabywca towarów przechowywanych w magazynie”. Zatem, jak widać wyraźnie, magazyn konsygnacyjny musi być prowadzony przez nabywcę towarów, które są przechowywane w tym magazynie kondygnacyjnym. Jak podkreślił organ podatkowy, taki wymóg wynika z samej treści definicji podmiotu prowadzącego magazyn konsygnacyjny, zawartej w art. 2 ust. 27d ustawy o VAT.

Polecamy: Biuletyn VAT

Zasady rozliczeń związane z dostawami do magazynu konsygnacyjnego w Polsce

Istota zastosowania magazynu konsygnacyjnego sprowadza się do tego, że przemieszczenie towarów do magazynu konsygnacyjnego, jak również ich późniejsza dostawa (czyli pobranie ich przez określonego nabywcę) na rzecz polskiego podatnika VAT, który ten magazyn prowadzi, będzie stanowić jedną czynność. Transakcję tę dostawca rozliczy jako WDT w państwie, z którego dostarcza towary, natomiast nabywca zakwalifikuje tę transakcję jako WNT w Polsce.

Aby jednak można było rozliczać transakcje wewnątrzwspólnotowe na przedstawionych wyżej zasadach, muszą zostać spełnione szczególne przesłanki co do sposobu prowadzenia magazynu konsygnacyjnego. Zgodnie bowiem z art. 12a ust. 1 ustawy o VAT, przemieszczenie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, do magazynu konsygnacyjnego w celu ich dostawy prowadzącemu magazyn konsygnacyjny, oraz dostawę tych towarów, uważa się za WNT u prowadzącego magazyn konsygnacyjny, pod warunkiem że:

1. podatnik podatku od wartości dodanej nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony;

2. przechowywane w magazynie konsygnacyjnym towary są przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej, z wyłączeniem działalności handlowej, przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny;

3. prowadzący magazyn konsygnacyjny, przed pierwszym wprowadzeniem przez podatnika podatku od wartości dodanej towarów do tego magazynu, złożył w formie pisemnej naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego zawierające:

a) dane podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego oraz prowadzącego magazyn konsygnacyjny, dotyczące ich nazw lub imion i nazwisk, numerów identyfikacyjnych stosowanych na potrzeby odpowiednio podatku od wartości dodanej i podatku, adresu siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresu, pod którym znajduje się magazyn konsygnacyjny,

b) oświadczenie podatnika podatku od wartości dodanej, że zamierza dokonywać przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, do magazynu konsygnacyjnego; w oświadczeniu wskazuje się prowadzącego magazyn konsygnacyjny;

4. prowadzący magazyn konsygnacyjny prowadzi ewidencję towarów wprowadzanych do tego magazynu, zawierającą datę ich wprowadzenia, datę pobrania towarów z magazynu, dane pozwalające na identyfikację towarów, a w przypadku, o którym mowa w art. 20b ust. 3 – także dane dotyczące powrotnego przemieszczenia towarów.

Natomiast w sytuacji, gdyby taka wewnątrzwspólnotowa transakcja była przeprowadzana bez spełnienia ww. przesłanek, wówczas  przemieszczenie towarów przez podatnika z innego państwa członkowskiego do Polski z zamiarem ich dostawy w późniejszym terminie powodowałoby konieczność zarejestrowania się przez tego dostawcę w Polsce dla celów VAT oraz rozpoznania i rozliczenia w Polsce WNT z tytułu tego przemieszczenia (art. 11 ust 1 ustawy o VAT), a kolejno rozliczenia dostaw krajowych (w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt ustawy o VAT) na rzecz odbiorcy z Polski.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »