Kategorie

Amortyzacja - bilansowa i podatkowa

Systim
Księgowość przez Internet – online
Amortyzacja - bilansowa i podatkowa /fot.Shutterstock
Posiadane przez przedsiębiorcę środki trwałe w firmie zużywają się z upływem czasu, co oznacza, że ich wartość maleje. Należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych, aż do całkowitego zużycia środka trwałego, dzięki czemu wartość początkowa środka trwałego jest stopniowo ujmowana w kosztach podatkowych. Przedsiębiorcy mają do wyboru parę metod (sposobów) amortyzacji podatkowej środków trwałych, z którymi warto się zapoznać przed dokonaniem wyboru.

Amortyzacja w prawie podatkowym jak i bilansowym określa koszt związany z etapowym zużyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. Amortyzacja jest również kosztem, który nie łączy się wpływem środków pieniężnych.

Amortyzacja a umorzenie

Z amortyzacją wiąże się pojęcie umorzenia, ponieważ w rachunkowości zużycie nazywane jest amortyzacją lub umorzeniem. Różnice wynikają z ustalonego okresu konta umorzenia - konto wieloletnie i roczne.

Umorzenie - przedstawione wartościowo zużycie środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) od początku jego używania do danej chwili i jest ono z miesiąca na miesiąc, z roku na rok zwiększane. Umorzenie, to inaczej zakumulowana  (zsumowana) dotychczasowa amortyzacja. Zadaniem umorzenia jest pomoc w ustaleniu wartości netto środków trwałych. Konto umorzenie jest kontem wieloletnim.

Przykład

Środek trwały ma wartość początkową 8000. Amortyzacja środka trwałego wynosiła w pierwszym roku 1400 zł, także w drugim wynosiła 1400 zł. Umorzenie środka trwałego (po 2 latach) użytkowania wynosi 2800.

Reklama

Amortyzacja – to kwota zużycia od początku danego roku do danej chwili. Zadaniem amortyzacji jest pomoc w ustaleniu wyniku finansowego. Konto amortyzacja jest kontem rocznym. Pierwszego stycznia otwiera się konto z zerowym saldem. Kwota amortyzacji i umorzenia w skali miesiąca lub roku jest taka sama.

Amortyzacji podlegają, np. środki trwałe nowo nabyte w danym roku obrotowym oraz przyjęte z inwestycji zakończonych, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w obcych środkach trwałych. Natomiast amortyzacji nie dotyczą, np. eksponaty muzealne, dzieła sztuki oraz środki trwałe i WNiP, które zostały wycofane lub przeznaczone do likwidacji, sprzedaży itp.

Amortyzacja środka trwałego

Środki trwałe są to rzeczowe składniki majątku, których czas użytkowania przewidywany jest na okres dłuższy niż rok. Środki trwałe muszą być wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej albo oddane do użytku na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.

Według ustawy o rachunkowości do środków trwałych można przede wszystkim zaliczyć rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidzianym okresie ekonomicznej użyteczności (dłuższy niż rok) pełny, zdatny do użytkowania oraz przeznaczony dla potrzeb jednostki (prowadzenie działalności operacyjnej).

Dokładniej mówiąc, do środków trwałych należą:

⦁ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego),

⦁ budowle, budynki i lokale będące odrębną własnością (w tym prawo do lokalu spółdzielczego),

⦁ maszyny i urządzenia techniczne,

⦁ środki transportu,

⦁ pozostałe środki trwałe (wykładziny, meble, zwierzęta w cyrku).

Zgodnie z przepisami podatkowymi kwotę zużycia można zarejestrować dopiero w miesiącu następnym niż miesiąc, w którym został przyjęty środek trwały do użytkowania. Zgodnie z ustawą o rachunkowości zużycie można zarejestrować już w miesiącu nabycia środka trwałego. Koniec amortyzacji następuje w dniu zrównania się odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową rzeczy, bądź w chwili sprzedaży firmy lub jej likwidacji. Amortyzacja środków trwałych wliczana jest w koszty uzyskania przychodów w danym okresie, a w wyniku czego zmniejsza się wysokość podatku dochodowego.

Metody amortyzacji środków trwałych

Środek trwały można amortyzować według jednego z rodzajów amortyzacji:

Amortyzacja liniowa – amortyzacja liniowa zakłada, że środek trwały zużywa się równomiernie w ciągu całego okresu użytkowania. Amortyzacja liniowa polega na równomiernym amortyzowaniu środka trwałego przez cały okres jego użytkowania. Aby wyliczyć kwotę amortyzacji rocznej, należy podzielić wartość środka trwałego przez cały przewidywany okres jego korzystania.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

Przykład

Powiedźmy, że przedsiębiorstwo nabyło środek trwały za 200.000, którego całkowity okres użytkowania szacowany jest na 5 lat. W taj sytuacji, stawka amortyzacji rocznej wyniesie: 200.000 / 5 =40.000

Ta stawka pozostaje niezmienna poprzez  cały okres użytkowania środka trwałego, no chyba, że nastąpi zwiększenie jego wartości lub dokonany zostanie odpis z tytułu utraty wartości.

Żeby określić stawkę procentową dla środka trwałego, należy 100% podzielić przez okres jego przydatności do użytkowania.
Stawka amortyzacyjna = 200% / 5=40%

Reklama

Amortyzacja degresywna - zatem polega ona na tym, że w każdym kolejnym roku amortyzacja naliczana jest od mniejszej podstawy (pomniejszonej o dokonane w roku poprzednim odpisy amortyzacyjne). Metoda ta stosowana jest do momentu kiedy, roczny odpis amortyzacyjny ustalony na początku roku miałby być niższy od rocznego odpisu wyznaczonego przy wsparciu metody liniowej. W takiej sytuacji od danego roku należy przejść do stosowania metody liniowej.

Amortyzacja jednorazowa - rodzaj tej amortyzacji polega na zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów pełnej wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych w miesiącu oddania go do użytkowania bądź w następnym miesiącu.


Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym

Zasadniczą różnicą pomiędzy amortyzacją bilansową, a podatkową jest okres na jaki amortyzacja jest zaplanowana. Amortyzacja bilansowa i podatkowa ma różny czas odpisów.

Amortyzacja bilansowa według ustawy o rachunkowości ma odzwierciedlać planowany okres użytkowania środka trwałego. Ważne jest to, że decyzję o ustaleniu stawki amortyzacji podejmuje kierownik jednostki. Natomiast amortyzacja podatkowa wynika z ustaw o podatkach dochodowych, czyli jest narzucona odgórnie, z możliwością używania pewnych preferencji jak np. amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis.

Art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości:

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności:

1) liczba zmian, na których pracuje środek trwały;

2) tempo postępu techniczno-ekonomicznego;

3) wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem;

4) prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego;

5) przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

Amortyzacja w prawie bilansowym

Prawo bilansowe podchodzi trochę inaczej do niektórych spraw, które są związane z amortyzacją niż prawo podatkowe. Zróżnicowanie dotyczy m.in. czasu rozpoczęcia odpisów amortyzacyjnych, wyłączeń z amortyzacji, stawek i metod amortyzacji.

Zgodnie z prawem bilansowym amortyzuje się składniki rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nie wcześniej niż w momencie oddania ich do użytkowania. Nie amortyzuje się więc, np. środków trwałych będących w budowie.

Amortyzacja w prawie podatkowym

Na podstawie prawa podatkowego amortyzację należy zacząć pierwszego dnia miesiąca, gdzie składnik wprowadzono do ewidencji. Środki trwałe umieszcza się do ewidencji najpóźniej podczas miesiąca przekazania ich do użytkowania.

Wartość niematerialną i prawną i środek trwały amortyzuje się do momentu, gdy ich umorzenie:

⦁ składnik majątku zostanie sprzedany, oddany,

⦁ zrówna się z wartością początkową pomniejszoną w niektórych przypadkach o przewidywaną wartość odzyskiwalną,

⦁ z  innych powodów wycofany z użytkowania.

Czy amortyzacja bilansowa  i podatkowa są sobie równe? Taka sytuacja spotykana jest z reguły w mikro i małych przedsiębiorstwach, spółkach kiedy, prowadzenie zlecono biuru rachunkowemu. Stawkę amortyzacji bilansowej i podatkowej określa się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Aczkolwiek ustawa o rachunkowości nie wspomina o takiej ewentualności, ale również jej nie wyklucza, jeśli kierownik jednostki uzna, że wartości wskazane w ustawie o podatku dochodowym odzwierciedlają ekonomiczną użyteczność środka trwałego.

strona Ma - konto 07 (Umorzenie środka trwałego)

strona Wn - konto 40-1 (Amortyzacja)

Księgowanie miesięcznego odpisu amortyzacyjnego wygląda w sposób następujący:

Przykład ewidencji

⦁ naliczono zużycie na posiadane środki trwałe, w oparciu o przyjęte 10%, wyliczona kwota zużycia z jednej strony jest kosztem o nazwie amortyzacja a z drugiej strony zwiększa wartość dotychczasowego zużycia,

⦁ zakupiono środek trwały o niskiej wartości początkowej,

⦁ zaksięgowano zużycie środka trwałego o niskiej wartości początkowej.

Legenda: OT – otrzymanie środka trwałego, FA – faktura, PK – polecenie księgowania

Autor: Żaneta Dulczykowska i Katarzyna Spysińska, Systim.pl

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.