reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Ewidencja księgowa różnic kursowych

Ewidencja księgowa różnic kursowych

Powstałe w wyniku bilansowej wyceny aktywów i pasywów różnice kursowe są zaliczane bezpośrednio do przychodów (dodatnie różnice) lub kosztów (ujemne różnice) finansowych (art. 30 ust. 4 uor). Należy je ująć w księgach rachunkowych na kontach zespołu 7 przychodów finansowych „Dodatnie różnice kursowe” i kosztów finansowych „Ujemne różnice kursowe” w korespondencji z kontem zespołu 1 lub 2.

Różnice kursowe z tytułu wyceny bilansowej zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które na dzień bilansowy jeszcze nie zostały oddane do używania, korygują cenę nabycia lub koszt wytworzenia danego składnika majątku (art. 28 ust. 8 uor).

Dopiero po przyjęciu do użytkowania wskazanych składników majątkowych różnice kursowe dotyczące nieuregulowanych zobowiązań z tytułu ich zakupu zalicza się odpowiednio do przychodów bądź kosztów finansowych na zasadach art. 30 ust. 4 uor.

Ujęcie różnic kursowych w sprawozdaniu finansowym

Różnice kursowe z tytułu wyceny bilansowej, zaliczone odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych, rozliczane są wynikowo (per saldo) w rachunku zysków i strat (art. 42 ust. 3 uor). Oznacza to, że nie podlega wykazaniu suma przychodów finansowych i osobno kosztów finansowych z tytułu różnic kursowych, lecz wielkość będąca różnicą tych pozycji.

Ustalona wartość per saldo może wykazywać:

1) nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi – należy ją ująć jako „Inne przychody finansowe” w poz. J.V (w wariancie kalkulacyjnym) lub G.V (w wariancie porównawczym),

2) nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi – należy ją ująć jako „Inne koszty finansowe” w poz. K.IV (w wariancie kalkulacyjnym) lub H.IV (w wariancie porównawczym).

Wypełnij formularz i pobierz cały darmowy ebook: Bilansowa wycena aktywów i pasywów w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym za 2014 r. >>

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama