| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Jak poprawnie przeprowadzić potwierdzenie sald

Jak poprawnie przeprowadzić potwierdzenie sald

Stany składników aktywów i pasywów wykazane w księgach rachunkowych podlegają okresowej weryfikacji. Składniki, które nie mogą być zweryfikowane drogą spisu z natury, należy inwentaryzować drogą potwierdzenia sald lub porównania danych ksiąg z dokumentami. Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację drogą potwierdzenia sald?

Porada pochodzi z serwisu:


 


Inwentaryzacja składników majątku


Sprawdzenie danych rachunkowych powinno następować w drodze inwentaryzacji, na którą składa się ogół czynności jednostki zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu jej aktywów i pasywów w celu sprawdzenia i sprostowania danych ewidencji księgowej. Jednostka powinna korygować dane zawarte w księgach rachunkowych w przypadku stwierdzenia rozbieżności między stanem rzeczywistym a stanem księgowym, aby doprowadzić je do zgodności ze stanami rzeczywistymi. Inwentaryzacja jest jednym z czynników zapewniających prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rzetelność informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych.

Ustalenie rzeczywistego stanu składników majątku, dokonywane w trakcie inwentaryzacji, powinno odbywać się w kilku odmiennych formach zależnych od rodzaju aktywów lub pasywów: spisu z natury, porównania stanów określonych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzenia sald. Inwentaryzacją w formie spisu z natury powinny być obejmowane: towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcja w toku, wyroby gotowe, braki i odpady. Celem spisu z natury jest ustalenie przez jednostkę rzeczywistego dochodu osiągniętego z prowadzonej działalności gospodarczej. Drugą metodą inwentaryzacji jest inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald. Pozwala ona potwierdzić stan rozrachunków figurujących w księgach, a także jest rodzajem przypomnienia dłużnikom o istnieniu wierzytelności jednostki wobec nich, mającym na celu jej egzekucję.

Dodatnie nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji stanowią przychód


Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald


Trzecia metoda inwentaryzacji, tj. porównanie stanów określonych w księgach rachunkowych z dokumentami, polega na szczegółowej weryfikacji realnej wartości inwentaryzowanego składnika przez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikację wartości tych składników na dzień bilansowy.

Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald pozwala uzyskać pewność, że posiadane składniki majątku prezentowane w bilansie rzetelnie przedstawiają sytuację majątkową i finansową podmiotu. Księgowi i menedżerowie jednostek zwykle są przekonani, że inwentaryzacja należności jest czynnością zbędną, ustawowym obowiązkiem, którego wykonanie nie przynosi jednostce żadnych dodatkowych korzyści. Zapominają jednak, że dłużnik, nawet solidny, nie będąc upominany, może stać się złym dłużnikiem. W rzeczywistości potwierdzenia sald dostarczają jednostce cennych informacji dotyczących uznanych przez odbiorcę faktur zakupu towarów wraz z naliczonymi do nich notami odsetkowymi, co oczywiście nie gwarantuje odzyskania należności, jednak znacząco podnosi jego prawdopodobieństwo.

Inwentaryzacja składników majątku za 2013 r.

Jak przeprowadzić inwentaryzację majątku firmy

Właściwa dokumentacja i organizacja inwentaryzacji ma kluczowe znaczenie dla potwierdzenia jej rzetelności i wiarygodności oraz prawidłowego ujęcia jej rozliczenia. Aspekty organizacyjne i techniczne inwentaryzacji nie są regulowane w ustawie o rachunkowości. W praktyce od lat funkcjonują ogólnie przyjęte zwyczajowe rozwiązania kupieckie (handlowe) zawarte w ustawowych ramach prawa cywilnego.

Kto musi przejść na księgi rachunkowe od 2014 r.

Zapraszamy do dyskusji na forum Księgowość

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »