REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zamknięcie roku księgowego 2016 - terminy

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Zamknięcie roku księgowego 2016 - terminy
Zamknięcie roku księgowego 2016 - terminy

REKLAMA

REKLAMA

Koniec i początek roku to czas intensywnej pracy związanej z zamknięciem roku i przygotowaniem sprawozdania finansowego. Aby nie zapomnieć o żadnym z terminów, jakie nakładają przepisy, przygotowaliśmy zestawienie tych najbardziej istotnych z krótkim omówieniem. Wskazujemy terminy dotyczące obowiązku zamknięcia roku 2016.

DO ROZPOCZĘCIA INWENTARYZACJI

• Termin: Przed rozpoczęciem inwentaryzacji znaczących składników aktywów i pasywów

Autopromocja

• Czynność: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

(art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Wyboru dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.

RADA: Warto, aby umowa o badanie została zawarta w takim terminie, który umożliwi pracownikom biegłego rewidenta obserwację przeprowadzanej inwentaryzacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka)
Autorzy: prof. dr hab. Irena Olchowicz, dr Agnieszka Tłaczała, dr Wanda Wojas, Ewa Sobińska, Katarzyna Kędziora, Justyna Beata Zakrzewska, dr Gyöngyvér Takáts

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. DO 15 STYCZNIA 2017 R.

• Termin: Rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończenie do 15. dnia następnego roku, tj. między 1 października 2016 r. a 15 stycznia 2017 r.

• Czynność: Przeprowadzenie inwentaryzacji większości aktywów, z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4.

(art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Ustalenie stanu aktywów inwentaryzowanych w tym terminie następuje przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych.

RADA: Stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.

* Dla podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

31 GRUDNIA 2016 R.

• Termin: Na dzień bilansowy, tj. na 31 grudnia 2016 r.

• Czynność: Przeprowadzenie inwentaryzacji

(art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie:

Przeprowadzenie inwentaryzacji produkcji niezakończonej, materiałów i towarów odpisywanych w koszty w chwili zakupu oraz wyrobów gotowych odpisywanych w koszty w chwili ich wytworzenia.

Przeprowadzenie inwentaryzacji kasy (spis z natury) i innych aktywów pieniężnych (potwierdzenie salda).

Inwentaryzacja pasywów.

• Termin: Na dzień bilansowy, tj. na 31 grudnia 2016 r.

• Czynność: Sprawdzenie kursów średnich NBP ogłoszonych w dniu bilansowym, aby za ich pomocą dokonać wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych.

(art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych – po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

15 STYCZNIA 2017 R.

• Termin: Do 15. dnia następnego roku obrotowego, tj. do 15 stycznia 2017 r.

• Czynność: Zakończenie inwentaryzacji

(art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Zakończenie inwentaryzacji aktywów, w stosunku do których ustawa o rachunkowości przewidywała możliwość przeprowadzenia prac między początkiem ostatniego kwartału roku a właśnie 15. dniem roku następnego.

• Termin: W ciągu 15 dni od dnia bilansowego, tj. do 15 stycznia 2017 r.

• Czynność: Otwarcie ksiąg rachunkowych

(art. 12 ust. 1 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Na początek każdego następnego roku obrotowego – otwarcie ksiąg rachunkowych tzw. wstępne, czyli zakładające jeszcze modyfikacje bilansu otwarcia w związku z ustaleniem ostatecznych danych za poprzedni rok.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

26 MARCA 2017 R.

• Termin: Nie później niż do dnia sporządzenia zestawienia obrotów i sald za 2016 r., tj. do 26 marca 2017 r.

• Czynność: Rozliczenie wyników inwentaryzacji za 2016 rok

(art. 27 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Wyniki inwentaryzacji muszą zostać ujęte w księgach roku 2016. Zgodnie z art. 27 ustawy o rachunkowości przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg. Ujawnione w jej toku różnice należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Czynność ta musi nastąpić przed sporządzeniem zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych za rok 2016. Można ze względu na ilość prac założyć sobie wcześniejszy termin na wykonanie tego obowiązku.

• Termin: Nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2017 r.

• Czynność: Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy

(art. 24 ust. 5 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Warunkiem uznania ksiąg rachunkowych za prowadzone terminowo jest przygotowanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Jest ono także podstawą do prawidłowego opracowania rocznego sprawozdania finansowego.


31 MARCA 2017 R.

• Termin: Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2017 r.

• Czynność: Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych

(art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Jak wskazuje art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości, co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg sporządza się zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych.

• Termin: Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2017 r.

• Czynność: Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy

(art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Jest to wstępne zamknięcie. Umożliwia ono otwarcie ksiąg, jeśli zaistnieje bardzo istotne zdarzenie powodujące konieczność zmiany sporządzonego sprawozdania finansowego. Chodzi tu o zasadę, że jeśli między dniem zamknięcia ksiąg a dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego zostaną ujawnione informacje dotyczące tego sprawozdania (tzw. zdarzenia po dniu bilansowym), to wtedy rozlicza się je zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego jest stan wynikający z zamkniętych ksiąg rachunkowych.

• Termin: Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2017 r.

• Czynność: Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień kończący rok obrotowy

(art. 52 ust. 1 w powiązaniu z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Sprawozdanie finansowe generalnie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). Jeżeli podlega obowiązkowemu badaniu, to obejmuje także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych.

RADA 1: Przygotowując sprawozdanie za 2016 rok, mniejsze jednostki powinny się zastanowić, czy mogą zostać uznane za jednostki mikro lub jednostki małe. Wtedy będą mogły zastosować uproszczenia.

RADA
2: W przypadku gdy występują zdarzenia po dniu bilansowym wymagające otwarcia zamkniętych już ksiąg rachunkowych, ujęcia w nich zapisów korygujących i ponownego sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r., data sporządzenia tego sprawozdania może być późniejsza niż 31 marca 2017 r.

• Termin: Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, nie później niż do 31 marca 2017 r.

• Czynność: Podpisanie sprawozdania

(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Podpis należy złożyć na każdej części sprawozdania. Podpisuje je osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg, a także kierownik jednostki. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, to wtedy podpisują je wszyscy członkowie tego organu.

ⒸⓅ

Oprac. Magdalena Sobczak

Podstawa prawna:

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  Prezes ZBP: WIRON nie musi zastąpić WIBOR-u, ale inne ustalenia reformy wskaźników referencyjnych bez zmian

  W dniu 3 kwietnia 2024 r. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (NGR) ds. reformy wskaźników referencyjnych poinformował o rozpoczęciu procesu przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBOR. Przegląd będzie obejmował zarówno WIRON, jak i inne możliwe indeksy lub wskaźniki. Decyzja NGR sygnalizuje, że niekoniecznie zastąpi go WIRON, ale istotne jest, że wszystkie inne ustalenia reformy pozostają w mocy – poinformował następnego dnia prezes Związku Banków Polskich i Przewodniczący Komitetu Sterującego NGR ds. wskaźników Tadeusz Białek.

  Ulga dla samotnie wychowujących dzieci. Wykładnia przepisów "skarbówki" praktycznie całkowicie wyklucza jakikolwiek udział drugiego rodzica w wychowywaniu dziecka

  Wykładnia przepisów "skarbówki" praktycznie całkowicie wyklucza jakikolwiek udział drugiego rodzica w wychowywaniu dziecka dla skorzystania z preferencji podatkowej przez rodzica faktycznie samotnie zajmującego się dzieckiem. Wydaje się, że przeczy to polityce prorodzinnej państwa, której celem jest zapewnienie systemowego wsparcia dla rodziców, zwłaszcza samotnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do w tej sprawie do Ministra Finansów.

  Od lipca 2024 r. wejdą przepisy ws. rejestracji podmiotów zagranicznych wykonujących przewozy drogowe w SENT

  Na początku lipca 2024 r. mają wejść w życie przepisy zakładające obowiązek rejestracji w systemie SENT przewoźników zagranicznych, wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe - wynika z opublikowanego w czwartek 11 kwietnia projektu ustawy, który został skierowany do konsultacji publicznych.

  REKLAMA