| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Zamknięcie roku księgowego 2016 - terminy

Zamknięcie roku księgowego 2016 - terminy

Koniec i początek roku to czas intensywnej pracy związanej z zamknięciem roku i przygotowaniem sprawozdania finansowego. Aby nie zapomnieć o żadnym z terminów, jakie nakładają przepisy, przygotowaliśmy zestawienie tych najbardziej istotnych z krótkim omówieniem. Wskazujemy terminy dotyczące obowiązku zamknięcia roku 2016.

DO ROZPOCZĘCIA INWENTARYZACJI

• Termin: Przed rozpoczęciem inwentaryzacji znaczących składników aktywów i pasywów

• Czynność: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

(art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Wyboru dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.

RADA: Warto, aby umowa o badanie została zawarta w takim terminie, który umożliwi pracownikom biegłego rewidenta obserwację przeprowadzanej inwentaryzacji.

Polecamy: Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka)
Autorzy: prof. dr hab. Irena Olchowicz, dr Agnieszka Tłaczała, dr Wanda Wojas, Ewa Sobińska, Katarzyna Kędziora, Justyna Beata Zakrzewska, dr Gyöngyvér Takáts

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. DO 15 STYCZNIA 2017 R.

• Termin: Rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończenie do 15. dnia następnego roku, tj. między 1 października 2016 r. a 15 stycznia 2017 r.

• Czynność: Przeprowadzenie inwentaryzacji większości aktywów, z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4.

(art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Ustalenie stanu aktywów inwentaryzowanych w tym terminie następuje przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych.

RADA: Stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.

* Dla podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

31 GRUDNIA 2016 R.

• Termin: Na dzień bilansowy, tj. na 31 grudnia 2016 r.

• Czynność: Przeprowadzenie inwentaryzacji

(art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie:

Przeprowadzenie inwentaryzacji produkcji niezakończonej, materiałów i towarów odpisywanych w koszty w chwili zakupu oraz wyrobów gotowych odpisywanych w koszty w chwili ich wytworzenia.

Przeprowadzenie inwentaryzacji kasy (spis z natury) i innych aktywów pieniężnych (potwierdzenie salda).

Inwentaryzacja pasywów.

• Termin: Na dzień bilansowy, tj. na 31 grudnia 2016 r.

• Czynność: Sprawdzenie kursów średnich NBP ogłoszonych w dniu bilansowym, aby za ich pomocą dokonać wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych.

(art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych – po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

15 STYCZNIA 2017 R.

• Termin: Do 15. dnia następnego roku obrotowego, tj. do 15 stycznia 2017 r.

• Czynność: Zakończenie inwentaryzacji

(art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Zakończenie inwentaryzacji aktywów, w stosunku do których ustawa o rachunkowości przewidywała możliwość przeprowadzenia prac między początkiem ostatniego kwartału roku a właśnie 15. dniem roku następnego.

• Termin: W ciągu 15 dni od dnia bilansowego, tj. do 15 stycznia 2017 r.

• Czynność: Otwarcie ksiąg rachunkowych

(art. 12 ust. 1 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Na początek każdego następnego roku obrotowego – otwarcie ksiąg rachunkowych tzw. wstępne, czyli zakładające jeszcze modyfikacje bilansu otwarcia w związku z ustaleniem ostatecznych danych za poprzedni rok.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

26 MARCA 2017 R.

• Termin: Nie później niż do dnia sporządzenia zestawienia obrotów i sald za 2016 r., tj. do 26 marca 2017 r.

• Czynność: Rozliczenie wyników inwentaryzacji za 2016 rok

(art. 27 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Wyniki inwentaryzacji muszą zostać ujęte w księgach roku 2016. Zgodnie z art. 27 ustawy o rachunkowości przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg. Ujawnione w jej toku różnice należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Czynność ta musi nastąpić przed sporządzeniem zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych za rok 2016. Można ze względu na ilość prac założyć sobie wcześniejszy termin na wykonanie tego obowiązku.

• Termin: Nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2017 r.

• Czynność: Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy

(art. 24 ust. 5 ustawy o rachunkowości)

• Wyjaśnienie: Warunkiem uznania ksiąg rachunkowych za prowadzone terminowo jest przygotowanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Jest ono także podstawą do prawidłowego opracowania rocznego sprawozdania finansowego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

WEBINARIUM! Tarcza Antykryzysowa: składki ZUS, świadczenia dla pracowników, wynagrodzenia

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Portal Skarbiec.Biz S.A.

Portal Skarbiec.Biz S.A. - największy w Polsce niezależny serwis o prawie, finansowaniu, gospodarce i rynku kapitałowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »