Kategorie

Exit tax, stawka 9% CIT, Innovation Box - zmiany w podatkach od 2019 roku

Exit tax, stawka 9% CIT, Innovation Box - zmiany w podatkach od 2019 roku
Exit tax, stawka 9% CIT, Innovation Box - zmiany w podatkach od 2019 roku
Zdaniem minister finansów Teresy Czerwińskiej wprowadzenie tzw. exit tax to wyrównanie warunków gry i deklaracja, że zyski, które zostały wypracowane w kraju, powinny być tutaj opodatkowane. W obszernym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej Teresa Czerwińska omawia m.in. najnowsze pomysły resortu finansów w zakresie zmiany przepisów ustawy o CIT i ustawy o PIT. Przekonuje, że proponowane zmiany w podatkach, obok uszczelnienia systemu, mają przede wszystkim służyć ożywieniu inwestycji, a także m. in. uregulowaniu kwestii opodatkowania kryptowalut, rozliczania kosztów podatkowych dotyczących samochodów używanych w firmach. Stawka 9% CIT ma objąć ponad 440 tys. przedsiębiorstw.

Szefowa MF zapowiada, że pod koniec września rząd przyjmie ostatecznie projekt budżetu, i ujawnia, że będą w nim niewielkie przesunięcia w stosunku do obecnej wersji.

Teresa Czerwińska wyraża też nadzieję, że Sejm jak najszybciej zajmie się projektem ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, który w tym tygodniu przyjął rząd.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Reklama

PAP: Ministerstwo Finansów przygotowało kompleksową zmianę ustaw podatkowych. Tych zmian w podatkach jest ostatnio sporo, a niektórzy narzekają na zbyt często zmieniające się prawo. Czy tak częste zmiany w systemie podatkowym są konieczne?

Teresa Czerwińska: Na system podatkowy powinniśmy patrzeć całościowo, mając na uwadze perspektywę czasową: długoterminową i krótkoterminową. W tej pierwszej, zmiany powinny prowadzić do tego, by system był prosty, transparentny i maksymalnie przyjazny, aby interesy fiskusa i podatnika były wyważone. Niemniej jednak, aby system ten docelowo spełniał te kryteria, należy w perspektywie krótkoterminowej dokonywać precyzyjnych korekt – "laserowych cięć", reagujących na dynamikę procesów gospodarczych. Jest to konieczne wszędzie tam, gdzie system jest nieszczelny, zawiły lub też tam, gdzie krzywdzi podatnika lub sprawia mu dodatkowe utrudnienia. Np. przy wspólnym rozliczaniu się małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci, gdzie spóźnienie w przekazaniu rocznego zeznania podatkowego powoduje, że traci się prawo do takiej preferencji. Proponujemy eliminację tego przepisu. Do tego wszystkiego dochodzą zmiany uszczelniające, które musimy wprowadzać natychmiast, aby nie dochodziło do rozszczelnienia systemu.

PAP: Czy lepiej w sprawach podatkowych robić jednostkowe zmiany czy kompleksowe? Bo czasem pojawia się pogląd, że resort finansów robi zmiany kompleksowe, by wśród tych korzystnych dla podatnika ukryć te mniej korzystne.

Teresa Czerwińska: Bardzo poważnie traktujemy konieczność kompleksowej przebudowy systemu podatkowego, jego uszczelniania, unowocześniania, stąd MF jest rekordzistą, jeśli chodzi o aktywność legislacyjną. Z czysto technicznego punktu widzenia, lepiej jest wprowadzać zmiany legislacyjne w jednym, kompleksowym projekcie. Mając cały pakiet zmian, widać powiązania między nimi, dzięki temu całość jest bardziej spójna. Niemniej jednak, jeśli jest to uzasadnione szczególnie ważnym interesem społecznym, nie należy się obawiać również dobrze przemyślanych zmian punktowych. Np. w ostatnim czasie, ze względu na wagę sprawy związanej z walką ze smogiem, z tego całościowego projektu została wyłączona ulga termomodernizacyjna, aby przyśpieszyć jej procedowanie. Innym przykładem jest projekt zmian w ustawie o PIT, który Rada Ministrów przyjęła we wtorek (28.08), a dzięki któremu już od przyszłego roku administracja podatkową będzie mogła odciążyć podatnika w zakresie automatyzacji rozliczenia rocznego zeznania.

PAP: Ten nowy projekt kompleksowej zmiany podatków wzbudza jednak pewne kontrowersje. Choćby tzw. exit tax. Czy to jest potrzebne?

Teresa Czerwińska: Nie tylko w Polsce, ale na poziomie Unii Europejskiej borykamy się ze zjawiskiem erozji bazy podatkowej, zmian rezydencji podatkowej, jest to wyzwanie gospodarcze i budżetowe. Wprowadzając tzw. exit tax chcemy wyrównać warunki gry i powiedzieć: zyski, które zostały wypracowane w kraju, powinny być tutaj opodatkowane. Jest to sprawiedliwe rozwiązanie. Czy przedsiębiorstwo które prowadziło działalność w danym państwie, korzystało np. z preferencji podatkowych, powiększało swój majątek nie powinno zapłacić podatku właśnie w tym państwie? Przenoszenie aktywów do innego państwa, po to tylko, by zrealizować zysk przy niższym obciążeniu podatkowym, jest nieuczciwe.

Wprowadzając tę zmianę przede wszystkim implementujemy unijną dyrektywę ATAD. Podobne, a nawet bardziej restrykcyjne, rozwiązania funkcjonują obecnie w 11 krajach członkowskich.

PAP: Czy to jednak nie zniechęca potencjalnych inwestorów do Polski? Jakiś inwestor może sobie pomyśleć - zainwestuję tu, ale jak będę chciał się przenieść gdzie indziej, nałożą na mnie podatek?

Reklama

Teresa Czerwińska: Chcemy wprowadzić rozwiązania chroniące przed agresywną optymalizacja podatkową. Czy chcielibyśmy, aby dochody, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym podatnik podlegał tu jurysdykcji podatkowej, zostały wyprowadzone i opodatkowane w zupełnie innym miejscu, rajach podatkowych?

Tak jak już wspomniałam, projekt stanowi po pierwsze wypełnienie obowiązku wdrożenie dyrektywy, po drugie zaś wyrównuje warunki konkurencji. Jest to uczciwe rozwiązanie. Wprowadzamy stawki 19 i 3 proc. W innych krajach europejskich są one nawet wyższe - sięgają nawet trzydziestu kilku procent. Co ważne podatek ten będzie można rozłożyć na raty, do 5 lat. Nie sądzę że mogłoby to wywołać obawy inwestorów. Bowiem, podatek od niezrealizowanych zysków ze swej istoty nie dotyczy przecież każdego przeniesienia aktywów, a jedynie takiego, z którym wiąże się utrata przez dane państwo prawa do opodatkowania dochodu efektywnie wygenerowanego przed jego przeniesieniem.

PAP: W projekcie znalazła się zapowiadana stawka 9 proc. CIT dla najmniejszych firm. Pojawiają się jednak głosy, że takich małych firm, rozliczających się według CIT, jest stosunkowo niewiele, bo większość drobnych przedsiębiorców rozlicza się według PIT. Zatem profitentów tego rozwiązania będzie niewielu.

Teresa Czerwińska: Zmiana stawki z 15 na 9 proc. jest bardzo oczekiwana. Czy dla niewielkiej grupy? Jest to przecież ponad 440 tys. przedsiębiorstw. Dla budżetu oznacza to zmniejszenie dochodów o blisko 0,5 mld zł rocznie. To jest duże wyjście naprzeciw zwłaszcza małemu biznesowi. Co więcej, gdy spojrzymy całościowo na pakiet proponowanych zmian podatkowych, to wyraźnie widać że duży nacisk kładziemy na rozwiązania, które służą wsparciu inwestycji, a przez to stymulowaniu wzrostu gospodarczego w dłuższej perspektywie. Powinno to w przyszłości zabezpieczać stabilną dynamikę wzrostu gospodarczego, jak i przyczynić się do zmian jego struktury.

PAP: W pakiecie są też rozwiązania, mające wspierać innowacje?

Teresa Czerwińska: Proponujemy np. ulgę Innovation Box, czyli preferencyjne potraktowanie dochodów pochodzących z patentów i licencji. Już wcześniej wprowadzone zostały rozwiązania umożliwiające korzystanie z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Teraz idziemy krok dalej. Proponujemy by dochody z wykorzystaniem licencji i patentów, które powstały w danym przedsiębiorstwie, były rozliczane według preferencyjnej stawki 5 proc. Życzyłabym sobie, by zamiast kupować licencje i patenty za granicą, powstawały one w Polsce i przyczyniały się do zmian strukturalnych w gospodarce. W projekcie jest zresztą więcej rozwiązań, które wspierają inwestycje. Zaproponowaliśmy na przykład zachętę do inwestowania kapitału we własną firmę. W tej chwili jeśli przedsiębiorca inwestuje kapitał własny w przedsiębiorstwo, to nie zalicza się to do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli zaś korzysta np. z kredytu, koszty odsetek są wliczane. Mamy w związku z tym konkretną propozycję - jeśli przedsiębiorca będzie inwestował wypracowany zysk w rozwój własnej firmy, będzie możliwość, wliczenia tego do kosztów uzyskania przychodu, do wysokości 250 tys. zł. Jest to konkretna zachęta do inwestowania.

PAP: Czemu mają służyć nowe przepisy, dotyczące leasingu samochodów?

Teresa Czerwińska:: Chcemy uprościć zasady rozliczania wykorzystywania aut w działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca kupuje samochód na własność i zalicza go do środków trwałych, odpisy amortyzacyjne podlegają limitowaniu do kwoty 20 tys. euro. Natomiast jeśli bierze auto w leasing, to opłaty z tego tytułu wlicza w całości w koszty uzyskania przychodu. Leasing jest zatem obecnie uprzywilejowany podatkowo. Proponujemy, by niezależnie od tego, czy jest to auto zakupione na własność, czy też wyleasingowane, zasady w tym zakresie były jednakowe. Jednocześnie podwyższamy z 20 tys. euro do 150 tys. zł limit wartości samochodu osobowego, jaki będzie można uwzględnić w kosztach.

PAP: Nowe przepisy maję też na nowo regulować wykorzystywanie samochodów firmowych?

Teresa Czerwińska: Likwidujemy obowiązek informacyjny w postaci kilometrówki. Rozmawialiśmy z przedsiębiorcami, którzy przekonują, że w wielu przypadkach to jest nadmierna biurokracja, która utrudnia funkcjonowanie. Projekt zakłada, że jeśli przedsiębiorca dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje swój prywatny samochód osobowy, który nie jest środkiem trwałym, automatycznie 20 proc. kosztów z tytułu eksploatacji tego auta będzie kosztem podatkowym. Natomiast w przypadku samochodu firmowego, wykorzystywanego również do celów prywatnych, podatnik będzie miał prawo zaliczyć 50 proc. kosztów eksploatacji do kosztów. Jeżeli ten samochód wykorzystywany jest tylko do celów firmowych podatnik uwzględni 100 proc. wydatków eksploatacyjnych. Ewidencja pojazdów w celach VAT-owskich będzie mogła zostać wykorzystana w celach PIT i CIT.

PAP: Projekt proponuje także zmianę zasad opodatkowania dziedziczenia nieruchomości...

Teresa Czerwińska: Zamiast obecnego rozwiązania, zgodnie z którym bez podatku można sprzedać nieruchomość po 5 latach od uzyskania spadku, wprowadzamy zasadę, że te 5 lat liczy się od nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. Co więcej, koszty jakie spadkodawca poniósł, np. na zakup tej nieruchomości, będzie mógł uwzględnić spadkobierca, sprzedając nieruchomość. W tym projekcie jest więcej takich upraszczających rozwiązań. Proponujemy np. wydłużenie okresu, w jakim można skorzystać z ulgi mieszkaniowej z dwóch do trzech lat. Zatem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, staramy się wychodzić naprzeciw podatnikom.

PAP: W projekcie znajduje się propozycja opodatkowania kryptowalut. Czy nie będzie problemów z egzekucją tego prawa?

Teresa Czerwińska: Jeśli chodzi o waluty wirtualne, obecnie przychody z ich tytułu traktowane są jak przychody z tytułu praw majątkowych. To, że istnieje obrót kryptowalutami i można nimi płacić za towary oraz usługi lub w nie inwestować, to realia procesów gospodarczych i nie możemy zamykać oczu na te procesy. Co więcej, w części państw kryptowaluty są traktowane jak jednostki rozliczeniowe, zbliżone w swojej funkcjonalności do walut tradycyjnych. Proponujemy więc, by traktować przychód osiągany z walut wirtualnych jako przychód z kapitałów pieniężnych. Podatnik, który deklaruje obrót kryptowalutami, będzie miał przychód oraz koszty, które wykaże w zeznaniu rocznym. Co ważne, zamiana kryptowaluty na inną kryptowalutę nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym. Istotne jest także to, że strat z obrotu kryptowalutami nie będzie można rozliczać w innej działalności, z innymi dochodami. To jest klarowna sytuacja.


PAP: Czy w projekcie znalazło się wzmocnienie uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej?

Teresa Czerwińska: Zasadnicze zmiany w tej kwestii są zapisane w projekcie nowelizacji ustawy o KAS. Tu są natomiast bardziej techniczne rozwiązania, np. doprecyzowanie roli szefa KAS jako organu podatkowego w przypadku klauzuli o unikaniu opodatkowania.

PAP: W takim razie zapytałbym przy okazji o tamten projekt zmiany ustawy o KAS. Pojawiły się opinie, że minister finansów uzyskuje w nim bardzo duże uprawnienia względem szefa KAS, np. wglądu w materiały operacyjne?

Teresa Czerwińska: Są to rozwiązania, które dają ministrowi finansów kompetencje nadzorcze, które de facto są temu organowi już przypisane. Chodzi więc o uszczegółowienie kompetencji nadzorczych ministra nad KAS. Ważne jest, aby minister finansów miał wystarczające instrumentarium do merytorycznego nadzoru.

PAP: Rozumiem, że chodzi o to, że skoro minister finansów konstytucyjnie odpowiada za dochody budżetowe, powinien mieć wystarczające instrumenty nadzorcze.

Teresa Czerwińska: Chodzi o doprecyzowanie narzędzi nadzorczych. Znajduje się tam np. propozycja, by szef KAS przygotowywał raport roczny z działalności KAS, co jest standardowym elementem nadzoru w wielu instytucjach.

PAP: We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Życzyłaby sobie Pani, aby na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach odbyło się pierwsze czytanie?

Teresa Czerwińska: Marszałek Sejmu zdecyduje, kiedy to nastąpi, ale oczywiście bardzo nam zależy, aby jak najszybciej Sejm podjął pracę nad tym projektem.

PAP: Rząd przyjął już wstępny projekt budżetu, rozumiem że ostateczny będzie przyjmowany pod koniec września?

Teresa Czerwińska: Rząd kieruje projekt ustawy budżetowej do parlamentu, gdzie będą prowadzone dalsze prace nad ustawą. Zgodnie z konstytucją, Rada Ministrów przedkłada Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego projekt ustawy budżetowej na rok następny.

PAP: Rozumiem, że podstawowe wskaźniki się nie zmienią, ale czy należy oczekiwać jakichś przesunięć?

Teresa Czerwińska: Jeśli chodzi o wielkości globalne, nie ma do tego podstaw. Natomiast drobne przesunięcia w wydatkach oczywiście nie są wykluczone.

PAP: Może Pani ujawnić szczegóły, gdzie mogą być przesunięcia?

Teresa Czerwińska: W dużej mierze są to postulaty techniczne - np. chodzi o przesunięcie między częściami a rezerwami, korekty w budżecie zadaniowym. Są też oczywiście postulaty o zwiększenie środków w poszczególnych częściach, i tam prowadzimy uzgodnienia z dysponentami. Na tym etapie nie ma już raczej dużych ruchów, bowiem wstępny projekt stanowi z reguły zasadniczy fundament dla finalnej wersji budżetu.

PAP: Sfera budżetowa może oczekiwać 2,4 mld zł na podwyżki, zgodnie z pani deklaracjami?

Teresa Czerwińska: W projekcie ustawy budżetowej na ten cel jest zabezpieczone 2,4 mld zł - znaczna kwota. Jeśli chodzi o fundusz wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, zwracam uwagę, że w latach 2016-17 rósł on trzykrotnie szybciej, niż w latach 2010-15. Są to naprawdę znaczące wzrosty. Ponadto, w zakresie wynagrodzeń: kolejne 5 procent podwyżki otrzymają od 1 stycznia 2019 nauczyciele, 5 proc. wzrost nastąpił tu też od kwietnia br. Są również środki na modernizację służb mundurowych. Tam planowane są podwyżki rzędu 6-7 procent rocznie. Są to znaczne wydatki, które będą ponoszone w przyszłym roku, ale obciążają również kolejne lata.

PAP: Przyznawała Pani publicznie, że zapisany w budżecie wzrost PKB 3,8 procent to wzrost ostrożny, bo szykuje się spowolnienie w gospodarce. Czy są jakieś dane, które na takie spowolnienie wskazują?

Teresa Czerwińska: To oczywiste, że mamy do czynienia z cyklicznością gospodarki. W tym momencie gospodarka jest w szczytowej formie. Wiadomo też, że z tego szczytu koniunktury będziemy schodzić, więc tempo wzrostu będzie mniejsze.

PAP: Ale twardych danych, które to pokazują, nie ma?

Teresa Czerwińska: Jeżeli przeanalizujemy np. wskaźniki PMI, czy zwrócimy uwagę na spowolnienie w gospodarce niemieckiej, naszego głównego partnera, jeżeli spojrzymy na prognozy Komisji Europejskiej i Banku Światowego, to zauważymy pewne trendy. Obecnie prognozy są korygowane, jeśli chodzi o wskaźniki wzrostu gospodarczego w dół, zaś wskaźniki inflacyjne w górę. Ponadto, należy brać pod uwagę również ryzyka zewnętrzne w otoczeniu makroekonomicznym, np. sytuację w Turcji. Stąd tempo wzrostu jest zaplanowane w taki ostrożny sposób. Dochody w ustawie budżetowej zapisane są w wersji minimalnej, więc jeśli wzrost gospodarczy będzie większy od zaplanowanego, tak jak w tym roku, to będą one większe. Natomiast wydatki są zaplanowane w wersji maksymalnej. Nie mogę się zgodzić z tymi, którzy twierdzą, że w planowaniu ustawy budżetowej potrzebny jest optymizm. W planowaniu budżetowym przede wszystkim jest potrzebny realizm.

Rozmawiał Piotr Śmiłowicz (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

pś/ skr/

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: PAP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.