| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Zmiany prawa > Zmiany w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w 2016 r.

Zmiany w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w 2016 r.

Rząd przyjął założenia projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zaproponowane zmiany mają na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa niewypłacalności zakładów, zwiększenie konkurencyjności a co za tym idzie jakości świadczonych usług, obniżenie opłat i większa transparentność. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Na czym polegają zmiany?

Nowe podejście do wypłacalności zakładów prowadzących działalność ubezpieczeniową lub reasekuracyjną polega na odejściu od ujmowania wypłacalności zakładów jedynie w kontekście ilościowo określonych wymogów kapitałowych. W projekcie kładzie się nacisk na powiązanie wymogów kapitałowych z rzeczywistym ryzykiem, na jakie narażone są te zakłady. Zmiany dotyczą również m.in. systemu zarządzania i procesu nadzorczego oraz określenia obowiązków informacyjnych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.

Projekt założeń przewiduje wprowadzenie dodatkowych rozwiązań o charakterze prokonsumenckim, m.in. w zakresie wzmocnienia praw osób ubezpieczonych w ubezpieczeniach na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniach grupowych. Chodzi o wprowadzenie zakazu pobierania przez ubezpieczającego wynagrodzenia, zapewnienie ubezpieczonemu informacji o warunkach umowy oraz obowiązku zakładu ubezpieczeń do przekazania ubezpieczonym, a także jego spadkobiercom, informacji związanych z przebiegiem postępowania likwidacyjnego. Zakład ubezpieczeń będzie musiał przeprowadzić analizę potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego przed zawarciem umowy ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, aby ocenić jaka umowa ubezpieczenia jest dla nich odpowiednia.

Ustawa o administracji podatkowej 2015/2016

„Projekt stanowi odpowiedź na nieuczciwą sprzedaż tzw. polisolokat. Wprowadza też możliwość odstąpienia od umowy w rok po jej zawarciu oraz ogranicza wysokość opłaty za likwidację polisy przed ustalonym terminem" – dodaje wiceminister finansów, pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna.

Bez podatków nie ma państwa - rozmowa z wiceminister finansów Izabelą Leszczyną

Nowe rozwiązania zakładają także możliwość pozasądowego rozstrzygania przez Rzecznika Ubezpieczonych sporów między konsumentami a zakładami ubezpieczeń dotyczących umów ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym.

Polecamy produkt: VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Szersze uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

Komisja będzie mieć prawo do monitorowania rynku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, a także interwencji produktowej. Polega ona na możliwości zakazu lub ograniczenia wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży niektórych ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych albo rodzaju działalności finansowej lub praktyki zakładów prowadzących działalność ubezpieczeniową lub reasekuracyjną. Ubezpieczeni uzyskają ponadto prawo do odstąpienia od umów ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym zawartych po wejściu w życie ustawy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »