| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Składki > Sąd będzie mógł uchylić decyzję ZUS – zmiany w kpc ważne dla ubezpieczonych

Sąd będzie mógł uchylić decyzję ZUS – zmiany w kpc ważne dla ubezpieczonych

Wchodzące w życie 7 listopada 2019 r. zmiany kodeksu postępowania cywilnego zasadniczo zmienią uprawnienia w zakresie spraw dotyczących sporów z ZUS. Sąd I instancji będzie mógł: uchylić decyzję, przekazać sprawę do rozpoznania do ZUS oraz umorzyć postępowanie. Przykładowo, jeśli ZUS wyda decyzję o braku prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i po wydaniu decyzji pojawią się nowe okoliczności co do stanu zdrowia, Sąd będzie mógł uchylić decyzję i przekazać ją do ponownego rozpoznania do ZUS.

Od 7 listopada 2019 r. na skutek wejścia w życie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego (dalej kpc) decyzja ZUS będzie mogła być uchylona lub zmieniona przez Sąd.  

Obszerna zmiana kodeksu postępowania cywilnego dotyczy również postępowania dotyczącego spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych (odwołań od decyzji ZUS).  Dwie najważniejsze zmiany dają Sądowi I instancji uprawnienie do przekazania sprawy z odwołania od decyzji ZUS  do ponownego rozpoznania. Do tej pory Sąd miał obowiązek rozpatrzyć odwołanie od decyzji merytorycznie. Kolejną kluczową zmianą jest przeniesienie części spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych do postępowania uproszczonego.

Aktualnie Sąd rozpoznający sprawę z odwołania od decyzji ZUS może:

- oddalić odwołanie od decyzji ZUS,

- uwzględnić i decyzję ZUS zmienić.

Sąd II instancji uchylając wyrok i poprzedzającą go decyzją organu rentowego może sprawę przekazać do ponownego rozpoznania bezpośrednio organowi rentowemu, jeśli ze względu na zakres kompetencji Sądu ‒ przekazanie sprawy Sądowi I instancji nie może doprowadzić do usunięcia uchybień popełnionych przez ZUS.

Od 7 listopada 2019 r. jeżeli wydana decyzja ZUS, która:

  • nakładała na Ubezpieczonego zobowiązanie np. decyzję zobowiązującą do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku,
  • ustala wymiar tego zobowiązania lub
  • obniża świadczenie,

będzie wydana z rażącym naruszeniem przepisów o postępowaniu przed organem rentowym, czyli Kodeksu postepowania administracyjnego, czy prawa przedsiębiorców, Sąd będzie musiał uchylić decyzję ZUS i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania do ZUS.

Aktualnie Sąd co do zasady nie bada zarzutów dotyczących naruszenia procedury administracyjnej tj. istotnych wad decyzji, które w postępowaniu przez Sądem administracyjnym by się nie ostały. Sąd orzeka jedynie merytorycznie. Po zmianach w kpc kontrola organu rentowego dotycząca np. postępowania kontrolnego prowadzonego przez ZUS, czy wydania decyzji będzie możliwa i w razie nieprawidłowości Sąd zwróci sprawę do ponownego rozpoznania.

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Serwis Kadry

Spawy z odwołania ZUS w postępowaniu uproszczonym

Od 7 listopada 2019 r. w  trybie uproszczonym będą mogły być rozpatrywane sprawy

należące do właściwości Sądów rejonowych, a więc o:

  • zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Skutki postępowania uproszczonego w sprawach ZUS – konsekwencje dla ubezpieczonych

Oprócz innych zasad powoływania biegłych oraz treści zarzutów apelacyjnych istotną zmianą dla Ubezpieczonych jest brak możliwości składania skargi kasacyjnej. W tym przypadku nie ma znaczenia wartość przedmiotu sporu. Taka zmiana jest bardzo niekorzystna dla Ubezpieczonych, ponieważ w praktyce np. sprawy o zwrot wypłaconych zasiłków dotyczą znacznych kwot i często Sąd Najwyższy wydaje inne rozstrzygnięcie niż Sąd Okręgowy.

Natomiast z art. 5059 k.p.c. wynika, że apelację w postępowaniu uproszczonym trzeba oprzeć tylko na zarzutach naruszenia:

  • prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
  • przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć wpływ na wynik sprawy.

Ponadto została wprowadzona również regulacja zgodnie, z którą w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie będzie wyższa niż 1 000,00 zł, uzasadnienie wyroku będzie ograniczone wyłącznie do wyjaśnienia podstawy prawnej, natomiast do uznania Sądu będzie pozostawiona kwestia szerszego uzasadnienia.

Podstaw prawna:

 - art. 4778 - Art. 47714  ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego – tekst jednolity: Dz. U z 2019 r.  poz. 1460.

dr Katarzyna Kalata

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »