| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Umowy zlecenia > Czy zleceniobiorca może otrzymać wynagrodzenie w formie rzeczowej

Czy zleceniobiorca może otrzymać wynagrodzenie w formie rzeczowej

Firma chce zatrudnić do działu księgowości studenta ekonomii (24 lata) na podstawie umowy zlecenia. Czy może mu zaproponować wynagrodzenie w formie rzeczowej, tj. sprzęt komputerowy, na co wyraził zgodę. Czy ustalenie takiej formy wynagrodzenia jest zgodne z prawem? Jeśli tak, to jak należy je rozliczyć?

 


RADA

Zaproponowana przez firmę forma wynagrodzenia dla zleceniobiorcy jest zgodna z prawem. Aby rozliczyć świadczenie rzeczowe, w pierwszej kolejności należy ustalić jego wartość pieniężną. Ponieważ  zleceniobiorca jest studentem i nie ukończył 26. roku życia, od przychodu z tytułu zawartej umowy trzeba naliczyć wyłącznie zaliczkę na podatek. Natomiast zleceniobiorca powinien wpłacić firmie tę zaliczkę przed udostępnieniem świadczenia (sprzętu komputerowego).


UZASADNIENIE

Kodeks cywilny nie przesądza o formie wynagrodzenia za wykonanie zlecenia, tj. nie stanowi, że musi mieć ono charakter wyłącznie pieniężny.

Strony mogą zatem, w ramach zasady swobody umów, umówić się co do rodzaju wynagrodzenia i ustalić go np. jako nieodpłatne przekazanie akcji, przeniesienie własności rzeczy ruchomej czy jako wykonanie określonej usługi wzajemnej, jeśli takie ustalenie nie sprzeciwia się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 353 Kodeksu cywilnego).

Jednocześnie sposób ustalenia tego wynagrodzenia nie może nosić znamion tzw. wyzysku, tj. wynagrodzenie nie może być rażąco zaniżone w stosunku do nakładu pracy zleceniobiorcy (art. 388 Kodeksu cywilnego).

Ponieważ student nie będzie podlegał ani obowiązkowo, ani dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, od przychodu z tytułu świadczenia rzeczowego firma powinna odprowadzić wyłącznie podatek dochodowy od osób fizycznych.

W pierwszej kolejności należy jednak ustalić wartość świadczenia. Wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 updof). Najczęściej będzie to cena zakupu wynikająca z faktury lub paragonu.

Nieobecność w pracy z powodu złej pogody a prawo do wynagrodzenia

Co niesie za sobą wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę


WAŻNE!

Wartość świadczeń pieniężnych w naturze najczęściej określa się na podstawie dowodu zakupu, tj. faktury, rachunku lub paragonu.


Sposób opodatkowania świadczenia rzeczowego zależy od jego wartości. Jeżeli przychód z tego tytułu nie przewyższa kwoty 200 zł, wówczas należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodów (art. 30 ust. 1 pkt 5a updof).

W przeciwnym razie należy zastosować 20% koszty uzyskania przychodów i naliczyć podatek według skali podatkowej. Przed udostępnieniem (wydaniem) sprzętu komputerowego firma powinna pobrać od zleceniobiorcy podatek dochodowy (art. 41 ust. 7 updof).


PRZYKŁAD

Firma Y zawarła z Markiem J. umowę zlecenia, w której strony zgodziły się na wypłatę wynagrodzenia w formie rzeczowej, którą stanowi laptop. Wartość rynkowa komputera wynosiła 2500 zł (na podstawie faktury zakupu). Od przychodu w takiej wysokości należy naliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek, tj.:

• 2500 zł x 20% = 500 zł (koszty uzyskania przychodów),

• 2500 zł - 500 zł = 2000 zł (podstawa opodatkowania),

• 2000 zł x 18% = 360 zł (zaliczka na podatek).

Zaliczkę na podatek w wysokości 360 zł Marek J. powinien wpłacić firmie Y przed wydaniem laptopa.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »