Kategorie

Ustanie stosunku pracy związane z upadłością lub likwidacją miejsca pracy

Systim
Księgowość przez Internet – online
Ustanie stosunku pracy związane z upadłością lub likwidacją miejsca pracy /fot. Shutterstock
Upadłość lub likwidacja firmy oznacza koniec działalności podmiotu zatrudniającego pracowników, czyli pracodawcy. Nie oznacza to jednak automatycznego rozwiązania stosunków pracy podmiotów zatrudnianych, ani braku konieczności rozliczenia się z nimi. Rozwiązanie stosunku pracy musi być zgodne z Kodeksem pracy. Wynika z nich wiele praw i obowiązków pracodawcy, jak i uprawnień pracowników zlikwidowanego pracodawcy.

1. Prawa i obowiązki pracodawcy w przypadku likwidacji zakładu

Wypowiedzenie stosunku pracy

Zakończenie działalności i wykreślenie podmiotu z ewidencji działalności gospodarczej skutkuje jego likwidacją. Nie oznacza to jednak, że zakład w momencie zamknięcia przestaje być pracodawcą. Jest on zobowiązany formalnie wypowiedzieć wszystkie umowy o stosunku pracy  z zachowaniem ich okresów wypowiedzenia. Istnieją jednak mechanizmy przewidujące w tym zakresie ułatwienia dla pracodawców. Jednym z nich jest skrócony okres wypowiedzenia w przypadku zakończenia stosunku pracy opartego o umowę o pracę do jednego miesiąca (artykuł 361 Kodeksu pracy). Decyzja o skróceniu okresu wypowiedzenia powinna być przekazana pracownikowi wraz z oświadczeniem pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Pracodawca jest jednak zobowiązany do wypłacenia pracownikowi odszkodowania, w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Brak ochrony określonych kategorii pracowników

Ważnym elementem wypowiadania umów w obliczu likwidacji działalności lub jej upadłości jest brak ochrony określonych kategorii pracowników. Kodeks pracy przewiduje specjalną ochronę niektórych grup pracowników przed zwolnieniem (np. osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim, czy kobiety w ciąży). Ogłoszenie upadłości lub likwidacji zakładu oznacza jednak uchylenie tych praw. Dlatego bez względu na kategorię grupy pracowniczej, w obliczu zamknięcia działalności, wszystkich zatrudnionych pracowników obowiązują te same zasady rozwiązania stosunku pracy.

Wykorzystanie urlopu

Pracodawca zobowiązany jest do udzielenia urlopu wypoczynkowego pracownikowi za okres przyszły i bieżący (w okresie wypowiedzenia). Jeżeli urlop nie zostanie pracownikowi udzielony, lub okres przysługującego urlopu jest dłuższy niż okres wypowiedzenia, to pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za pozostałe dni urlopu.

Odprawy

W sytuacji grupowego rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca (zatrudniający powyżej 20 pracowników) zobowiązany jest do wypłacenia odprawy pieniężnej zwalnianym pracownikom. Jej wysokość zależna jest od stażu pracy pracownika i kształtuje się w następujący sposób:

 • zatrudnienie poniżej 2 lat - odprawa w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia,
 • zatrudnienie od 2 do 8 lat - odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia,
 • zatrudnienie powyżej 8 lat - odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa ta jest niezależna i przysługuje pracownikowi bez względu na inne odprawy przewidziane w kodeksie pracy, lub wynikające z umowy o pracę.

Zawiadomienie rady pracowniczej

Pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia o likwidacji działalności rady pracowniczej (jeżeli taka istnieje).

Prowadzenie dokumentacji

Każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji określonej w Kodeksie pracy. W obliczu likwidacji działalności, pracodawca zobowiązany jest do wyznaczenia zewnętrznego podmiotu odpowiedzialnego za przechowywanie dokumentacji. Pracodawca zobowiązany jest do przekazania środków finansowych na jej przechowywanie do końca 50-letniego obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji. Jeżeli pracodawca nie ma do tego środków (jest to potwierdzone przez sąd rejonowy), obowiązki przechowywania dokumentów przejmuje archiwum państwowe.

Obowiązki wobec ZUS

Pracodawca zobowiązany jest również do rozliczenia oraz wyrejestrowania siebie oraz wszystkich swoich pracowników z ZUS w określonych przez ZUS koniecznych terminach.

2. Uprawnienia pracowników zlikwidowanego pracodawcy

Spłata należnych wynagrodzeń

Reklama

Najczęstszym powodem upadłości zakładu pracy jest niewydolność finansowa, która skutkuje niewypłacalnością podmiotu wobec kontrahentów lub pracowników. Zaspokojenie roszczeń z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń możliwe jest ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wniosek do Funduszy złożyć może pracodawca lub pracownik.

Pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia zbiorczego rejestru niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, w których zawrze informację o rodzaju i wysokości zobowiązań i świadczeń. Informacja ta przekazywana jest do Funduszu, który reguluje ewentualne zobowiązania uprawnionym pracownikom.

Pracownik natomiast, może złożyć wniosek o wypłacenie zaległości do Funduszu, nie wcześniej niż po 2 tygodniach od upływu terminu do złożenia wykazu przez pracodawcę. Dodatkowo, pracownik może złożyć wniosek o wypłatę zaliczki z tytułu niezaspokojonych roszczeń w wysokości nieprzekraczającej minimalną stawkę na dzień wypłaty zaliczki, w terminie minimum 2 miesiące od likwidacji działalności pracodawcy.

Ponowne zatrudnienie

Jeżeli w ciągu roku od likwidacji zakładu pracy, pracodawca wznawia działalność i zatrudnia pracowników, pracownicy uprzednio zwolnieni grupowo z tytułu likwidacji zakładu, mają prawo pierwszeństwa. Oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany zatrudnić takiego pracownika w pierwszej kolejności, po wznowieniu działalności.

Szymon Kwasigroch
SYSTIM.PL

Polecamy: Ekskluzywny pakiet – Komentarze Złota seria

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.