| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Zatrudnianie i zwalnianie > Odprawa rentowa wymagalna jest od dnia przyznania renty przez ZUS

Odprawa rentowa wymagalna jest od dnia przyznania renty przez ZUS

Odprawa rentowa, do której pracownik nabywa prawo w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę, staje się wymagalna w dniu przyznania tego świadczenia przez organ rentowy, a nie w dniu, w którym z roszczeniem takim pracownik wystąpił wobec pracodawcy.

Odprawa rentowa, o której mowa w art. 92¹ kodeksu pracy należna jest pracownikowi w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę. W praktyce wątpliwości budzi, kiedy świadczenie to staje się wymagalne. A zatem - za jaki okres pracownik może żądać odsetek.

Wydawać by się mogło, że roszczenie o wypłatę tego świadczenia przez pracodawcę będzie wymagalne w dniu, w którym pracownik wystąpił z takim roszczeniem wobec pracodawcy. Pracodawca uzyskuje bowiem wtedy informację, że spełnione zostały przesłanki do wypłaty pracownikowi tego świadczenia. Założenie takie jest jednak błędne i naraża pracodawcę na zbędny i raczej z góry przegrany spór sądowy w razie wystąpienia w tym zakresie z powództwem przez pracownika.

wyrok Sądu Najwyższego z 26 lipca 2012 r., I PK 24/12

Przesłankami nabycia prawa do odprawy rentowej są rozwiązanie stosunku pracy, przyznanie prawa do renty i związek funkcjonalny między nimi. Przyznanie prawa do renty może więc nastąpić po pewnym czasie od ustania stosunku pracy, byle między nimi występował związek funkcjonalny. Prawo do odprawy powstaje w chwili spełnienia wszystkich jego przesłanek, a więc w dacie przyznania prawa do renty, jeżeli następuje to po pewnym czasie od rozwiązania stosunku pracy.

Roszczenie pracownika o wypłatę odprawy rentowej staje się bowiem wymagalne z chwilą przyznania tego świadczenia przez organ rentowy. Roszczenie powstaje zatem w dniu, w którym pracownik spełnił ustawowe przesłanki do nabycia prawa do odprawy rentowej i staje się wymagalne – nie przez fakt wystąpienia do pracodawcy o jego wypłatę, ale w dniu zajścia określonego zdarzenia prawnego - czyli przyznania renty przez ZUS. Odsetki należne są pracownikowi za to, że świadczenie nie zostało spełnione w dniu jego wymagalności. Obowiązek zapłaty odsetek jest więc niezależny od winy pracodawcy w niespełnieniu świadczenia w terminie (wyrok SN z 8 września 2015 r., I PK 297/14).

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Polecamy: Kodeks pracy 2016 z komentarzem

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne (książka + CD)

Pracodawca musi się zatem liczyć z obowiązkiem zapłaty odsetek od dnia przyznania pracownikowi renty. Wyjątkiem od tej reguły będą jednak sytuacje, w których pracownik celowo zwleka ze skierowaniem do byłego pracodawcy żądania wypłaty odprawy rentowej, by jednocześnie zyskać na odsetkach. W takiej sytuacji pracodawca może powołać się na klauzulę generalną z art. 8 Kodeksu pracy; pracownik nie może bowiem czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa do odprawy rentowej lub z zasadami współżycia społecznego. Zgodnie z art. 8 Kodeksu pracy takie działanie pracownika nie byłoby wykonywaniem prawa i nie korzystałoby z ochrony.

Pracownik biurowy zatrudniony przez ponad 30 lat w przedsiębiorstwie produkcyjnym stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego. Pracodawca rozwiązał z nim stosunek pracy z powodu długotrwałej niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby (w trybie art. 53 KP).

Ubezpieczony wystąpił do organu rentowego o przyznanie renty z tytuły całkowitej niezdolności do pracy - która została mu przyznana. Były pracownik wystąpił do ostatniego pracodawcy o wypłatę odprawy rentowej. Nigdy bowiem nie otrzymał ani odprawy rentowej, ani odprawy emerytalnej. Pracodawca odmówił powołując się na brak wymaganego w art. 92¹ Kodeksu pracy związku pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na rentę. Pracownik skierował sprawę na drogę sądową. Roszczenie pracownika zostało uznane przez sąd za zasadne (pracownik stał się niezdolny do pracy wskutek choroby stwierdzonej w czasie zatrudnienia i po nieprzerwanym okresie pobierania zasiłku chorobowego, przyznano mu rentę). Pracodawca zobowiązany został do zapłaty odprawy wraz z odsetkami od dnia przyznania renty.

dr Katarzyna Kalata

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Emilia Stawicka

Specjalista w obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »