| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Zakupy przez Internet – dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów w pkpir

Zakupy przez Internet – dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów w pkpir

Przedsiębiorco, bez faktury, rachunku lub podpisanej umowy wciąż nie rozliczysz w księdze przychodów i rozchodów zakupów na aukcjach internetowych. Jak uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji w przypadku uwzględniania kosztów tych transakcji?

Pomimo tego, iż zakupy online są formą coraz powszechniejszą, to jednak nad jej wyborem powinni się zastanowić zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Trudno bowiem często właściwie udokumentować te zakupy, by organy podatkowe nie zakwestionowały zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów zmuszać powinna do refleksji nad zasadnością skorzystania z tej formy zakupów.

Przesłanki zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  kosztami uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z tą działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Wydatki te muszą być zatem związane z wykonywaną działalnością gospodarczą i zostać poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z tej działalności; równocześnie nie mogą być wymienione w ustawowym katalogu wydatków nie uznawanych za taki koszt (art. 23 ww. ustawy). Zwrócić należy uwagę także na konieczność właściwego udokumentowania przedmiotowych wydatków, a sposób ich dokumentowania uzależniony jest od rodzaju prowadzonych przez podatnika ksiąg podatkowych.

Niespełnienie którejkolwiek z wyżej wskazanych przesłanek wyklucza możliwość zaliczenia określonego wydatku w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Liczne transakcje w Internecie to nie zawsze działalność gospodarcza

Właściwe udokumentowanie

Dla fiskusa to ostatnia z wymienionych przesłanek budzi najwięcej wątpliwości. Jeśli wydatek nie jest należycie udokumentowany, bezwzględnie niemożliwe jest zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodów. Rzetelność dowodów oznacza, że powinny być one zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych, które dokumentują, w tym powinny także zawierać dane dotyczące podmiotów faktycznie uczestniczących w zdarzeniu gospodarczym.

Dokumentowanie wydatków w pkpir na podstawie innych dowodów niż faktura

Księga przychodów i rozchodów – większy katalog dowodów księgowych

Dowody księgowe - katalog

Odpowiedź na pytanie, jakie warunki musi spełnić dokument, by mógł stanowić podstawę dla uznania wydatku za koszt w księdze, do której prowadzenia zobligowany jest przedsiębiorca, daje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Stosownie do treści § 12 ust. 3 powołanego rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są: faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej "fakturami", wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami, a także dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie przychodów) na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym, (dowody zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów), zawierające co najmniej:

a) datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów);

b) wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym;

c) wskazanie kwoty, o którą podatnik zmniejsza koszty uzyskania przychodów (zwiększa przychody);

d) podpis osoby sporządzającej dokument.

Do tej grupy zalicza się także dokumenty określające zwiększenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym, (dowody zwiększenia kosztów), inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

Przepis § 13 ww. rozporządzenia stanowi, że za dowody księgowe uważa się również:

- dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem;

- noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi;

- dowody przesunięć;

- dowody opłat pocztowych i bankowych;

- inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat;

Dowody wewnętrzne

Ponadto, zgodnie z § 14 ww. rozporządzenia, na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków) mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające przy zakupie: nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku) ograniczając jednak tę możliwość do enumeratywnie wskazanych wydatków. Katalog ten nie zawiera umów sprzedaży na aukcjach internetowych.

Obowiązujące przepisy bardzo szczegółowo regulują kwestię kosztów uzyskania przychodów, a organy podatkowe konsekwentnie wykazują niechęć do bardziej elastycznego podejścia, czy też wyjścia naprzeciw oczekiwaniom podatników, dla których zakupy internetowe stanowić mogą ogromne ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK