Kategorie

Wywóz towarów poza obszar celny UE – zmiany od 1 maja 2016 r.

Wywóz towarów poza obszar celny UE – zmiany od 1 maja 2016 r./ Fot. Fotolia
Wywóz towarów poza obszar celny UE – zmiany od 1 maja 2016 r./ Fot. Fotolia
Od 1 maja 2016 r. zaczną obowiązywać zmiany w prawie celnym, które obejmują m.in. zasady dotyczące wywozu towarów poza obszar celny Unii Europejskiej. Przejrzyjmy się nowym regulacjom, a także przepisom jakie będą obowiązywały w okresie przejściowym.

Wyjaśnijmy, że Unijny Kodeks Celny (UKC) wszedł w życie 30 października 2013 r. uchylając rozporządzenie (WE) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (Dz.U. L 145 z 04.06.2008 r., str.1). Jego postanowienia będą miały zastosowanie od 1 maja 2016 r., gdy odnoszące się do UKC akty delegowane i wykonawcze zostaną przyjęte i wejdą w życie. Jeden z obszarów zmian dotyczy regulacji w zakresie wywozu towarów poza Unię Europejską. Poniżej przedstawiamy opis zagadnienia i najważniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 maja 2016 r.

Rewolucyjne zmiany w prawie celnym od 1 maja 2016 r.

Dane bezpieczeństwa przy wyprowadzeniu towarów

W zakresie terminu na złożenie deklaracji zmiany polegają na modyfikacji obecnych zapisów poprzez np. skrócenie terminu (w przypadku transportu wodnego śródlądowego z co najmniej 2 godzin do co najmniej 1 godziny przed planowanym terminem opuszczenia obszaru celnego Unii), przeredagowanie przepisów w stosunku do obecnie obowiązujących (np. art. 244 ust. 1 lit. a) (ii) – (iv) rozporządzenia delegowanego vide art. 592b ust. 1 lit. a) iii), iv) RWKC). Ze względu na wysoki poziom szczegółowości uregulowań w tym zakresie zaleca się przedsiębiorcom sprawdzenie stanu prawnego obowiązującego dla konkretnej sytuacji faktycznej.

W zakresie zwolnień z obowiązku złożenia deklaracji co do zasady zachowano dotychczasowy katalog przypadków, w niektórych fragmentach doprecyzowując jego zapisy (np. w art. 245 ust. 1 lit g) rozporządzenia delegowanego wskazano, iż zwolnienie, obok palet, kontenerów, środków transportu dotyczy także części zamiennych, akcesoriów i wyposażenia). Dodatkowo katalog zwolnień rozszerzono o przypadki stosowane dotychczas na podstawie Wytycznych Komisji Europejskiej (np. zwolnienie dotyczy towarów które nie są rozładowywane ze środka transportu, który wprowadził je na obszar celny Unii i który wyprowadził je z tego obszaru, w danym porcie lub porcie lotniczym). Nową regulacją jest zwolnienie dla towarów wprowadzonych na obszar celny Unii, które właściwy organ celny odrzucił i w związku z tym zostały one niezwłocznie zwrócone do państwa wywozu. Ze względu na wysoki poziom szczegółowości uregulowań w tym zakresie zaleca się przedsiębiorcom sprawdzenie stanu prawnego obowiązującego dla konkretnej sytuacji faktycznej.

Unijny Kodeks Celny - przepisy wykonawcze

Zmianą w zakresie obsługi wywozowej deklaracji skróconej jest obowiązek jej unieważnienia na wniosek zgłaszającego lub w razie nieprzedstawienia towarów do wyprowadzenia w terminie 150 dni od złożenia deklaracji. Dotychczas deklarację uznawało się za niezłożoną, co nie wymagało żadnych działań po stronie podmiotu oraz organu celnego.

Dokumenty wywozowe (zgłoszenie wywozowe, zgłoszenie do powrotnego wywozu, powiadomienie o powrotnym wywozie)

1. Wprowadzono termin na przedstawienie towarów objętych wyprzedzającym zgłoszeniem wywozowym – 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia (art. 171 UKC) . Obecnie w Polsce jest to termin 14 dni i jego długość jest określana przez departament właścicielski systemu dedykowanemu obsłudze zgłoszeń wywozowych. Skutek braku przedstawienia towarów we wskazanym terminie będzie identyczny z obecnym, tj. zgłoszenie jest traktowane jakby nie zostało złożone.

2. Przepisy rozszerzają możliwość złożenia retrospektywnego zgłoszenia wywozowego o sytuację, gdy towary, które opuściły obszar celny Unii z zamiarem powrotnego przywozu, nie są już przeznaczone do powrotnego przywozu. Zgłoszenie takie zastępuje pierwotnie złożone zgłoszenie. 


3. Przepisy UKC nie wiążą faktu wydania wywozowego dokumentu towarzyszącego (EAD) ze zwolnieniem do procedury. Tym niemniej EAD nadal będzie stosowany w przebiegu obsługi zgłoszenia wywozowego w charakterze czynności materialno - technicznej.

4. UKC wprowadza odmienny od obecnego katalog przypadków stosowania formalności wywozowych, tj. 

 • brak przypadku z art. 786 ust. 2 lit. a) RWKC (towary wspólnotowe przemieszczane na terytoria lub z terytoriów znajdujących się na obszarze celnym Unii, na którym nie mają zastosowania dyrektywy VAT i akcyzowa,
 • zmodyfikowany przypadek z art. 786 ust. 2 lit. b) RWKC poprzez dodanie wymogu udokumentowania takich zapasów,
 • dodanie nowych przypadków: towary objęte procedurą uszlachetniania biernego oraz towary wyprowadzane poza obszar celny Unii po tym, jak zostały objęte procedurą końcowego przeznaczenia.

Należy wyjaśnić, iż przebieg obsługi zgłoszenia w trybie formalności wywozowych oraz w trybie zgłoszenia do procedury wywozu jest co do zasady taki sam w obu przypadkach.

Duże zmiany w cłach od 1 maja 2016 r. - Unijny Kodeks Celny

5. Skutkiem likwidacji przez UKC pojęcia przeznaczenia celnego jest nadanie zgłoszeniu do powrotnego wywozu, charakteru czynności materialno - technicznej. Sama instytucja powrotnego wywozu pozostaje bez istotnych zmian.

6. Od 1 maja 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące nowej instytucji: powiadomienia o powrotnym wywozie (art. 274 w zw. z art. 5 pkt 14) UKC). Powiadomienie będzie składane w odniesieniu do towarów nieunijnych stanowiących zaopatrzenie, o którym mowa w art. 245 ust. 1 lit. m) oraz lit. o) rozporządzenia delegowanego, lub sprzedawanych podróżnym z WOC lub magazynów czasowego składowania, gdy nie ma wymogu złożenia wywozowej deklaracji skróconej oraz gdy towary te są bezpośrednio powrotnie wywożone. Powiadomienie składa się w urzędzie wyprowadzenia, tj. urzędzie celnym właściwym dla miejsca, w którym towary znajdują się w WOC lub są czasowo składowane – art. 329 ust. 9 rozporządzenia wykonawczego).

7. W okresie przejściowym składanie i obsługa powiadomienia o powrotnym wywozie będzie odbywała się poza systemem AES, z wykorzystaniem papierowego formularza zgłoszenia celnego, z zakresem danych określonym w rozporządzeniem ministra finansów w sprawie danych z wniosków, pozwoleń i powiadomień oraz dokumenty załączane do wniosków (…) – aktualnie na etapie projektu.

8. Zmiana w zakresie wyprowadzenia towarów polega na wyłączeniu wyrobów akcyzowych objętych zawieszeniem podatku akcyzowego oraz towarów podlegających formalnościom wywozowym w celu uzyskania refundacji wywozowych w ramach wspólnej polityki rolnej z potwierdzania wyprowadzenia na podstawie:

 • przejęcia tych towarów w ramach jednolitej umowy przewozu,

 • otwarcia tranzytu wewnątrz obszaru celnego Unii.

9. Dodatkowo na etapie obsługi zgłoszenia w urzędzie wyprowadzenia przewoźnik został zobowiązany do powiadomienia rzędu wyprowadzenia o wyprowadzeniu towarów, podając informacje o których mowa w art. 332 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego.

Podstawy prawne:

- Art. 263 - 277 Unijnego Kodeksu Celnego (UKC)

- Art. 244 - 249 rozporządzenia delegowanego

- Art. 220, 221, 326 - 344 rozporządzenia wykonawczego

- Art. 54 przejściowego rozporządzenia delegowanego

Oprac. Adam Kuchta

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.