reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Cło > Wywóz towarów poza obszar celny UE – zmiany od 1 maja 2016 r.

Wywóz towarów poza obszar celny UE – zmiany od 1 maja 2016 r.

Od 1 maja 2016 r. zaczną obowiązywać zmiany w prawie celnym, które obejmują m.in. zasady dotyczące wywozu towarów poza obszar celny Unii Europejskiej. Przejrzyjmy się nowym regulacjom, a także przepisom jakie będą obowiązywały w okresie przejściowym.

Wyjaśnijmy, że Unijny Kodeks Celny (UKC) wszedł w życie 30 października 2013 r. uchylając rozporządzenie (WE) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (Dz.U. L 145 z 04.06.2008 r., str.1). Jego postanowienia będą miały zastosowanie od 1 maja 2016 r., gdy odnoszące się do UKC akty delegowane i wykonawcze zostaną przyjęte i wejdą w życie. Jeden z obszarów zmian dotyczy regulacji w zakresie wywozu towarów poza Unię Europejską. Poniżej przedstawiamy opis zagadnienia i najważniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 maja 2016 r.

Rewolucyjne zmiany w prawie celnym od 1 maja 2016 r.

Dane bezpieczeństwa przy wyprowadzeniu towarów

W zakresie terminu na złożenie deklaracji zmiany polegają na modyfikacji obecnych zapisów poprzez np. skrócenie terminu (w przypadku transportu wodnego śródlądowego z co najmniej 2 godzin do co najmniej 1 godziny przed planowanym terminem opuszczenia obszaru celnego Unii), przeredagowanie przepisów w stosunku do obecnie obowiązujących (np. art. 244 ust. 1 lit. a) (ii) – (iv) rozporządzenia delegowanego vide art. 592b ust. 1 lit. a) iii), iv) RWKC). Ze względu na wysoki poziom szczegółowości uregulowań w tym zakresie zaleca się przedsiębiorcom sprawdzenie stanu prawnego obowiązującego dla konkretnej sytuacji faktycznej.

W zakresie zwolnień z obowiązku złożenia deklaracji co do zasady zachowano dotychczasowy katalog przypadków, w niektórych fragmentach doprecyzowując jego zapisy (np. w art. 245 ust. 1 lit g) rozporządzenia delegowanego wskazano, iż zwolnienie, obok palet, kontenerów, środków transportu dotyczy także części zamiennych, akcesoriów i wyposażenia). Dodatkowo katalog zwolnień rozszerzono o przypadki stosowane dotychczas na podstawie Wytycznych Komisji Europejskiej (np. zwolnienie dotyczy towarów które nie są rozładowywane ze środka transportu, który wprowadził je na obszar celny Unii i który wyprowadził je z tego obszaru, w danym porcie lub porcie lotniczym). Nową regulacją jest zwolnienie dla towarów wprowadzonych na obszar celny Unii, które właściwy organ celny odrzucił i w związku z tym zostały one niezwłocznie zwrócone do państwa wywozu. Ze względu na wysoki poziom szczegółowości uregulowań w tym zakresie zaleca się przedsiębiorcom sprawdzenie stanu prawnego obowiązującego dla konkretnej sytuacji faktycznej.

Unijny Kodeks Celny - przepisy wykonawcze

Zmianą w zakresie obsługi wywozowej deklaracji skróconej jest obowiązek jej unieważnienia na wniosek zgłaszającego lub w razie nieprzedstawienia towarów do wyprowadzenia w terminie 150 dni od złożenia deklaracji. Dotychczas deklarację uznawało się za niezłożoną, co nie wymagało żadnych działań po stronie podmiotu oraz organu celnego.

Dokumenty wywozowe (zgłoszenie wywozowe, zgłoszenie do powrotnego wywozu, powiadomienie o powrotnym wywozie)

1. Wprowadzono termin na przedstawienie towarów objętych wyprzedzającym zgłoszeniem wywozowym – 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia (art. 171 UKC) . Obecnie w Polsce jest to termin 14 dni i jego długość jest określana przez departament właścicielski systemu dedykowanemu obsłudze zgłoszeń wywozowych. Skutek braku przedstawienia towarów we wskazanym terminie będzie identyczny z obecnym, tj. zgłoszenie jest traktowane jakby nie zostało złożone.

2. Przepisy rozszerzają możliwość złożenia retrospektywnego zgłoszenia wywozowego o sytuację, gdy towary, które opuściły obszar celny Unii z zamiarem powrotnego przywozu, nie są już przeznaczone do powrotnego przywozu. Zgłoszenie takie zastępuje pierwotnie złożone zgłoszenie. 

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama