| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Dofinansowanie z funduszy europejskich na opracowanie strategii wzorniczej

Dofinansowanie z funduszy europejskich na opracowanie strategii wzorniczej

Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie z funduszy europejskich na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej, na podstawie której wdrożona zostanie innowacja w przedsiębiorstwie. Program skierowany jest do przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce Wschodniej.

Rok 2019 rozpoczęliśmy od samych pozytywnych wieści. Polska otrzymała tytuł lidera w zakresie wykorzystania funduszy europejskich w obecnej perspektywie finansowej (2014–2020), jak również jest największym beneficjentem środków wspólnotowych. Dobra passa funduszy europejskich w Polsce została potwierdzona przez Komisję Europejską, która wydała już ponad 80 pozytywnych decyzji na realizację największych projektów energetycznych, infrastrukturalnych czy środowiskowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, natomiast kolejne 29 projektów zostało przekazane do akceptacji przez Komisję Europejską na początku roku.

Perspektywy rozwoju dla przedsiębiorstw są ogromne. Warto rozpocząć realizację przedsięwzięć od podstaw zakładających stworzenie projektu, opracowanie strategii wzorniczej i ostatecznie wdrożenie jej do działalności przedsiębiorstwa. Zgodnie z definicją „wzornictwo przemysłowe” odnosi się do projektowania wzorów wyrobów przeznaczonych do masowej produkcji, którego celem jest rozwijanie kultury materialnej społeczeństwa przez podnoszenie estetyki wytwarzanych przemysłowo przedmiotów codziennego użytku. Dlatego też dominującym sektorem biorącym udział w rozwoju przemysłu, zwiększającym konkurencyjność gospodarki jest sektor kreatywny. Jest on uznawany za najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor w Unii Europejskiej. W przemyśle kreatywnym to właśnie wzornictwo generuje znaczny poziom PKB UE oraz przyczynia się do wdrażania w procesach produkcji nowych technologii. W realizacji koncepcji strategii wzorniczej sprzyjają obecnie dostępne formy dofinansowania z funduszy europejskich.

POMYSŁ --> OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ --> REALIZACJA

Dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce Wschodniej, tj. z województw: warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego dedykowany jest konkurs w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję realizowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, który został podzielony na dwa etapy.

I. W ramach pierwszego etapu przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej, na podstawie której wdrożona zostanie innowacja w przedsiębiorstwie.

 • Termin naboru w ramach pierwszego etapu został zaplanowany od kwietnia do lipca br.
 • Maksymalny poziom dofinansowania to 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, natomiast maksymalna kwota dofinansowania to 100 tys. zł. 
 • Do kosztów kwalifikowanych przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.

II. Drugi etap działania dotyczy wdrożenia strategii wzorniczej. Przedsiębiorcy mogą liczyć na sfinansowanie działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w I etapie.

 • Ze względu na kontynuację zeszłorocznego naboru wniosków wskazane zostały dwie rundy naboru:
  - obecny nabór: od 30 maja 2018 do 31 maja 2019,
  - kolejny nabór: od maja 2019 do maja 2020.
 • Poziom dofinansowania kształtuje się na maksymalnym poziomie:
  - do 3 mln zł na wdrożenie innowacji produktowej,
  - do 1 mln zł na wdrożenie innowacji innych niż produktowe.
 1. Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu.
 2. Koszty realizacji inwestycji początkowej, które obejmują:
  a) nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;
  b) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
 3. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP z pozostałych województw (Polski centralnej, zachodniej i południowej) mogą skorzystać z poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców realizowanego w ramach ogólnokrajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski w ramach tego poddziałania będzie można składać od 4 marca do końca maja br.

Finansowaniu będą podlegać projekty zakładające:

 • uzyskanie doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt,
 • uzyskanie niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu,
 • realizację inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Poziomy dofinansowania w ramach konkursu kształtują się następująco:

 • maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85%, który można przeznaczyć na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu – liczone jako pomoc de minimis;
 • dla inwestycyjnej części projektu do 45% kosztów kwalifikowanych – zgodnie z mapą pomocy regionalnej;
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach tego poddziałania to 1,5 mln zł.

Do kosztów kwalifikowanych włączyć można:

 • w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej (wydatki inwestycyjne): nabycia albo wytworzenia środków trwałych, nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
 • w zakresie pomocy de minimis: usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt; usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Należy pamiętać, że przedmiot projektu powinien wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów

W wypracowanym wzorze przemysłowym warto zadbać o jego ochronę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako instytucja pośrednicząca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój proponuje rozwiązania z zakresu Ochrony własności patentowej w ramach poddziałania 2.3.4. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP zamierzające opatentować wynalazek, wzory użytkowe i wzory przemysłowe na rynkach zagranicznych mogą starać się o dofinansowanie na wskazane działania.

W ramach konkursu można uzyskać pomoc rzecznika patentowego na:

 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do otrzymania ochrony (patentu itp.),
 • reprezentację przed organem ochrony,
 • prowadzenie postępowania dotyczącego ochrony praw firmy,
 • pomoc w zakresie obrony posiadanych praw do wzorów i patentów.

Ponadto, finansowaniu będą podlegać opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo związane z uzyskaniem lub obroną praw ochronnych, czy usługi doradcze dotyczące komercjalizacji przedmiotu ochrony. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie do 50% wartości kosztów kwalifikowanych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 10 tys. zł, natomiast maksymalna – 1 mln zł.

Termin naboru w ramach konkursu trwa do 14 czerwca br.

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zdjęcia

Dofinansowanie z funduszy europejskich na opracowanie strategii wzorniczej /Fot. Fotolia
Dofinansowanie z funduszy europejskich na opracowanie strategii wzorniczej /Fot. Fotolia

VAT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

WEBINARIUM! Tarcza Antykryzysowa: składki ZUS, świadczenia dla pracowników, wynagrodzenia

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »