Kategorie

Dofinansowanie z funduszy europejskich na opracowanie strategii wzorniczej

Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.
Dofinansowanie z funduszy europejskich na opracowanie strategii wzorniczej /Fot. Fotolia
Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie z funduszy europejskich na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej, na podstawie której wdrożona zostanie innowacja w przedsiębiorstwie. Program skierowany jest do przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce Wschodniej.

Reklama

Rok 2019 rozpoczęliśmy od samych pozytywnych wieści. Polska otrzymała tytuł lidera w zakresie wykorzystania funduszy europejskich w obecnej perspektywie finansowej (2014–2020), jak również jest największym beneficjentem środków wspólnotowych. Dobra passa funduszy europejskich w Polsce została potwierdzona przez Komisję Europejską, która wydała już ponad 80 pozytywnych decyzji na realizację największych projektów energetycznych, infrastrukturalnych czy środowiskowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, natomiast kolejne 29 projektów zostało przekazane do akceptacji przez Komisję Europejską na początku roku.

Perspektywy rozwoju dla przedsiębiorstw są ogromne. Warto rozpocząć realizację przedsięwzięć od podstaw zakładających stworzenie projektu, opracowanie strategii wzorniczej i ostatecznie wdrożenie jej do działalności przedsiębiorstwa. Zgodnie z definicją „wzornictwo przemysłowe” odnosi się do projektowania wzorów wyrobów przeznaczonych do masowej produkcji, którego celem jest rozwijanie kultury materialnej społeczeństwa przez podnoszenie estetyki wytwarzanych przemysłowo przedmiotów codziennego użytku. Dlatego też dominującym sektorem biorącym udział w rozwoju przemysłu, zwiększającym konkurencyjność gospodarki jest sektor kreatywny. Jest on uznawany za najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor w Unii Europejskiej. W przemyśle kreatywnym to właśnie wzornictwo generuje znaczny poziom PKB UE oraz przyczynia się do wdrażania w procesach produkcji nowych technologii. W realizacji koncepcji strategii wzorniczej sprzyjają obecnie dostępne formy dofinansowania z funduszy europejskich.

POMYSŁ --> OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ --> REALIZACJA

Dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce Wschodniej, tj. z województw: warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego dedykowany jest konkurs w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję realizowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, który został podzielony na dwa etapy.

I. W ramach pierwszego etapu przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej, na podstawie której wdrożona zostanie innowacja w przedsiębiorstwie.

 • Termin naboru w ramach pierwszego etapu został zaplanowany od kwietnia do lipca br.
 • Maksymalny poziom dofinansowania to 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, natomiast maksymalna kwota dofinansowania to 100 tys. zł. 
 • Do kosztów kwalifikowanych przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.

II. Drugi etap działania dotyczy wdrożenia strategii wzorniczej. Przedsiębiorcy mogą liczyć na sfinansowanie działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w I etapie.

 • Ze względu na kontynuację zeszłorocznego naboru wniosków wskazane zostały dwie rundy naboru:
  - obecny nabór: od 30 maja 2018 do 31 maja 2019,
  - kolejny nabór: od maja 2019 do maja 2020.
 • Poziom dofinansowania kształtuje się na maksymalnym poziomie:
  - do 3 mln zł na wdrożenie innowacji produktowej,
  - do 1 mln zł na wdrożenie innowacji innych niż produktowe.
 1. Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu.
 2. Koszty realizacji inwestycji początkowej, które obejmują:
  a) nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;
  b) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
 3. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP z pozostałych województw (Polski centralnej, zachodniej i południowej) mogą skorzystać z poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców realizowanego w ramach ogólnokrajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski w ramach tego poddziałania będzie można składać od 4 marca do końca maja br.

Finansowaniu będą podlegać projekty zakładające:

 • uzyskanie doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt,
 • uzyskanie niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu,
 • realizację inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Poziomy dofinansowania w ramach konkursu kształtują się następująco:

 • maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85%, który można przeznaczyć na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu – liczone jako pomoc de minimis;
 • dla inwestycyjnej części projektu do 45% kosztów kwalifikowanych – zgodnie z mapą pomocy regionalnej;
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach tego poddziałania to 1,5 mln zł.

Do kosztów kwalifikowanych włączyć można:

 • w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej (wydatki inwestycyjne): nabycia albo wytworzenia środków trwałych, nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
 • w zakresie pomocy de minimis: usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt; usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Należy pamiętać, że przedmiot projektu powinien wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów

W wypracowanym wzorze przemysłowym warto zadbać o jego ochronę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako instytucja pośrednicząca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój proponuje rozwiązania z zakresu Ochrony własności patentowej w ramach poddziałania 2.3.4. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP zamierzające opatentować wynalazek, wzory użytkowe i wzory przemysłowe na rynkach zagranicznych mogą starać się o dofinansowanie na wskazane działania.

W ramach konkursu można uzyskać pomoc rzecznika patentowego na:

 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do otrzymania ochrony (patentu itp.),
 • reprezentację przed organem ochrony,
 • prowadzenie postępowania dotyczącego ochrony praw firmy,
 • pomoc w zakresie obrony posiadanych praw do wzorów i patentów.

Ponadto, finansowaniu będą podlegać opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo związane z uzyskaniem lub obroną praw ochronnych, czy usługi doradcze dotyczące komercjalizacji przedmiotu ochrony. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie do 50% wartości kosztów kwalifikowanych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 10 tys. zł, natomiast maksymalna – 1 mln zł.

Termin naboru w ramach konkursu trwa do 14 czerwca br.


Na wzmocnienie konkurencyjności i innowacji w przedsiębiorstwie przeznaczony jest konkurs w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Nabór wniosków w ramach konkursu został zaplanowany w dwóch terminach. W pierwszej połowie roku – od 25 marca do 8 maja oraz na jesieni. Nabór w ramach drugiej rundy będzie trwać przez cały październik. Konkurs przeznaczony jest dla sektora MŚP i jest najlepszą formą dofinansowania dla przedsiębiorców, którzy już posiadają wyniki prac badawczo rozwojowych i planują ich wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów. Konkurs dotyczy również wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów technologicznych. Ważną kwestią jest to, że innowacja produktowa lub procesowa musi mieć charakter co najmniej w skali kraju, innymi słowy, musi to być innowacyjny produkt, który nie występuje jeszcze na rynku polskim.

Wydatki podlegające dofinansowaniu to m.in.:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów,
 • zakup nieruchomości,
 • przeprowadzenie robót budowlanych,
 • budowlowa hali produkcyjnej z uwzględnieniem nowej linii produkcyjnej,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how jak również innych praw własności intelektualnej,
 • przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, 
 • sfinansowanie usług doradczych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł, natomiast maksymalna – do 50 mln euro. Limity dofinansowania w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i usług doradczych wynoszą odpowiednio na każde z nich 1 mln zł.

Intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

 • 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

W zakresie usług doradczych jest to 50% kosztów kwalifikowalnych.

Podsumowanie

Podane rozwiązania inwestycyjne mają na celu wzmacnianie dynamiki rozwoju wzornictwa przemysłowego, tworzenia innowacji produktowych, co w ostateczności ma się przyczynić do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Tworzenie nowych, innowacyjnych produktów przyczyni się do wypracowania nowoczesnych marek produktowych stosujących najnowsze technologie czy rozwiązania takie jak „eco-design”, odnoszące się do dbania o środowisko naturalne. Każdy z przedsiębiorców, który planuje wdrożenie nowego produktu powinien rozważyć dostępne obecnie możliwości dofinansowania z funduszy europejskich. Wachlarz propozycji pozwala na inwestycje rozpoczynające się od etapu opracowania strategii wzorniczej, aż do momentu jej wdrożenia. Przy tworzeniu nowego produktu należy pamiętać, że zgodnie z wytycznymi konkursów planowana innowacja procesowa lub produktowa powinna mieć charakter co najmniej w skali kraju oraz wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Accreo

Zobacz także: Moja firma

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.