Kategorie

Przepisy dostosowujące RODO – 3 ważne zmiany dla mikroprzedsiębiorców od 4 maja 2019 r.

GKR Legal
Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo
Przepisy dostosowujące RODO – 3 ważne zmiany dla mikroprzedsiębiorców od 4 maja 2019 r.
Przepisy dostosowujące RODO – 3 ważne zmiany dla mikroprzedsiębiorców od 4 maja 2019 r.
Wejście w życie przepisów tzw. ustawy wdrażającej RODO (ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ) oznacza kolejne modyfikacje w obszarze ochrony danych osobowych. Przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji dokument ma na celu dostosowanie przepisów sektorowych do standardów wyznaczonych przez RODO, efektem czego jest zmiana aż 168 ustaw. Większość przepisów weszła w życie z dniem 4 maja 2019r. Z punktu widzenia miko- i małych przedsiębiorców, warto zwrócić szczególną uwagę na nowelizację trzech aktów prawnych: Kodeksu pracy, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Poniżej – w dużym skrócie – przedstawiamy zestawienie wprowadzonych zmian.

Kodeks pracy, czyli jakich danych może żądać pracodawca?

Przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na zmiany w zakresie kodeksu pracy, w tym na zakres danych, których żądają od osoby ubiegającej się o pracę i od pracownika. Nowelizacja Kodeksu pracy [„KP”] była bez wątpienia jedną z najszerzej komentowanych zmian. Znowelizowano podstawowy katalog danych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika. O ile dotychczas pracodawca miał prawo – a nie obowiązek – żądania od pracownika / kandydata określonych informacji („Pracodawca ma prawo żądać…”), z którego to prawa mógł skorzystać lub nie, o tyle aktualne przepisy nakładają na niego obowiązek żądania informacji wskazanych w art. 221 („Pracodawca żąda…”).

Czego możemy żądać od kandydata?

Aktualnie, od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, pracodawca żąda podania następujących danych:

 1/ imienia i nazwiska;

2/ daty urodzenia;

3/ danych kontaktowych wskazanych przez taką osobę (czyli: to kandydat decyduje o tym, jakie dane kontaktowe poda: e-mail, telefon, adres, itp.)

 4/ informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jednak wyłącznie, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Podsumowując: danych z pkt 1-3 należy żądać zawsze, natomiast tych z pkt 4 tylko w sytuacji, gdy uzasadnia to charakter pracy. Co zmieniło się w stosunku do poprzednich przepisów? Pracodawca nie ma prawa, by żądać podania imion rodziców (punkt ten został wykreślony); natomiast „miejsce zamieszkania (adres korespondencyjny)” zastąpiono „danymi kontaktowymi wskazanymi przez taką osobę” (tj. kandydata). Widać więc, że ustawodawca pozostawił większą swobodę po stronie osoby ubiegającej się o pracę.

A czego od pracownika?

Dodatkowo (a więc ponad dane, których można żądać od kandydata), od pracownika, pracodawca żąda podania:

 1. adresu zamieszkania;
 2. numeru PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. innych danych pracownika / członków jego rodziny, związanych z korzystaniem z uprawnień wynikających z prawa pracy (przykładowo: świadczenia z ZFŚS);
 4. wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie istniała podstawa, by ubiegać się o nie wcześniej;
 5. numeru rachunku bankowego.
Reklama

Co zmieniło się w stosunku do poprzednich przepisów? Wcześniej pracodawca mógł żądać podania jedynie nr PESEL, obecnie może to być również inny dokument potwierdzający tożsamość (przykładowo: paszport). W zakresie danych związanych ze świadczeniami socjalnymi, pracodawca był uprawniony do żądania „imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika”; aktualne KP wskazuje na „dane dzieci pracownika” – a więc w tym przypadku większą swobodę uzyskali pracodawcy, ponieważ przepis nie wymienia konkretnych danych.

Z innych zmian wprowadzonych do KP warto wspomnieć o uregulowaniu kwestii przetwarzania danych wrażliwych. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę takich danych jedynie w sytuacji, gdy ich przekazanie następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika. Nowością jest również zakaz monitorowania pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej; natomiast w odniesieniu do pomieszczeń sanitarnych wprowadzono wymóg uzyskania przez pracodawcę uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej / przedstawicieli pracowników.

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Serwis Kadry


Prawa konsumenta

Reklama

Spore zamieszanie wprowadziły zmiany w ustawie o prawach konsumenta. Celem nowego przepisu miało być ułatwienie mikroprzedsiębiorcom realizacji obowiązku informacyjnego, tj. art. 13 RODO. Mikroprzedsiębiorcy – a więc osoby, które zatrudniają do 10 pracowników i mają obrót nie przekraczający 2 mln euro netto rocznie – będą mogli zrealizować wspomniany obowiązek informacyjny „przez wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostepnienie na swojej stronie internetowej stosownych informacji”.

Powyższe oznacza, iż nie trzeba będzie bezpośrednio informować każdej osoby, której dane są przetwarzane. Ustawa wprowadza jednak dwa wyjątki. Nowy przepis nie będzie miał zastosowania, jeśli osoba, której dane dotyczą nie ma możliwości zapoznania się z ww. informacjami lub gdy administrator (mikroprzedsiębiorca) przetwarza dane wrażliwe. W praktyce więc wyłączeniu będzie podlegał np. pracodawca, który ma dostęp do informacji w zakresie zdrowia swoich pracowników lub firmy ubezpieczeniowe / świadczące opiekę zdrowotną, przetwarzające dane swoich klientów.

Jakkolwiek zmiana wydaje się na pierwszy rzut oka korzystna dla przedsiębiorców, wzbudziła jednak pewne wątpliwości. Po pierwsze, sformułowanie „osoba, której dane dotyczą, nie ma możliwości zapoznania się z informacjami” jest dosyć niejasne i ogólne, stąd też może być szeroko interpretowane. Jak w praktyce ocenić, że osoba, której dane przetwarzamy faktycznie nie miała możliwości, by zapoznać się z wywieszonymi przez nas informacjami? Z uwagi na znaczną odległość nie mogła udać się osobiście do lokalu przedsiębiorcy? A może nie miała dostępu do Internetu, by sprawdzić informacje opublikowane na stronie?

Po drugie, pojawia się pytanie, czy ustawa szczególna, jaką jest ustawa o ochronie konsumentów może wprowadzać wyłączenia spod obowiązywania przepisów RODO? Z przepisów Rozporządzenia nie wynika przecież, by mikroprzedsiębiorcy mogli w inny sposób, bardziej preferencyjny niż pozostali administratorzy danych, realizować obowiązek informacyjny.  

Z punktu widzenia mikroprzedsiębiorcy należy dokładnie rozważyć, czy korzystanie z „ułatwienia”, wprowadzonego na gruncie ustawy o prawach konsumenta nie okaże się iluzoryczne: w praktyce dużo trudniejsze może być wykazanie, iż dana osoba faktycznie miała możliwość zapoznania się z informacjami niż poinformowanie jej bezpośrednio. Szczególnie, iż z dotychczasowej praktyki PUODO – w tym decyzji nakładającej karę administracyjną – wynika, iż realizacja obowiązku informacyjnego przez administratorów, oceniana jest dosyć rygorystycznie.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Przedsiębiorców, których działalność podlega ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, również czekają zmiany. Zgodnie z nowym art. 18 ust. 4, usługodawca będzie mógł przetwarzać dane usługobiorcy (inne, niż niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną) dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników na podstawie zgody usługobiorcy. Co to oznacza w praktyce? Jeśli właściciel portalu czy sklepu internetowego chciałby wyświetlić odbiorcy dedykowaną reklamę (tj. wygenerowaną na podstawie jego zachowań w sieci, odwiedzanych stron internetowych), powinien uzyskać jego zgodę.

Większość znowelizowanych przepisów weszła w życie z dniem 4 maja 2019 r.

Źródło: Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Dz.U. 2019 poz. 730.

Aleksandra Krześniak, GKR Legal

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?