reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Zmiany w prawie własności przemysłowej 2016

Zmiany w prawie własności przemysłowej 2016

Od 1 grudnia 2015 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie patentów. Kolejne zmiany weszły w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r. i obejmują znaki towarowe.

Nowe regulacje doprecyzowują kwestie dotyczące udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, jak również praw ochronnych na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne, a także wprowadzają zmianę w zakresie procedury uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.

Zmiany obowiązujące od 1 grudnia 2015 r. wynikają z Ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 r. Poniżej przedstawiamy wybrane regulacje, które w naszej ocenie są szczególnie istotne z punktu widzenia przedsiębiorców.

Ochrona patentowa - uzyskanie będzie łatwiejsze

Przepisy przewidują złagodzenie kryterium nowości wynalazku. Wprowadzono możliwość uzyskania patentu także w okresie kolejnych 6 miesięcy od dnia ujawnienia wynalazku przez osobę trzecią, jeżeli zostanie wykazane, że ujawnienie to było oczywistym nadużyciem w stosunku do przedsiębiorcy zgłaszającego wynalazek w Urzędzie Patentowym. Zarówno „nadużycie” jak i jego „oczywistość” nie zostały zdefiniowane w przepisach, a zatem zostaną dookreślone dopiero przez praktykę. Jednakże powyższa zmiana ułatwia uzyskanie ochrony patentowej, zwłaszcza tym przedsiębiorcom, którzy nie zabezpieczyli się należycie przed wcześniejszym ujawnieniem ich wynalazku przez osoby trzecie (choćby poprzez zawarcie odpowiednich umów o zachowaniu poufności).

List zgody

Wprowadzenie tzw. listu zgody jest zmianą długo wyczekiwaną przez przedsiębiorców. Dotychczas przedsiębiorca nie mógł zarejestrować znaku towarowego, który był podobny do znaku wcześniej zgłoszonego lub już zarejestrowanego na rzecz innej osoby. W takiej sytuacji Urząd Patentowy zobligowany był do odmowy. Obecnie jest to możliwe, o ile inna osoba wyraziła na to pisemną zgodę.

Łączna ochrona

Nowością jest kumulatywna ochrona wzorów przemysłowych i majątkowych praw autorskich. Dotychczas ochrona prawno-autorska w stosunku do utworów, które zawierały zarejestrowany wzór przemysłowy, wygasała wraz z wygaśnięciem prawa z rejestracji na taki wzór. Natomiast dzięki wprowadzonej zmianie ochrona wzorów przemysłowych, będących jednocześnie utworem w myśl przepisów prawa autorskiego, będzie trwać nadal po wygaśnięciu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Oznacza to jednak ryzyko roszczeń dla przedsiębiorców chcących korzystać ze wzorów, w stosunku do których ochrona już wygasła. Należy zatem każdorazowo pamiętać, aby uregulować korzystanie ze wzorów także na gruncie przepisów prawa autorskiego.

Wzory przemysłowe – zgłoszenia w WIPO

Na podstawie nowych przepisów właściciel wzoru przemysłowego może uzyskać ochronę we wskazanych przez niego krajach za pomocą jednego zgłoszenia w biurze międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) – w ramach tzw. systemu haskiego. Powyższa regulacja jest analogiczna do obowiązujących już uregulowań o międzynarodowych znakach towarowych, zgłaszanych w systemie madryckim.

Przepisy przejściowe

Warto zaznaczyć, że nowe przepisy nie będą miały zastosowania dla spraw wszczętych przed 1 grudnia. Ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się bowiem według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia w Urzędzie Patentowym wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo topografii układów scalonych.

Zmiany od 15 kwietnia 2016 r. wynikają z ustawy nowelizującej Prawo własności przemysłowej, uchwalonej 11 września 2015 r. Najistotniejsza z nich polega na wprowadzeniu sprzeciwowego modelu (systemu) postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe.

3 miesiące na sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego

Uprawniony z wcześniejszego prawa będzie mógł zgłosić sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu takiego znaku. Termin ten należy traktować jako zawity, a więc niepodlegający przywróceniu. Nowe przepisy określają elementy sprzeciwu, tryb jego zgłaszania oraz rozpatrywania. Jeżeli sprzeciw zostanie uznany za zasadny, prawo ochronne na znak towarowy nie zostanie udzielone. Po rozpatrzeniu sprzeciwu Urząd Patentowy wydaje decyzję, co do której strony mogą złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie. Taki wniosek będzie rozstrzygany przez kolegia orzekające do spraw spornych.

Informowanie o istnieniu podobnych znaków towarów

Zgodnie z nowymi przepisami Urząd Patentowy będzie miał obowiązek zawiadomić podmioty dokonujące zgłoszeń o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych, które mogą stanowić podstawę sprzeciwu, a w rezultacie prowadzić do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Dzięki temu zgłaszający uzyska informacje o potencjalnych przeszkodach rejestracji, wynikających z praw osób trzecich.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Groński

Radca prawny i Partner Zarządzający (komplementariusz) w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama