| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Jak uzyskać dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową?

Jak uzyskać dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową?

Uruchomienie czy rozbudowa działu badawczo-rozwojowego w firmie to rodzaje projektów, które mogą liczyć na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków w ramach tego programu potrwa od 8 maja do 7 lipca 2017 r. Na dofinansowanie przeznaczono aż 900 milionów złotych.

O dofinansowanie, wzorem ubiegłych edycji, mogą ubiegać się zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), jak i duże przedsiębiorstwa, chcące opracowywać nowe lub udoskonalać dotychczasowe produkty, usługi i technologie.

O tym, że chętnych na dofinansowanie budowy CBR nadal nie brakuje, świadczy chociażby fakt, że w pierwszym naborze w 2016 roku złożonych zostało aż 235 wniosków o dofinansowanie, spośród których wsparcie otrzymało 97. Ranking tych projektów pokazuje przy tym wyraźnie, że na wsparcie mogą liczyć nie tylko laboratoria przemysłowe, farmaceutyczne czy chemiczne, ale również CBR dedykowane systemom sprzedażowym i dystrybucyjnym.

By umożliwić powstanie nowych i rozbudowę istniejących centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorcom oferowane są środki na zakup potrzebnych do zrealizowania projektu:

     a) gruntów i nieruchomości,
     b) środków trwałych,
     c) robót i materiałów budowlanych,
     d) wartości niematerialnych i prawnych.

Agenda badawcza

Chcąc aplikować o środki na budowę centrum badawczo-rozwojowego, przyszły beneficjent powinien przedstawić plan prac badawczych, dlatego niezbędnym elementem wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.1 jest agenda badawcza, zawierająca orientacyjny plan prac B+R oraz ich przewidywane wyniki i potencjał rynkowy. Jej zakres powinien uzasadniać potrzebę realizacji CBR we wnioskowanym zakresie.

Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach agendy badawczej muszą dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej i obejmować co najmniej okres realizacji i okres trwałości projektu:

  • 3 lata w przypadku MŚP,
  • 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Kryteria i zasady oceny wniosków

Aplikowanie o zewnętrzne współfinansowanie zawsze wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków i kryteriów. Spełnienie ich maksymalizuje szansę na uzyskanie dofinansowania, a w przypadku kryteriów formalnych, przesądza o możliwości aplikowania. Niektóre z kryteriów są specyficzne i obowiązują wybranych beneficjentów. Przykładowo, na etapie składania wniosku o dofinansowanie w przypadku dużych przedsiębiorstw wymagana jest deklaracja, iż w związku z realizacją projektu prowadzona będzie współpraca z podmiotami z sektora MŚP, organizacjami badawczymi lub NGO. Może ona przyjąć różne formy, od partnerstwa, poprzez podwykonawstwo i transfer wiedzy, a kończąc na sieciach i platformach technologicznych.

Z kolei w przypadku projektów wymagających pozwolenia na budowę czy uzyskania decyzji środowiskowej, należy je dostarczyć najpóźniej w terminie 10 miesięcy od dnia doręczenia pisemnej informacji o zatwierdzeniu projektu do wsparcia.

Wnioski o dofinansowanie, które spełniły wszystkie kryteria oceny formalnej przekazywane są do oceny merytorycznej przeprowadzanej przez Panel Ekspertów, w którym zasiada trzech niezależnych ekspertów w zakresie innowacyjności projektu oraz dwóch niezależnych ekspertów w zakresie analizy finansowej. Oceniają oni projekt w oparciu o zatwierdzone kryteria wyboru projektów, ale również informacje i wyjaśnienia udzielane przez wnioskodawcę podczas posiedzenia Panelu Ekspertów. Kryteria punktowe znane są jeszcze przed ogłoszeniem konkursu, dlatego warto dołożyć starań by spełnić wszystkie z nich w możliwie największym zakresie.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Cenne punkty przyniesie wnioskodawcy współpraca z jednostkami naukowymi. Powinna ona być jednak stosownie udokumentowana, trwała, szczegółowo opisana we wniosku i uwzględniona we wskaźnikach realizacji celów projektu.

Nowością w tej edycji konkursu będzie poddanie ocenie strategicznej roli projektu i jego znaczenia dla rozwoju gospodarczego kraju, poprzez wpisywanie się w określone dla danego naboru branże kluczowe, zidentyfikowane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Rozwodowa DIVORCED

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »