Kategorie

Jak uzyskać dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową?

Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.
Dofinansowanie działalności badawczo-rozwojowe
Dofinansowanie działalności badawczo-rozwojowe
Fotolia
Uruchomienie czy rozbudowa działu badawczo-rozwojowego w firmie to rodzaje projektów, które mogą liczyć na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków w ramach tego programu potrwa od 8 maja do 7 lipca 2017 r. Na dofinansowanie przeznaczono aż 900 milionów złotych.

O dofinansowanie, wzorem ubiegłych edycji, mogą ubiegać się zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), jak i duże przedsiębiorstwa, chcące opracowywać nowe lub udoskonalać dotychczasowe produkty, usługi i technologie.

O tym, że chętnych na dofinansowanie budowy CBR nadal nie brakuje, świadczy chociażby fakt, że w pierwszym naborze w 2016 roku złożonych zostało aż 235 wniosków o dofinansowanie, spośród których wsparcie otrzymało 97. Ranking tych projektów pokazuje przy tym wyraźnie, że na wsparcie mogą liczyć nie tylko laboratoria przemysłowe, farmaceutyczne czy chemiczne, ale również CBR dedykowane systemom sprzedażowym i dystrybucyjnym.

By umożliwić powstanie nowych i rozbudowę istniejących centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorcom oferowane są środki na zakup potrzebnych do zrealizowania projektu:

     a) gruntów i nieruchomości,
     b) środków trwałych,
     c) robót i materiałów budowlanych,
     d) wartości niematerialnych i prawnych.

Agenda badawcza

Chcąc aplikować o środki na budowę centrum badawczo-rozwojowego, przyszły beneficjent powinien przedstawić plan prac badawczych, dlatego niezbędnym elementem wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.1 jest agenda badawcza, zawierająca orientacyjny plan prac B+R oraz ich przewidywane wyniki i potencjał rynkowy. Jej zakres powinien uzasadniać potrzebę realizacji CBR we wnioskowanym zakresie.

Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach agendy badawczej muszą dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej i obejmować co najmniej okres realizacji i okres trwałości projektu:

 • 3 lata w przypadku MŚP,
 • 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Kryteria i zasady oceny wniosków

Aplikowanie o zewnętrzne współfinansowanie zawsze wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków i kryteriów. Spełnienie ich maksymalizuje szansę na uzyskanie dofinansowania, a w przypadku kryteriów formalnych, przesądza o możliwości aplikowania. Niektóre z kryteriów są specyficzne i obowiązują wybranych beneficjentów. Przykładowo, na etapie składania wniosku o dofinansowanie w przypadku dużych przedsiębiorstw wymagana jest deklaracja, iż w związku z realizacją projektu prowadzona będzie współpraca z podmiotami z sektora MŚP, organizacjami badawczymi lub NGO. Może ona przyjąć różne formy, od partnerstwa, poprzez podwykonawstwo i transfer wiedzy, a kończąc na sieciach i platformach technologicznych.

Z kolei w przypadku projektów wymagających pozwolenia na budowę czy uzyskania decyzji środowiskowej, należy je dostarczyć najpóźniej w terminie 10 miesięcy od dnia doręczenia pisemnej informacji o zatwierdzeniu projektu do wsparcia.

Wnioski o dofinansowanie, które spełniły wszystkie kryteria oceny formalnej przekazywane są do oceny merytorycznej przeprowadzanej przez Panel Ekspertów, w którym zasiada trzech niezależnych ekspertów w zakresie innowacyjności projektu oraz dwóch niezależnych ekspertów w zakresie analizy finansowej. Oceniają oni projekt w oparciu o zatwierdzone kryteria wyboru projektów, ale również informacje i wyjaśnienia udzielane przez wnioskodawcę podczas posiedzenia Panelu Ekspertów. Kryteria punktowe znane są jeszcze przed ogłoszeniem konkursu, dlatego warto dołożyć starań by spełnić wszystkie z nich w możliwie największym zakresie.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Cenne punkty przyniesie wnioskodawcy współpraca z jednostkami naukowymi. Powinna ona być jednak stosownie udokumentowana, trwała, szczegółowo opisana we wniosku i uwzględniona we wskaźnikach realizacji celów projektu.

Nowością w tej edycji konkursu będzie poddanie ocenie strategicznej roli projektu i jego znaczenia dla rozwoju gospodarczego kraju, poprzez wpisywanie się w określone dla danego naboru branże kluczowe, zidentyfikowane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.


Do nowych kryteriów należy również przełomowość planowanych prac badawczo-rozwojowych, w ramach którego oceniane będzie w jakim stopniu zaplanowane prace B+R i ich przewidywany wynik charakteryzują się przełomowością w stosunku do tego, co aktualnie oferuje rynek.

W dalszym ciągu najwyżej punktowanym kryterium pozostaje udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych, które w najbliższym konkursie liczone będzie jako relacja wydatków ponoszonych na działalność B+R do całkowitych wydatków inwestycyjnych wnioskodawcy w okresie trwałości projektu. Maksymalną ilość punktów w tym kryterium otrzymają wnioskodawcy, u których relacja wydatków na działalność B+R w odniesieniu do całkowitych nakładów inwestycyjnych przekroczy 100%.

Realność tych założeń oceniana będzie z punktu widzenia historycznych danych przedsiębiorstwa, zaś rzeczywista wartość wydatków na działalność B+R będzie monitorowana na etapie trwałości projektu i będzie wymagała potwierdzenia deklaracją dla GUS PNT-01.

GUS PNT-01 - Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej

W najbliższym konkursie oceniane będzie również, czy przewidziano efektywny sposób ochrony własności intelektualnej, zabezpieczający przed skopiowaniem/nieuprawnionym wykorzystaniem rezultatów projektu oraz czy przyjęta strategia takiej ochrony jest właściwa.

Poziom dofinansowania i termin naboru wniosków

Poziom dofinansowania w konkursie 2.1 POIR jest zgodny z mapą regionalnej pomocy inwestycyjnej i poniższą tabelą, zaś minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 miliony złotych.

Nabór wniosków w ramach Działania 2.1 potrwa od 8 maja do 7 lipca 2017 roku.

 

Autor: Michał Hackiewicz, Konsultant w Dziale Doradztwa Europejskiego Accreo Sp. z o.o.

Ulga na badania i rozwój - świadczenia na rzecz pracowników

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?