| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Sukcesja przedsiębiorstwa - utrzymanie w mocy decyzji administracyjnych

Sukcesja przedsiębiorstwa - utrzymanie w mocy decyzji administracyjnych

Minister Rozwoju i Finansów w swoim projekcie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej przewiduje m.in. zmiany w zakresie prawa administracyjnego materialnego i procesowego. Jedną z propozycji jest wprowadzenie zasady utrzymania w mocy decyzji administracyjnych po śmierci zmarłego przedsiębiorcy. Zasadę tę wprowadzić ma od 1 stycznia 2018 roku art. 30 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, który ma stanowić lex specialis do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Brzmienie projektowanego przepisu:

Art. 30. 1. Decyzja związana z przedsiębiorstwem nie wygasa z chwilą śmierci przedsiębiorcy, w przypadku, gdy zarządca sukcesyjny lub następca prawny przedsiębiorcy:

1)       zapewnia spełnienie warunków do uzyskania tej decyzji określonych w przepisach odrębnych;

2)       oświadczy, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji;

3)       złoży wniosek, o którym mowa, odpowiednio, w ust. 2 pkt 1 albo 2.

2. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem, w drodze decyzji:

1)       potwierdza możliwość wykonywania przez zarządcę sukcesyjnego decyzji związanej z przedsiębiorstwem - na wniosek zarządcy sukcesyjnego, złożony w terminie sześciu miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy lub

2)       przenosi na następcę prawnego przedsiębiorcy decyzję związaną z przedsiębiorstwem - na wniosek następcy prawnego przedsiębiorcy, złożony w terminie sześciu miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy albo nabycia przedsiębiorstwa w spadku bezpośrednio od pierwotnego następcy prawnego przedsiębiorcy, za zgodą pozostałych następców prawnych przedsiębiorcy.

3. Warunek uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 2, uznaje się za spełniony, jeżeli żaden z pozostałych następców prawnych przedsiębiorcy nie sprzeciwi się przeniesieniu decyzji związanej z przedsiębiorstwem na wnioskodawcę przed wydaniem decyzji w tym przedmiocie.

4. Zarządca sukcesyjny jest stroną postępowania wszczętego na wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

5. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 albo 2, nie stanowi podstawy do odmowy wszczęcia postępowania na drugi z tych wniosków, z tym, że nie można potwierdzić możliwości wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem przez zarządcę sukcesyjnego, jeżeli organ administracji publicznej wydał decyzję przenoszącą tę samą decyzję związaną z przedsiębiorstwem na następcę prawnego przedsiębiorcy. Postępowanie wszczęte na wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, podlega umorzeniu, jeżeli decyzja przenosząca na następcę prawnego przedsiębiorcy decyzję związaną z przedsiębiorstwem stała się ostateczna.

6. Decyzja potwierdzająca możliwość wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem przez zarządcę sukcesyjnego wygasa z upływem siedmiu dni od dnia, w którym decyzja przenosząca na następcę prawnego przedsiębiorcy decyzję związaną z przedsiębiorstwem stała się ostateczna.

7. Jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1, zarządca sukcesyjny albo następca prawny przedsiębiorcy może wykonywać uprawnienia i obowiązki wynikające z decyzji związanej z przedsiębiorstwem, także przed wydaniem decyzji potwierdzającej możliwość jej wykonywania, albo przenoszącej decyzję związaną z przedsiębiorstwem na następcę prawnego przedsiębiorcy.

8. Jeżeli wydano decyzję potwierdzającą możliwość wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem przez zarządcę sukcesyjnego, organ administracji publicznej, o którym mowa w ust. 2, na wniosek następcy prawnego przedsiębiorcy, złożony w terminie sześciu miesięcy od dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, przenosi decyzję związaną z przedsiębiorstwem na następcę prawnego przedsiębiorcy. Przepisy ust. 1, ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

9. Przepisy ust. 1 - 8 nie mają zastosowania:

1)       jeżeli zastrzeżono to w decyzji;

2)       jeżeli nie jest możliwe przeniesienie decyzji na następcę prawnego przedsiębiorcy albo jej wykonywanie przez zarządcę sukcesyjnego z uwagi na osobisty charakter uprawnienia lub obowiązku przedsiębiorcy stanowiącego przedmiot tej decyzji;

3)       jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, a przepisy odrębne wymagają zachowania ciągłości wykonywania działalności gospodarczej, z którą związana jest decyzja;

4)       do decyzji w sprawach zobowiązań podatkowych.

Oprac. Wiktoria Świergolik

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Witold Studziński

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »