REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dofinansowanie UE na odnawialne źródła energii

Dotacje na rozwój energetyki odnawialnej /Fot. fotolia
Dotacje na rozwój energetyki odnawialnej /Fot. fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Jednym ze źródeł dofinansowania unijnego na odnawialne źródła energii jest konkurs z Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W kolejnej edycji konkursu wspierane będą przedsięwzięcia realizowane w ramach porozumień klastrowych i dotyczące wytwarzania energii elektrycznej.

REKLAMA

Autopromocja

Zmniejszenie emisyjności gospodarki i przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu to zagadnienia, do których zarówno instytucje Wspólnotowe, jak i rządy krajów członkowskich, przywiązują, zwłaszcza w ostatnim czasie, ogromną wagę.

Energetyka w Polsce jest jedną z dziedzin, gdzie absorpcja innowacji jest najniższa, a wola zmian najsłabsza. Tej sytuacji nie przełamały ani gaz z łupków ani energetyka jądrowa ani technologie gazowania węgla, które albo wykorzystywane są w marginalnym stopniu – zgazowanie węgla, albo jak gaz łupkowy, napotkały bariery technologiczne i administracyjne, lub jak energetyka jądrowa, wymagają długotrwałych procedur i zmian legislacyjnych.

Polskę wiążą zobowiązania międzynarodowe przyjęte między innymi w strategii Europa2020, a dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wzrostu efektywności energetycznej, a nade wszystko zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym. Kluczem do realizacji tych zobowiązań są dotacje – w formie dopłat i certyfikatów na wytwarzanie energii przy wykorzystaniu OZE, jak również w formie współfinansowania budowy i przebudowy infrastruktury wytwórczej i przesyłowej, których przykłady zostały opisane poniżej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Krajowe fundusze OZE

Jednym z głównych źródeł dofinansowania UE na odnawialne źródła energii jest konkurs z Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach tego poddziałania o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy planujący budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących:

 • energię wiatru – inwestycje powyżej 5 MWe,
 • biomasę – inwestycje powyżej 5 MWth/MWe,
 • biogaz – inwestycje powyżej 1 MWe,
 • wodę – inwestycje powyżej 5 MWe,
 • energię promieniowania słonecznego – inwestycje powyżej 2 MWe/MWth,
 • energię geotermalną – inwestycje powyżej 2 MWth.

REKLAMA

W trwającej od grudnia 2016 do marca 2017 roku edycji tego konkursu na dofinansowanie liczyć mogły projekty obejmujące wyłącznie wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach wykorzystujących biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.

W najbliższej edycji tego konkursu, planowanej na III kwartał 2017 roku, według informacji płynących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspierane będą przedsięwzięcia realizowane w ramach porozumień klastrowych i dotyczące wytwarzania energii elektrycznej. Przemawia za tym także opublikowanie zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zawierających szczegółowe wymagania odnośnie tego typu projektów.

Oznacza to, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w ramach tego konkursu będzie posiadanie statusu członka lub koordynatora klastra energii, rozumianego zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, jako cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z OZE lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej poniżej 110 kV, na ograniczonym obszarze.

Formuła lokalnych klastrów energii, w zamyśle urzędników, ma przyczynić się do prężniejszego rozwoju energetyki rozproszonej, a dzięki swojemu lokalnego charakterowi, ma być receptą na niedobory mocy i zły stan infrastruktury przesyłowej.

W ramach najbliższego konkursu na dofinansowanie przeznaczono aż 300 000 000 złotych.

Regionalne fundusze OZE

Wyżej opisany konkurs 1.1.1 ma też swoje odpowiedniki w każdym z województw. Przy współfinansowaniu ze środków regionalnych programów operacyjnych, można jednak co do zasady realizować źródła niższej mocy – nie przekraczające opisanych wyżej progów minimalnych określonych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wśród aktualnie trwających naborów należy wymienić konkurs z Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Jest on skierowany do przedsiębiorców chcących realizować projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej przy wykorzystaniu wiatru, słońca, biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła oraz wody, wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Wsparciem mogą zostać również objęte instalacje do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji. Wnioskodawcy, zależnie od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru przedsięwzięcia, mogą liczyć na wsparcie w wysokości maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych i na maksymalne dofinansowanie kwotą 1 500 000 złotych. Nabór w tym konkursie potrwa do 2 sierpnia 2017 roku.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Zgodnie z aktualnym harmonogramem, konkurs dedykowany projektom dotyczącym wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, z budżetem opiewającym na 90 000 000 złotych rozpocznie się wkrótce w województwie wielkopolskim.


Efektywność energetyczna i kogeneracja

Obok działań dedykowanych stricte wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, dużą grupę stanowią również nabory powiązane z OZE, a dotyczące na przykład podnoszenia efektywności energetycznej przy ich wykorzystaniu, a także wysokosprawnej kogeneracji. Przykładem takiego miksu jest konkurs z Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Małe i średnie przedsiębiorstwa, do 30 maja 2017 roku, mogą składać w nim wnioski, których przedmiotem jest między innymi:

 • Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
 • Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
 • Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania OZE;
 • Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody), w tym OZE.

Poziom dofinansowania w tym konkursie jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju inwestycji i nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowanych. Do rozdysponowania w tym konkursie władze województwa przeznaczyły blisko 40 000 000 złotych.

Z kolei konkursem dedykowanym kogeneracji jest Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W najbliższym czasie można spodziewać się ogłoszenia tego konkursu, który w poprzedniej edycji cieszył się ogromną popularnością.

Wymagania i kryteria

Starając się o dofinansowanie ze środków UE na energetykę warto pamiętać, że jednym z aspektów, który jest szczególnie wnikliwie oceniany, jest gotowość do realizacji projektu. Obejmuje to nie tylko tak kluczowe kwestie jak przygotowanie dokumentacji technicznej czy środowiskowej, ale również rzetelne udokumentowanie skali zapotrzebowania na nowo wyprodukowaną energię czy źródła finansowania inwestycji. Skalę popytu na energię dobrze udokumentują listy intencyjne lub umowy przedwstępne z potencjalnymi odbiorcami, które należy załączyć do wniosku o dofinansowanie. Z kolei w przypadku finansowania projektu z innych źródeł niż środki własne i dotacja UE, warto zadbać o przygotowanie dodatkowych dokumentów np. w przypadku pożyczek - o dokumentację finansową potwierdzającą dobrą kondycję finansową pożyczkodawcy.

Należy również pamiętać, że działalność polegająca na wytwarzaniu, przesyle czy dystrybucji energii, niezależnie od tego czy jest to energia elektryczna czy cieplna, jest działalnością regulowaną i jako taka może wymagać uzyskania koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Koncesja, promesa koncesji lub potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie koncesji to załączniki obligatoryjne do wniosków o dofinansowanie, dotyczących inwestycji energetycznych, podobnie jak warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Z kolei wiele kryteriów, które decydują o wyborze do dofinansowania projektów z dziedziny energetyki jest wspólnych zarówno w konkursach z programów krajowych, jak i regionalnych. Są to przede wszystkim kryteria dotyczące efektywności kosztowej mierzonej jako nakład środków finansowych UE na wyprodukowanie 1 MWh energii, wybudowanie 1 MW mocy, szacowany spadek emisji CO2, czy szacowany wzrost efektywności energetycznej.

Podsumowanie

Znaczące środki przeznaczane rokrocznie ze środków UE na projekty związane z produkcją energii elektryczne i cieplnej, OZE i efektywnością energetyczną przynoszą pozytywne efekty w gospodarce. Rośnie odsetek energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, zmniejsza się również zużycie energii zarówno w sektorze produkcyjnym, mieszkaniowym i usługowym. Pobudzają one aktywność inwestycyjną nie tylko wśród przedsiębiorstw, które zawodowo zajmują się produkcją energii, ale również tych, którzy chcą obniżyć koszty funkcjonowania instalując panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła, unowocześnić proces produkcji poprzez wymianę energochłonnych urządzeń, a także zagospodarować energię dotychczas bezpowrotnie traconą w procesie produkcyjnym.

Autor: Michał Hackiewicz, Konsultant w Dziale Doradztwa Europejskiego Accreo Sp. z o.o.

Autopromocja
Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od nieruchomości 2025: budynki po zmianie przepisów

Konsultowany obecnie przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w podatku od nieruchomości budzi wątpliwości podatników i ekspertów. Dotyczą one m.in. definicji budynków i budowli. Oceniając potencjalne skutki projektowanych zmian, tak przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej -  powinni zastanowić się nad swoim majątkiem. Bo w świetle nowych przepisów mogą pojawić się problemy z tym, czy dany obiekt budowlany jest budynkiem, czy budowlą.

Np. 6,2% rocznie przez 3 lata - stały i pewny zysk z oszczędności. Obligacje skarbowe 2024 - oferta i oprocentowanie w sierpniu

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 21czerwca 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych (detalicznych) Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w sierpniu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w lipcu br. Od 26 lipca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany z korzystnym dyskontem

Firmy mają problem: brakuje pracowników z kwalifikacjami. Jak sobie z tym radzić?

Najnowsze dane wskazują jasno: małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce borykają się niedoborem rąk do pracy. Według Eurobarometru, aż 82 proc. firm ma problem ze znalezieniem pracowników, zwłaszcza tych wykwalifikowanych. ,,Zamiast tracić czas na nieskuteczne rekrutacje, firmy powinny zlecać zadania na zewnątrz np. w centrach BPO’’ – mówi Maciej Paraszczak, prezes Meritoros SA.  

Farmy wiatrowe a podatek od nieruchomości. Nadchodzą zmiany

Co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych? Budowle lub ich części jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości generują dla farm wiatrowych największe obciążenie podatkowe i między innymi dlatego są przedmiotem licznych sporów z fiskusem. Skutkiem tych sporów jest zmiana definicji budowli dla celów podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 r.

REKLAMA

Od 2025 r. akcyza na e-liquidy ma wzrosnąć o 75%. Rozwinie się szara strefa i garażowa produkcja poza kontrolą?

Na rynku e-liquidów mamy największą szarą strefę, z którą fiskus niezbyt dobrze sobie radzi. Gwałtowna podwyżka akcyzy nie pomoże w rozwiązaniu tego problemu, tylko go spotęguje – komentuje plany Ministerstwa Finansów Piotr Leonarski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. Krajowi producenci płynów do e-papierosów zaapelowali już do ministra finansów o rewizję planowanych podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe. W przypadku e-liquidów ma być ona największa i w 2025 roku wyniesie 75 proc. Branża podkreśla, że to przyczyni się do jeszcze większego rozrostu szarej strefy, a ponadto będzie zachętą dla konsumentów, żeby zamiast korzystać z alternatyw, wrócili do palenia tradycyjnych papierosów.

Podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia. Już 44 kraje wprowadziły taki podatek

Dotychczas 44 kraje wprowadziły podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia, czyli wysokoprzetworzonej, z dużą zawartością soli, cukru i tłuszczów nasyconych, w tym tłuszczów typu trans. Polska jest jednym z krajów, które zdecydowały się na wprowadzenie podatku cukrowego, którym objęte zostały słodzone napoje. Zdaniem ekspertów to dobry początek, ale jednocześnie za mało.

Składka zdrowotna 2025: Projekt kompromisowy, zamiast projektu MF

Jeżeli w najbliższym czasie nie będzie ostatecznego projektu Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia dotyczącego składki zdrowotnej, to PSL ma przygotowany kompromisowy projekt. W Sejmie mógłby liczyć na głosy ponad 400 posłów. Takiego zdania jest wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wynajem mieszkania a VAT. Czy czynsz ze spółdzielni wlicza się do podstawy opodatkowania?

Wiele osób wynajmuje swoje mieszkania, także spółdzielcze. Powstaje w tym przypadku pytanie, czy czynsze ze spółdzielni należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT z tytułu najmu nieruchomości. 

REKLAMA

Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

REKLAMA