Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dofinansowanie UE na odnawialne źródła energii

Dotacje na rozwój energetyki odnawialnej /Fot. fotolia
Dotacje na rozwój energetyki odnawialnej /Fot. fotolia
Jednym ze źródeł dofinansowania unijnego na odnawialne źródła energii jest konkurs z Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W kolejnej edycji konkursu wspierane będą przedsięwzięcia realizowane w ramach porozumień klastrowych i dotyczące wytwarzania energii elektrycznej.

Zmniejszenie emisyjności gospodarki i przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu to zagadnienia, do których zarówno instytucje Wspólnotowe, jak i rządy krajów członkowskich, przywiązują, zwłaszcza w ostatnim czasie, ogromną wagę.

Energetyka w Polsce jest jedną z dziedzin, gdzie absorpcja innowacji jest najniższa, a wola zmian najsłabsza. Tej sytuacji nie przełamały ani gaz z łupków ani energetyka jądrowa ani technologie gazowania węgla, które albo wykorzystywane są w marginalnym stopniu – zgazowanie węgla, albo jak gaz łupkowy, napotkały bariery technologiczne i administracyjne, lub jak energetyka jądrowa, wymagają długotrwałych procedur i zmian legislacyjnych.

Polskę wiążą zobowiązania międzynarodowe przyjęte między innymi w strategii Europa2020, a dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wzrostu efektywności energetycznej, a nade wszystko zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym. Kluczem do realizacji tych zobowiązań są dotacje – w formie dopłat i certyfikatów na wytwarzanie energii przy wykorzystaniu OZE, jak również w formie współfinansowania budowy i przebudowy infrastruktury wytwórczej i przesyłowej, których przykłady zostały opisane poniżej.

Krajowe fundusze OZE

Jednym z głównych źródeł dofinansowania UE na odnawialne źródła energii jest konkurs z Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach tego poddziałania o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy planujący budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących:

 • energię wiatru – inwestycje powyżej 5 MWe,
 • biomasę – inwestycje powyżej 5 MWth/MWe,
 • biogaz – inwestycje powyżej 1 MWe,
 • wodę – inwestycje powyżej 5 MWe,
 • energię promieniowania słonecznego – inwestycje powyżej 2 MWe/MWth,
 • energię geotermalną – inwestycje powyżej 2 MWth.

W trwającej od grudnia 2016 do marca 2017 roku edycji tego konkursu na dofinansowanie liczyć mogły projekty obejmujące wyłącznie wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach wykorzystujących biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.

W najbliższej edycji tego konkursu, planowanej na III kwartał 2017 roku, według informacji płynących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspierane będą przedsięwzięcia realizowane w ramach porozumień klastrowych i dotyczące wytwarzania energii elektrycznej. Przemawia za tym także opublikowanie zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zawierających szczegółowe wymagania odnośnie tego typu projektów.

Oznacza to, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w ramach tego konkursu będzie posiadanie statusu członka lub koordynatora klastra energii, rozumianego zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, jako cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z OZE lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej poniżej 110 kV, na ograniczonym obszarze.

Formuła lokalnych klastrów energii, w zamyśle urzędników, ma przyczynić się do prężniejszego rozwoju energetyki rozproszonej, a dzięki swojemu lokalnego charakterowi, ma być receptą na niedobory mocy i zły stan infrastruktury przesyłowej.

W ramach najbliższego konkursu na dofinansowanie przeznaczono aż 300 000 000 złotych.

Regionalne fundusze OZE

Wyżej opisany konkurs 1.1.1 ma też swoje odpowiedniki w każdym z województw. Przy współfinansowaniu ze środków regionalnych programów operacyjnych, można jednak co do zasady realizować źródła niższej mocy – nie przekraczające opisanych wyżej progów minimalnych określonych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wśród aktualnie trwających naborów należy wymienić konkurs z Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Jest on skierowany do przedsiębiorców chcących realizować projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej przy wykorzystaniu wiatru, słońca, biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła oraz wody, wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Wsparciem mogą zostać również objęte instalacje do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji. Wnioskodawcy, zależnie od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru przedsięwzięcia, mogą liczyć na wsparcie w wysokości maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych i na maksymalne dofinansowanie kwotą 1 500 000 złotych. Nabór w tym konkursie potrwa do 2 sierpnia 2017 roku.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Zgodnie z aktualnym harmonogramem, konkurs dedykowany projektom dotyczącym wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, z budżetem opiewającym na 90 000 000 złotych rozpocznie się wkrótce w województwie wielkopolskim.


Efektywność energetyczna i kogeneracja

Obok działań dedykowanych stricte wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, dużą grupę stanowią również nabory powiązane z OZE, a dotyczące na przykład podnoszenia efektywności energetycznej przy ich wykorzystaniu, a także wysokosprawnej kogeneracji. Przykładem takiego miksu jest konkurs z Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Małe i średnie przedsiębiorstwa, do 30 maja 2017 roku, mogą składać w nim wnioski, których przedmiotem jest między innymi:

 • Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
 • Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
 • Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania OZE;
 • Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody), w tym OZE.

Poziom dofinansowania w tym konkursie jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju inwestycji i nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowanych. Do rozdysponowania w tym konkursie władze województwa przeznaczyły blisko 40 000 000 złotych.

Z kolei konkursem dedykowanym kogeneracji jest Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W najbliższym czasie można spodziewać się ogłoszenia tego konkursu, który w poprzedniej edycji cieszył się ogromną popularnością.

Wymagania i kryteria

Starając się o dofinansowanie ze środków UE na energetykę warto pamiętać, że jednym z aspektów, który jest szczególnie wnikliwie oceniany, jest gotowość do realizacji projektu. Obejmuje to nie tylko tak kluczowe kwestie jak przygotowanie dokumentacji technicznej czy środowiskowej, ale również rzetelne udokumentowanie skali zapotrzebowania na nowo wyprodukowaną energię czy źródła finansowania inwestycji. Skalę popytu na energię dobrze udokumentują listy intencyjne lub umowy przedwstępne z potencjalnymi odbiorcami, które należy załączyć do wniosku o dofinansowanie. Z kolei w przypadku finansowania projektu z innych źródeł niż środki własne i dotacja UE, warto zadbać o przygotowanie dodatkowych dokumentów np. w przypadku pożyczek - o dokumentację finansową potwierdzającą dobrą kondycję finansową pożyczkodawcy.

Należy również pamiętać, że działalność polegająca na wytwarzaniu, przesyle czy dystrybucji energii, niezależnie od tego czy jest to energia elektryczna czy cieplna, jest działalnością regulowaną i jako taka może wymagać uzyskania koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Koncesja, promesa koncesji lub potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie koncesji to załączniki obligatoryjne do wniosków o dofinansowanie, dotyczących inwestycji energetycznych, podobnie jak warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Z kolei wiele kryteriów, które decydują o wyborze do dofinansowania projektów z dziedziny energetyki jest wspólnych zarówno w konkursach z programów krajowych, jak i regionalnych. Są to przede wszystkim kryteria dotyczące efektywności kosztowej mierzonej jako nakład środków finansowych UE na wyprodukowanie 1 MWh energii, wybudowanie 1 MW mocy, szacowany spadek emisji CO2, czy szacowany wzrost efektywności energetycznej.

Podsumowanie

Znaczące środki przeznaczane rokrocznie ze środków UE na projekty związane z produkcją energii elektryczne i cieplnej, OZE i efektywnością energetyczną przynoszą pozytywne efekty w gospodarce. Rośnie odsetek energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, zmniejsza się również zużycie energii zarówno w sektorze produkcyjnym, mieszkaniowym i usługowym. Pobudzają one aktywność inwestycyjną nie tylko wśród przedsiębiorstw, które zawodowo zajmują się produkcją energii, ale również tych, którzy chcą obniżyć koszty funkcjonowania instalując panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła, unowocześnić proces produkcji poprzez wymianę energochłonnych urządzeń, a także zagospodarować energię dotychczas bezpowrotnie traconą w procesie produkcyjnym.

Autor: Michał Hackiewicz, Konsultant w Dziale Doradztwa Europejskiego Accreo Sp. z o.o.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

  Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

  Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

  Badanie sprawozdania finansowego w 2023 roku za 2022 rok – co warto wiedzieć

  Czas kończyć pracę nad sprawozdaniami finansowymi! Sprawozdania finansowe za 2022 rok należy przygotować do 31 marca 2023 roku. Absolutnie nie należy się sugerować zeszłym rokiem, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 terminy były wydłużone. A co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?

  Gotówka prawem, nie przywilejem. Czy zrezygnować ze złotówki i przyjąć euro? Forum Suwerenności Monetarnej

  Zwolennicy obrotu gotówkowego oraz zachowania złotówki jako waluty narodowej spotkają się na specjalnej konferencji 28 marca 2023 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Poruszony ma być również temat bezpieczeństwa systemu finansowego na przykładzie Ukrainy. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji centralnych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

  Kalendarz przedsiębiorcy (podatnika) 2023 – ważne terminy upływające z końcem marca

  Zbliża się koniec I kwartału 2023 r. Dla przedsiębiorców jest to czas wzmożonych prac w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków prawno - podatkowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z długą listą terminowych obowiązków. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich, o których warto pamiętać.  

  Oświetlenie w pracy. Jakie powinno być? Współczynnik CRI, kolor i temperatura światła

  Komfort pracy wzrokowej zależy od wielu czynników. Złe oświetlenie (w tym światło sztuczne) niekorzystnie wpływa na naszą efektywność, a także na nasz wzrok. Jak zadbać o komfort pracy przy sztucznym świetle?

  Jak uniknąć podatku od darowizny pieniężnej? Konieczne jest udokumentowanie wpłaty
  Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny gotówkowej między osobami najbliższymi jest udokumentowanie wpłaty tych środków pieniężnych na rachunek płatniczy w sposób zapewniający identyfikację stron umowy - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  Ulga rehabilitacyjna. Jak odliczyć koszty na samochód?

  Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć w określonym limicie koszty dotyczące używania samochodu. Jednocześnie konstrukcja przepisów sprawia, że można odliczyć bez limitu koszty przystosowania samochodu do określonych potrzeb ale takim przywilejem nie jest już objęty zakup specjalnie przystosowanego samochodu.

  ZUS: Nowy certyfikat w programie Płatnik od 27 marca 2023 r. Sprawdź link do do nowego certyfikatu

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 27 marca 2023 r. w komunikacji z ZUS należy korzystać z nowego certyfikatu ZUS w programie Płatnik.

  Większe dopłaty do sadzeniaków. Polskie firmy przetwórcze gwarantują skup ziemniaków. Najwyższa cena w historii

  Uprawa ziemniaków jest aktualnie istotną alternatywą dla uprawy zbóż - mówił rolnikom 20 marca 2023 r. w Łomży (Podlaskie) wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski. Minister zachęcał rolników do uprawy ziemniaków, informując, że mają być zwiększone dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego (tzw. sadzeniaków kwalifikowanych), a ziemniaki będą skupione przez polskie firmy przetwórcze. PEPEES w Łomży może skupić ponad 200 tys. ton ziemniaków skrobiowych po najwyższej cenie w historii, a cała grupa może skupić znacznie więcej, surowca jest za mało - powiedział dziennikarzom prezes tej firmy Wojciech Faszczewski.

  Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 r. Jak przygotować się do obligatoryjnej digitalizacji faktur?

  KSeF to elektroniczny system wymiany faktur, który w Polsce będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 roku. Integracja z nim jest konieczna dla wszystkich firm i wymaga odpowiedniego przygotowania, zwłaszcza w kwestii digitalizacji danych i dokumentów biznesowych. 

  Międzynarodowa reforma podatkowa OECD - 2 filary. W Polsce możliwy podatek wyrównawczy (top-up tax)

  W dniu 18 stycznia 2023 r. OECD opublikowała wstępne wnioski z najnowszej analizy oceny skutków ekonomicznych reformy międzynarodowego systemu podatkowego opartej na dwóch filarach. Z analizy OECD wynika, iż wpływy do budżetów, jakie ma ona przynieść będą znacznie wyższe, niż do tej pory zakładano.

  Transakcje zagraniczne a faktury ustrukturyzowane w KSeF. Kiedy trzeba wystawiać?

  Korzystanie z faktur ustrukturyzowanych oraz Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest obecnie dobrowolne. Niemniej wielkimi krokami zbliża się obowiązek korzystania z tych instytucji. W tym kontekście warto się zastanowić, czy obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur będzie dotyczył sytuacji, gdy polski podmiot posługuje się zagraniczną rejestracją do celów VAT i wykonuje transakcję w obcym państwie, która jest tamtejszą transakcją krajową.

  Webinarium „Rozliczenia PIT za 2022 r.” + certyfikat gwarantowany (29 marca 2023 r.)

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Rozliczenia PIT za 2022 r.” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 29 marca 2023 roku o godz. 12:00. Polecamy!

  Stawka 0 proc. VAT na żywność przedłużona do końca 2023 roku?

  Decyzja dotyczące ewentualnego przedłużenia "zerowej" stawki VAT na żywność na drugie półrocze 2023 r. zostanie podjęta w kwietniu - poinformował 20 marca 2023 r. rzecznik rządu Piotr Muller. W pierwszym półroczu br. obowiązuje stawka 0 proc. VAT na artykuły żywnościowe.

  GUS podał dane o zarobkach. Ile wzrosło przeciętne wynagrodzenie w firmach?

  Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r. wyniosło 7065,56 zł, co oznacza wzrost o 13,6 proc. rdr - podał GUS. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,8 proc.

  Stawki VAT stosowane w krajach UE 2023. Ile wynoszą stawki podstawowe i obniżone podatku VAT? [Tabela]

  Jakie stawki VAT obowiązują w 2023 roku w państwach Unii Europejskiej? W tabeli przedstawiamy stawki podstawowe i stawki obniżone podatku VAT.

  Ulgi podatkowe GALERIA z informacjami

  Czekasz jeszcze z rozliczeniem podatku PIT? Sprawdź, z jakich ulg możesz skorzystać. Zobacz naszą galerię z informacjami i skorzystaj z ulg i odliczeń, które Ci przysługują. Wybraliśmy te najpopularniejsze.

  Stawka VAT 2023 - jak ustalić dla konkretnej transakcji? Procedura. Wyjaśnienia Krajowej Informacji Skarbowej

  Co trzeba zrobić krok po kroku, by prawidłowo określić wysokość opodatkowania w podatku VAT danej transakcji? Jak ustalić stawkę VAT? Wyjaśniają eksperci Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

  Mój Prąd 5.0. Kiedy nowe dopłaty do fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów?

  Mój Prąd 5.0. Kiedy nowa edycja programu? Jest zapowiedź! Piąta edycja to dopłaty do fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Poinformowała dzisiaj minister klimatu Anna Moskwa.