reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Ceny transferowe > Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych - wcześniej konsultacje

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych - wcześniej konsultacje

Minister Finansów zapowiedział wydanie objaśnień podatkowych odnośnie najnowszych zmian przepisów w zakresie cen transferowych. W tym celu Minister rozpoczął 16 listopada 2018 r. publiczne konsultacje podatkowe, by zebrać od podatników i wszystkich podmiotów zainteresowanych tym tematem wnioski i uwagi na potrzeby wydania wiążących objaśnień podatkowych w odniesieniu do nowych regulacji w obszarze cen transferowych. Opinie, wnioski i uwagi w tym zakresie można przesyłać mailem do Ministerstwa Finansów do 15 stycznia 2019 r.. Planowane są też dwa spotkania konsultacyjne.

Duże zmiany w przepisach dot. cen transferowych od 2019 roku

14 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2860), która wprowadza istotne zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych.

Nowe przepisy w tym zakresie zostały wydzielone w rozdziałach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (rozdział 1a), zwanej dalej „ustawą o CIT”, oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 4b), zwanej dalej „ustawą o PIT”, wprowadzając wiele nowych pojęć i instrumentów.

Jak tłumaczy Minister Finansów wprowadzenie zmian w zakresie cen transferowych było wynikiem zarówno analizy dotychczasowych rozwiązań prawnych w polskim systemie podatkowym, praktyki ich stosowania oraz wydania w 2017 r. nowej edycji Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych. Zmiany polegają przede wszystkim na uściśleniu lub przedefiniowaniu takich kluczowych pojęć w zakresie cen transferowych jak: podmioty powiązane, transakcja kontrolowana czy powiązania. Wprowadzane są też zupełnie nowe rozwiązania np. uproszczone zasady rozliczeń dla niektórych typów transakcji (tzw. safe harbours), czy też nowe metody sprawozdawcze.

Zmiany wchodzą w życie w większości 1 stycznia 2019 roku. Tylko nowy art. 23s ust. 4 ustawy o PIT i nowy art. 11g ust. 4 ustawy o CIT (te przepisy dot. wydania przez Ministra Finansów obwieszczenia określającego rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę dla pożyczek ) wejdą w życie z dniem ogłoszenia, bowiem Minister musi wydać pierwsze obwieszczenie w tej kwestii do końca 2018 roku.

Zdaniem Ministra Finansów ze względu na specjalistyczny charakter tych regulacji konieczne jest zapewnienie jednolitego rozumienia i stosowania tych przepisów zarówno przez organy podatkowe, jak i podatników.

Dlatego Minister Finansów planuje wydać objaśnienia podatkowe (w rozumieniu Ordynacji podatkowej) w tym zakresie. Z uwagi na okoliczność, że to podatnicy, jako najszersza grupa podmiotów, będą musieli stosować nowe regulacje, Ministerstwo Finansów to właśnie do nich kieruje prośbę (w formule konsultacji podatkowych) o przekazanie konstruktywnych wniosków i uwag na potrzeby wydania wiążących objaśnień podatkowych w odniesieniu do nowych regulacji w obszarze cen transferowych.

Polecamy: Komplet podatki 2019

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Konsultacje podatkowe odnośnie zmian w przepisach dot. cen transferowych

Określając zakres konsultacji Minister Finansów precyzuje, że chciałby uzyskać uzasadnione i konstruktywne opinie dotyczące następujących zagadnień uregulowanych we wprowadzanych przepisach:

  • zakresu i kryteriów stosowania instrumentów recharakteryzacji oraz nierozpoznania transakcji - art. 11c ust. 3-5 ustawy o CIT oraz art. 23o ust. 3-5 ustawy o PIT.;

  • stosowania innych metod weryfikacji cen transferowych, w tym technik wyceny - art. 11d ust. 2 ustawy o CIT oraz art. 23p ust. 2 ustawy o PIT

  • instytucji „safe harbours” dla usług o niskiej wartości dodanej (art. 11f ustawy o CIT oraz art. 23r ustawy o PIT) i pożyczek (art. 11g ustawy o CIT oraz art. 23s ustawy o PIT);

  • progów dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych, w tym kwestii związanych z określaniem transakcji o charakterze jednorodnym - art. 11k i art. 11l ustawy o CIT oraz art. 23w i art. 23x ustawy o PIT.;

  • korekt cen transferowych i warunków ich stosowania - Art. 11e w zw. z art. 12 ust. 3aa i art. 15 ust. lab ustawy o CIT oraz art. 23q w zw. z art. 14 ust. 1ea i art. 22 ust.
    1ab ustawy o PIT.;

  • identyfikacji powiązań pomiędzy podmiotami, w tym w szczególności w zakresie pojęcia „znaczącego wpływu” - art. 11a ustawy o CIT oraz art. 23m ustawy o PIT;

  • innych istotnych zagadnień w obszarze wprowadzanych regulacji dotyczących cen transferowych, niewymienionych powyżej.

Termin i forma zgłaszania opinii w ramach konsultacji

Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. Analizie będą poddawane jedynie opinie zawierające szczegółowe uzasadnienie przedstawianych propozycji. Ministerstwo Finansów zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych opinii na stronie internetowej MF w dziale „Działalność" w zakładce „Konsultacje podatkowe” dostępnej pod linkiem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-fmansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe.

Przesłanie opinii oznacza zgodę na publikacji zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu zgłaszającego opinię, za wyjątkiem danych osobowych.

Minister Finansów informuje, że w przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w dołączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Proszę o przesyłanie, w terminie do 15 stycznia 2019 r., propozycji opinii, wniosków i uwag wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem w wersji elektronicznej (prosimy o załączenie wersji edytowalnej) na adres: konsultacje.ct@,mfgov.pl.

Spotkania konsultacyjne

W trakcie konsultacji planowane jest zorganizowanie dwóch spotkań konsultacyjnych, w szczególności z przedstawicielami izb gospodarczych, izb zawodowych, organizacjami pracodawców i pracowników, przedstawicielami podatników, ekspertami oraz przedstawicielami KAS, zainteresowanymi przedmiotowymi konsultacjami. Celem spotkania będzie dyskusja nad obszarami i kierunkami wydania planowanych objaśnień podatkowych.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w planowanym spotkaniu mogą przesłać swoje zgłoszenie (poprzez podanie swojego imienia i nazwiska) do 23 listopada 2018 r. na adres: konsultacie.ct@mf.gov.pl oraz zamieszczenie w treści e-maila następującej formuły:

„Zgłaszam zainteresowanie wzięciem udziału w spotkaniu roboczym dotyczącym konsultacji podatkowych w zakresie wydania objaśnień podatkowych dotyczących cen transferowych.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów na potrzeby konsultacji podatkowych w zakresie wydania objaśnień podatkowych dotyczących cen transferowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów w przyszłości na potrzeby dalszych działań w ramach konsultacji podatkowych w zakresie wydania objaśnień podatkowych dotyczących cen transferowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/'em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

Konsultacje podatkowe odbywają się w trybie określonym w zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z  20 czerwca 2017 r. w sprawie konsultacji podatkowych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 122).

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

Ministerstwo Finansów

Zdjęcia

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych
Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych

Slim VAT 202139.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama