reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Koszty > Limit kosztów usług niematerialnych a odpisy amortyzacyjne

Limit kosztów usług niematerialnych a odpisy amortyzacyjne

W przypadku gdy do wartości początkowej środka trwałego wchodzą wydatki na usługi niematerialne od podmiotów powiązanych objęte ograniczeniem w zaliczaniu do kosztów podatkowych, to ograniczenie to będzie miało zastosowanie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego środka trwałego.

Takie niekorzystne dla podatników stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym we wniosku, Wnioskodawca planuje rozpoczęcie inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku (Budynek). Po zakończeniu inwestycji Budynek będzie spełniał wszystkie przesłanki do uznania go na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) za środek trwały Spółki, w szczególności Wnioskodawca będzie wykorzystywał Budynek na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok. W konsekwencji Spółka będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych od Budynku.

Wnioskodawca zakłada, że świadczone przez Koordynatora na rzecz Spółki usługi, kwalifikowane będą na gruncie art. 15e updop jako "usługi zarządzania i kontroli" lub świadczenia o podobnym charakterze do wskazanych usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do kwestii zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15e ust. 1 do odpisów amortyzacyjnych od Budynku.

Zdaniem Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne od Budynku nie będą podlegały ograniczeniu w zakresie uznania ich za koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15e ust. 1 updop, w konsekwencji całość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od Budynku będzie mogła zostać uznana za koszt uzyskania przychodu Spółki, niezależnie do regulacji zawartej w art. 15e updop. Tak przedstawione stanowisko Wnioskodawcy nie może zostać uznane za prawidłowe.

Jak wynika z wyżej przywołanych przepisów, odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w podatku dochodowym od osób prawnych są niczym innym jak kosztami uzyskania przychodów rozłożonymi w czasie. Art. 15e updop wprowadza ograniczenie w wysokości kosztów uzyskania przychodów. Nie ma zatem żadnych przesłanek, żeby - w zależności tylko od momentu ich rozpoznawania - traktować koszty uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych inaczej niż inne koszty podatkowe. Powyższe wynika wprost z art. 15 ust. 6 updop.

Podsumowując, w przypadku, gdy na wartość początkową amortyzowanego środka trwałego składają się również koszty wymienione w art. 15e updop, ograniczenie w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z ww. przepisu będzie miało zastosowanie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego środka trwałego.

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało zatem uznać za nieprawidłowe. Zasadna jest zatem odpowiedź na pytanie drugie zadane przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z przywołanym już w niniejszej interpretacji art. 16g ust. 4 updop, za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych.

Wnioskodawca wskazał, że wynagrodzenie Koordynatora stanowić będzie element kosztu wytworzenia. (…) W opisanej sytuacji Wnioskodawca będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, w skład której wchodzić będą koszty "kwalifikowane" (wymienione w art. 15e ust. 1 updop). Część odpisu amortyzacyjnego nie będzie mogła zatem być od razu zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, ale będzie musiała zostać zweryfikowana pod kątem zastosowania art. 15e ust. 1 updop i uwzględniana przy wyliczaniu limitu, o którym mowa w tym przepisie.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Część ta powinna być określona w takiej samej proporcji, w jakiej całość kosztów usług objętych ograniczeniem wynikającym z art. 15e updop pozostaje w stosunku do wartości początkowej amortyzowanego środka trwałego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 października 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.459.2018.1.SO

Od redakcji:

Od 2018 r. w updop wprowadzono ograniczenie w rozpoznaniu kosztów podatkowych od usług niematerialnych świadczonych podatnikom przez podmioty z nimi powiązane. Limit ten został określony jako 3 mln złotych plus 5% podatkowej EBITDA. Wprowadzonym limitem objęto takie usługi niematerialne, jak np. usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, oraz świadczenia o podobnym charakterze (zob. art. 15e updop). Wartość takich usług w niektórych przypadkach może trafić do wartości początkowej środka trwałego. Przykładowo, podatnik, dokonując inwestycji budowlanej, płacił firmie powiązanej za usługi zarządzania projektem inwestycyjnym budową budynku. Wydatki z tego tytułu weszły do wartości początkowej wybudowanego budynku i są amortyzowane. W tym wypadku przypadająca na wartość tych usług część odpisu amortyzacyjnego od wybudowanego budynku będzie musiała zostać zweryfikowana pod kątem zastosowania art. 15e ust. 1 updop i uwzględniana przy wyliczaniu limitu, o którym mowa w tym przepisie.

W przedstawionej interpretacji organ podatkowy rozpatrywał sytuację, gdy wartość usług objęta ograniczeniem z art. 15e updop trafiła do wartości początkowej środka trwałego. W takim wypadku omówione ograniczenie ma zastosowanie także do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej takiego środka trwałego. Zbliżone stanowisko zajmują także sądy administracyjne (zob. WSA w Opolu w wyroku z 9 maja 2018 r., sygn. I SA/Op 108/18).

Sławomir Biliński

prawnik, redaktor "MONITORA księgowego", ekspert podatkowy, autor licznych publikacji z prawa podatkowego i gospodarczego

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama