| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Koszty > Limit kosztów usług niematerialnych a odpisy amortyzacyjne

Limit kosztów usług niematerialnych a odpisy amortyzacyjne

W przypadku gdy do wartości początkowej środka trwałego wchodzą wydatki na usługi niematerialne od podmiotów powiązanych objęte ograniczeniem w zaliczaniu do kosztów podatkowych, to ograniczenie to będzie miało zastosowanie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego środka trwałego.

Takie niekorzystne dla podatników stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym we wniosku, Wnioskodawca planuje rozpoczęcie inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku (Budynek). Po zakończeniu inwestycji Budynek będzie spełniał wszystkie przesłanki do uznania go na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) za środek trwały Spółki, w szczególności Wnioskodawca będzie wykorzystywał Budynek na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok. W konsekwencji Spółka będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych od Budynku.

Wnioskodawca zakłada, że świadczone przez Koordynatora na rzecz Spółki usługi, kwalifikowane będą na gruncie art. 15e updop jako "usługi zarządzania i kontroli" lub świadczenia o podobnym charakterze do wskazanych usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do kwestii zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15e ust. 1 do odpisów amortyzacyjnych od Budynku.

Zdaniem Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne od Budynku nie będą podlegały ograniczeniu w zakresie uznania ich za koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15e ust. 1 updop, w konsekwencji całość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od Budynku będzie mogła zostać uznana za koszt uzyskania przychodu Spółki, niezależnie do regulacji zawartej w art. 15e updop. Tak przedstawione stanowisko Wnioskodawcy nie może zostać uznane za prawidłowe.

Jak wynika z wyżej przywołanych przepisów, odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w podatku dochodowym od osób prawnych są niczym innym jak kosztami uzyskania przychodów rozłożonymi w czasie. Art. 15e updop wprowadza ograniczenie w wysokości kosztów uzyskania przychodów. Nie ma zatem żadnych przesłanek, żeby - w zależności tylko od momentu ich rozpoznawania - traktować koszty uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych inaczej niż inne koszty podatkowe. Powyższe wynika wprost z art. 15 ust. 6 updop.

Podsumowując, w przypadku, gdy na wartość początkową amortyzowanego środka trwałego składają się również koszty wymienione w art. 15e updop, ograniczenie w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z ww. przepisu będzie miało zastosowanie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego środka trwałego.

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało zatem uznać za nieprawidłowe. Zasadna jest zatem odpowiedź na pytanie drugie zadane przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z przywołanym już w niniejszej interpretacji art. 16g ust. 4 updop, za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych.

Wnioskodawca wskazał, że wynagrodzenie Koordynatora stanowić będzie element kosztu wytworzenia. (…) W opisanej sytuacji Wnioskodawca będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, w skład której wchodzić będą koszty "kwalifikowane" (wymienione w art. 15e ust. 1 updop). Część odpisu amortyzacyjnego nie będzie mogła zatem być od razu zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, ale będzie musiała zostać zweryfikowana pod kątem zastosowania art. 15e ust. 1 updop i uwzględniana przy wyliczaniu limitu, o którym mowa w tym przepisie.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Część ta powinna być określona w takiej samej proporcji, w jakiej całość kosztów usług objętych ograniczeniem wynikającym z art. 15e updop pozostaje w stosunku do wartości początkowej amortyzowanego środka trwałego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 października 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.459.2018.1.SO

Od redakcji:

Od 2018 r. w updop wprowadzono ograniczenie w rozpoznaniu kosztów podatkowych od usług niematerialnych świadczonych podatnikom przez podmioty z nimi powiązane. Limit ten został określony jako 3 mln złotych plus 5% podatkowej EBITDA. Wprowadzonym limitem objęto takie usługi niematerialne, jak np. usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, oraz świadczenia o podobnym charakterze (zob. art. 15e updop). Wartość takich usług w niektórych przypadkach może trafić do wartości początkowej środka trwałego. Przykładowo, podatnik, dokonując inwestycji budowlanej, płacił firmie powiązanej za usługi zarządzania projektem inwestycyjnym budową budynku. Wydatki z tego tytułu weszły do wartości początkowej wybudowanego budynku i są amortyzowane. W tym wypadku przypadająca na wartość tych usług część odpisu amortyzacyjnego od wybudowanego budynku będzie musiała zostać zweryfikowana pod kątem zastosowania art. 15e ust. 1 updop i uwzględniana przy wyliczaniu limitu, o którym mowa w tym przepisie.

W przedstawionej interpretacji organ podatkowy rozpatrywał sytuację, gdy wartość usług objęta ograniczeniem z art. 15e updop trafiła do wartości początkowej środka trwałego. W takim wypadku omówione ograniczenie ma zastosowanie także do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej takiego środka trwałego. Zbliżone stanowisko zajmują także sądy administracyjne (zob. WSA w Opolu w wyroku z 9 maja 2018 r., sygn. I SA/Op 108/18).

Sławomir Biliński

prawnik, redaktor "MONITORA księgowego", ekspert podatkowy, autor licznych publikacji z prawa podatkowego i gospodarczego

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »