| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Koszty > Kiedy zaliczyć do kosztów wydatki na ubezpieczenie budowy

Kiedy zaliczyć do kosztów wydatki na ubezpieczenie budowy

Jeżeli możliwe jest powiązanie kosztu ubezpieczenia budowy z konkretnym przychodem, to poniesione wydatki na ubezpieczenie budowy stanowią bezpośrednie koszty podatkowe. W takiej sytuacji wydatki te należy zaliczyć do kosztów podatkowych w momencie osiągnięcia odpowiadającego im przychodu.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

(...) Spółka będąca oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest wykonawcą inwestycji budowlanych. (...) Z tytułu wykonania umowy ponosi m.in. koszty związane z ubezpieczeniem budowy.

Spółka jest obowiązana do wystawiania faktur sprzedażowych za okresy miesięczne. Sprzedaż następuje na podstawie zrealizowanych pozycji kosztorysowych. Jedną z pozycji kosztorysowych w miesięcznym rozliczeniu sprzedaży jest ubezpieczenie budowy, w stosunku do której Wnioskodawca również określił swoją cenę sprzedaży. Zatem wydatek w postaci zakupu polisy ubezpieczeniowej jest ponoszony w celu zabezpieczenia źródła przychodu i zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki.

Ponadto można stwierdzić, że skoro poniesiony koszt zakupu polisy ubezpieczeniowej można powiązać bezpośrednio z przychodem z wystawianych faktur, to koszty zakupu polisy ubezpieczeniowej powinny zostać rozpoznane w roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. Bowiem zgodnie z art. 15 ust. 4 updop koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Remont czy ulepszenie środka trwałego - koszty w CIT

W świetle powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że koszty polisy ubezpieczeniowej dla danej umowy budowlanej, które są zwracane przez zamawiającego w konkretnym strumieniu przychodów, należy zaliczyć do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami i zaliczyć w koszty podatkowe w momencie osiągnięcia odpowiadających im przychodów zgodnie z cytowanym powyżej art. 15 ust. 4 updop.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 lutego 2016 r., sygn. IBPB-1-3/4510-749/15/JKT

Składki z tytułu umów ubezpieczenia wierzytelności nie są objęte podatkiem u źródła

Od redakcji: Interpretacja dotyczyła sytuacji, w której rozliczenie kontraktu następowało na podstawie miesięcznych faktur sprzedażowych. Cenę ustalono na podstawie kosztorysu, w którym jedną z pozycji stanowiło ubezpieczenie budowy. Na tej podstawie organ podatkowy uznał, że nastąpiło powiązanie kosztu ubezpieczenia budowy z konkretnym przychodem. Pozwoliło to uznać wydatki na ubezpieczenie za koszt bezpośrednio powiązany z przychodem.

Warto dodać, że nie zawsze wydatki na ubezpieczenie robót budowlanych (a w szczególności na wykup gwarancji ubezpieczeniowych) będą traktowane jako wydatki bezpośrednio związane z uzyskiwanym przychodem. W wielu przypadkach brak jest możliwości ustalenia, jaki konkretnie przychód, uzyskany w określonym przedziale czasowym, może być przypisany do wydatku na wykupioną polisę. I tak np. gwarancje ubezpieczeniowe zabezpieczają dany kontrakt budowlany (czyli źródło przychodów), ale nie da się ich zazwyczaj powiązać z konkretnym przychodem z konkretnej faktury. W takim przypadku wydatek na ubezpieczenie będzie tzw. pośrednim kosztem podatkowym. Tym samym należy go rozliczyć w dniu ujęcia tego kosztu w księgach rachunkowych. Jeżeli jednak takie ubezpieczenie obejmuje okres przekraczający rok podatkowy, to należy ująć je jako koszt podatkowy proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy (zob. wyrok NSA z 4 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 738/12).

Sławomir Biliński

prawnik, redaktor „MONITORA księgowego”

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »