reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ordynacja podatkowa > Rok przestępny w podatkach

Rok przestępny w podatkach

2020 jest rokiem przestępnym co ma bezpośredni wpływ na przepisy prawa podatkowego. Jest to związane bowiem z opisanymi w Ordynacji podatkowymi sposobami liczenia upływu terminów wiążących dla podatników.

Określenie terminu w dniach

Zgodnie z art. 223 §1 Ordynacji podatkowej odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie lub zawiadomienia. W przypadku kiedy luty 2020r. jest miesiącem liczącym 29 dni pojawia się problem dla podatników jak powinni liczyć termin 14 dniowy. Jeśli podatnik otrzymał decyzję w dniu 15.02.2020r. to zgodnie z przytoczonym przepisem termin odwołania minie 29.02.2020r.

Miesięczny termin wznowienia postępowania

Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Art. 12§3 Ordynacji mona odnieść do art. 241§2 pkt. 2, czyli terminu do wniesienia przez stronę żądania o wznowienie postępowania. Termin liczony jest wówczas od dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zatem jeśli wyrok został opublikowany w dniu 30.01.2020r. to wówczas w przypadku roku przestępnego termin do złożenia żądania upłynie w dniu 29.02.2020r.

Roczny termin

Jak zatem liczyć termin, który rozpoczyna bieg w roku przestępnym? W tym przypadku, zgodnie z art. 12 §3 Ordynacji podatkowej terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. Reasumując roczny termin, którego bieg rozpocznie się 29.02.2020 r. zakończy się w dniu 28.02.2021 r.

Polecamy: INFORLEX Biuro Rachunkowe - Wszystko o zmianach w prawie i podatkach. Teraz 14 dni ZA DARMO!

Odsetki przy roku przestępnym

Stosownie do art. 53§4 Ordynacji podatkowej odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Natomiast rozporządzenie Ministra Finansów z 22.08.2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej określa moment określający koniec naliczania odsetek.

Podatnik określa wysokość odsetek według wzoru:

(Kz × L × O) / 365 = On= Opz
Kz – kwota zaległości,
L – liczba dni zwłoki,
O – stawka odsetek (obniżonych odsetek) za zwłokę w stosunku rocznym,
365 – liczba dni w roku,
On – kwota odsetek,
Opz – kwota odsetek po zaokrągleniu.

Zgodnie zatem z rozporządzeniem przy obliczaniu odsetek podatnik powinien przyjąć rok liczący 365 dni. Nie będzie miał znaczenia fakt, że rok 2020 jest rokiem liczącym 366 dni.

Jak liczyć limit zwolnienia z VAT?

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Przepis skierowany jest zatem do podmiotów kontynuujących działalność.

Ze zwolnienia mogą jednak skorzystać również podatnicy, którzy w 2020 roku rozpoczynają działalność i chcą skorzystać ze zwolnienia zakładając, że wartość sprzedaży nie przekroczy w ich przypadku progu 200.000 zł. W tym przypadku stosując art. 113 §9 ustawy o VAT,  jeśli działalność zostanie założona w trakcie roku kwota 200.000 zł. będzie podlegała proporcji w stosunku do okresu prowadzonej w roku podatkowym działalności gospodarczej. Podatnik utraci status zwolnienia przy przekroczeniu obliczonej kwoty. Należy jednak pamiętać, że proporcję ustala się w stosunku dziennym, a nie miesięcznym.

Wzór na obliczenie limitu zwolnienia przedstawia się następująco:

Limit proporcjonalny = 200.000 zł. x liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu roku / liczba dni w roku podatkowym

Rok 2020 jest rokiem przestępnym i liczy 366 dni, dlatego podatnik przy obliczaniu limitu powinien wskazać w mianowniku właśnie 366 zamiast 365.

Ustawa VAT jak i Ministerstwo Finansów, nie wskazuje podatnikowi jaka wartość dni przyjąć w pozycji roku podatkowego. Czy podatnik powinien przyjąć faktyczną liczbę dni w danym roku czyli 366, czy oprzeć się na zwyczajowo przyjętej liczbie dni w roku czyli 365. Wybór jakiego dokona podatnik bezpośrednio wpłynie na wysokość limitu do zwolnienia z VAT.

Podatnik może powołać się przed organem podatkowym na dotychczasowe orzecznictwo. Otóż Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17.12.2008 r. I FSK 1682/07 podkreślił, że do celów rozliczeń z fiskusem rok kalendarzowy będący rokiem podatkowym każdorazowo powinien być liczony od 01.01 do 31.12.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Asseco Business Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama