| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Dochody zagraniczne > Uzyskanie bezwzględnej większości głosów w ramach transakcji wymiany udziałów poprzez zsumowanie transakcji kilku wspólników

Uzyskanie bezwzględnej większości głosów w ramach transakcji wymiany udziałów poprzez zsumowanie transakcji kilku wspólników

O ile przed dniem 1 stycznia 2015 r. Czynność wymiany udziałów kilku wspólników musiała być jednoczesna (ustawodawca nie dopuszczał odstępu czasowego, a zatem musiała być wynikiem jednej umowy czy uchwały), o tyle obecnie każdy z nich może dokonywać jej pojedynczo, jednak dla uzyskania preferencji podatkowej, cel w postaci osiągnięcia lub utrwalenia pozycji dominującej przez spółkę nabywającą, musi być zrealizowany w określonym przedziale czasowym.

Tak wynika z wyroku NSA z 14 sierpnia 2018 r., II FSK 2148/16.

Sprawa dotyczyła podatnika, który posiada udziały stanowiące 31% w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników w polskiej spółce z o.o. Pozostałe 69% udziałów w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników spółki posiadało 5 wspólników. Podatnik dokonał razem z innymi wspólnikami spółki, na podstawie jednej umowy, jednoczesnej wymiany wszystkich posiadanych przez wspólników udziałów w spółce na udziały innej spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze. W konsekwencji, spółka nabywająca (cypryjska) uzyskała 100% udziałów w spółce, dających bezwzględną większość praw głosu. W zamian za posiadane przez podatnika udziały, spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze, będąca odpowiednikiem polskiej spółki z o.o., wydała podatnikowi 29% swoich udziałów o wartości odpowiadającej wartości rynkowej udziałów na moment wniesienia udziałów.

Polecamy: Komplet podatki 2019

Na tym tle podatnik zapytał organ podatkowy, czy dokonanie wymiany wszystkich posiadanych przez podatnika udziałów w spółce, jednocześnie z innymi wspólnikami spółki (na podstawie tej samej umowy), na udziały innej spółki cypryjskiej, gdzie w konsekwencji spółka nabywająca uzyskała 100% udziałów w spółce, dających bezwzględną większość praw głosu, spowoduje powstanie po stronie podatnika przychodu (lub dochodu). Zdaniem podatnika, przepisy art. 24 ust. 8a i 8b ustawy o PIT wprost przesądzają, że w opisanym zdarzeniu wymiana udziałów nie powoduje powstania po stronie podatnika przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT.

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a spółka wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. Organ stwierdził, iż w niniejszej sprawie podatnik będzie dysponował 31% głosów w spółce polskiej, zatem przez samodzielne wniesienie przez podatnika udziałów w spółce polskiej do spółki cypryjskiej spółka nabywająca nie uzyskałaby bezwzględnej większość praw głosu w spółce. Organ podkreślił, że kiedy kilku wspólników wnosi do spółki cypryjskiej posiadane udziały w spółce polskiej, stronami każdej z transakcji jest jeden z tych wspólników.

WSA w Warszawie był jednak innego zdania. Sąd podzielił stanowisko zajęte przez NSA w wyroku z 6 lutego 2014 r., II FSK 69/13, że choć ustawodawca art. 24 ust. 8a ustawy o PIT sformułował w sposób nieprecyzyjny, to w sytuacji, w której podatnik i pozostali udziałowcy spółki I przeniosą udziały w spółce I do spółki II jednocześnie (w tym samym dniu i na podstawie tego samego aktu notarialnego) zaprezentowana przez organ wykładnia art. 24 ust.8a ustawy o PIT,  sprowadzająca się do stwierdzenia, że "... zasady ustawy podatkowej sprzeciwiają się uwzględnieniu przy ustalaniu przychodów danego podatnika okoliczności dotyczących innych udziałowców", jest zbyt arbitralna. Aby ocenić skutki podatkowe wymiany udziałów w odniesieniu do danego podatnika, należy uwzględnić sytuację innych udziałowców i spółki nabywającej.

Podobnego zdania był NSA. Sąd kasacyjny podkreślił, że sprawa dotyczyła stanu prawnego sprzed nowelizacji dokonanej z dniem 1 stycznia 2015 r. NSA wskazał, że w tym zakresie wydano już wiele wyroków i sąd przychylił się do dotychczasowej linii orzeczniczej. Sąd wskazał, że zarówno wykładnia literalna art. 24 ust. 8a ustawy o PIT (wprost w tym przepisie mowa jest o liczbie mnogiej, czyli udziałowcach/akcjonariuszach), jak i wykładnia celowościowa i funkcjonalna, z uwzględnieniem przepisów Dyrektywy 2009/133/WE – wskazuje, że w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT ustawodawca dopuszcza sytuację, gdy uzyskanie przez spółkę nabywającą większości praw głosów w innej spółce, jest wynikiem jednoczesnego działania kilku osób - udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki.

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »