Kategorie

PIT 2020 - skala podatkowa, stawki i koszty uzyskania przychodu

e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Skala podatkowa PIT, stawki i koszty uzyskania przychodu w 2020 roku
Skala podatkowa PIT, stawki i koszty uzyskania przychodu w 2020 roku
Zmiany w podatku dochodowym (PIT), które wchodzą już od 1 października 2019 r. (pierwszym pełnym rokiem ich obowiązywania będzie rok 2020) mają przynieść w efekcie zauważalnie wyższe wynagrodzenia netto pracowników, zleceniobiorców oraz wyższe emerytury i renty. Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów, z nowych rozwiązań - obniżenia stawki PIT do 17%, oraz podwyższenia kosztów uzyskania przychodów - ma skorzystać ponad 25 milionów Polaków. Księgowi i doradcy podatkowi obawiają się jednak tych bardzo szybkich zmian, które następują jeszcze w trakcie roku podatkowego. Co czeka nas w IV kwartale 2019 roku? Co zmieni się od 1 stycznia 2020? I jak powinni przygotować się przedsiębiorcy i pracodawcy? Jaka jest skala podatkowa w 2021 roku?

Skala podatkowa i progi podatkowe PIT w 2021 roku [Aktualizacja]

Stare kontra nowe zasady – skala podatkowa po zmianach

Zasady skali podatkowej, która obowiązuje większość podatników, zostały opisane w art. 27 ustawy z 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Ostatnia duża zmiana miała miejsce ponad 10 lat temu (w 2009 roku). Zmianie nie ulegają co do zasady warunki progresji, a wysokość podatku w poszczególnych progach. Wyłomem od tej zasady jest natomiast dodatnie tak zwanej „daniny solidarnościowej”, którą niektórzy nazywają kolejnym (dodatkowym) progiem podatkowym – z dwóch, na trzy szczeble.

Dotychczas (do końca września 2019)

Zgodnie z ww. art. 27 ustawy o PIT podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia właśnie według skali, przedstawionej przez ustawodawcę w formie specjalnej tabeli.

Wyciąg z przepisów:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85 528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad
85 528 zł

Według obecnie funkcjonujących zasad ustawie znane są więc dwie stawki podatkowe: 18% i 32%. Stosowanie każdej z nich zależy od wysokości podstawy obliczenia podatku w złotych, a kwotą graniczną jest suma 85 528 zł, która dzieli podatników na dwa progi podatkowe.

Pracownicze koszty uzyskania przychodów 2020 – kwoty, limity zasady odliczania
Zwolnienie z PIT dla młodych - wyjaśnienia Krajowej Informacji Skarbowej

Od 1 stycznia 2020

Zgodnie z zapowiedzianą zmianą i ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, w art. 27 wprowadza się zmiany, a skala podatkowa wyglądać będzie następująco:

Wyciąg z przepisów (nowe):

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85 528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad
85 528 zł

Jak widać zmiany przewidują przede wszystkim obniżenie niższego progu podatkowego z 18% do 17 %. Kwota graniczna pozostaje bez zmian. Według założenia ustawodawcy, zmiany te wejść mają w stosunku do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Od 1 października 2019

Ustawodawcy zależało jednak, aby zmiany weszły i były odczuwalne wcześniej, niż z nowym rokiem podatkowym. Dlatego w ustawie zmieniającej zasady skali PIT, wprowadził również swoistego rodzaju okres przejściowy. Według nowelizacji (ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku) za 2019 rok skala podatkowa obowiązuje w następującej wysokości:

Wyciąg z przepisów (nowe):

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85 528

17,75%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

15 181 zł 22 gr +32% nadwyżki ponad
85 528 zł

Nowy 17% podatek

Nowy, niższy (17%) podatek obejmować będzie więc z zasady wszystkich podatników podatku dochodowego, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Obniżka ta dotknie więc nie tylko osoby zatrudnione w ramach umów o pracę, emerytur i rencistów, ale również osoby fizyczne, prowadzące na przykład jednoosobowe działalności gospodarcze. Specjaliści zauważają, że jest to ukłon w stronę podmiotów rozliczających się na zasadach ogólnych wg. skali podatkowej oraz podmiotów najmniejszych - w szczególności sektora mikro i małych przedsiębiorstw, które osiągają niskie dochody roczne.

Trzeci próg podatkowy – danina solidarnościowa

Reklama

W 2019 roku wprowadzono jeszcze nowe rozwiązanie podatkowe, nazywane niekiedy trzecim progiem podatkowym skali. Jest to tak zwana „danina solidarnościowa”, która ma na celu opodatkowanie najbogatszych podatników. Od 2019 roku wszyscy podatnicy osiągający dochody roczne powyżej 1 000 000 (jednego miliona) złotych zapłacą dodatkowy podatek – czyli właśnie daninę solidarnościową, w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny.

Według nowych zasad, danina solidarnościowa będzie konieczna do rozliczenia na oddzielnym formularzu podatkowym, obok standardowego PIT, takiego jak PIT-36 czy PIT-37. Będzie go można złożyć zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej e-deklaracji. Podatek ten dotyczyć będzie dochodów uzyskanych od początku roku 2019 (od 1 stycznia tego roku), a opłacany będzie jednorazowo za cały rok, do dnia 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Podatnicy nie będą mieli obowiązku płacenia zaliczek w trakcie roku, nawet po przekroczeniu miliona złotych. W tym wypadku daninę solidarnościową za 2019 rok, podatnicy zapłacą więc jednorazowo do 30 kwietnia 2020.

Kwota zmniejszająca podatek

Reklama

Wysokość zobowiązania podatkowego zależna jest, między innymi od kwoty zmniejszającej podatek. Nazywana potocznie „kwotą wolną od podatku” – czyli kwotą dochodu, do której podatnik nie będzie płacić zobowiązań podatkowych. Jest to kolejne narzędzie Państwa, które ma za zadanie wspieranie najbiedniejszych i zmniejszanie ich ciężarów podatkowych. Jest to również instrument do zmniejszania różnic społecznych i finansowych, w ramach grupy podatników.

Do tej pory ustawa o PIT tworzyła cztery progi zmniejszające, zależne (ponownie – tak jak w przypadku progów skali podatkowej) od wysokości podstawy obliczenia podatku. Z założenia, podatku mają nie płacić osoby, których podstawa obliczenia podatku (w uproszczeniu: podatek od dochodu) wyniosła rocznie maksymalnie 8000 zł. Następnie, zarabiając w widełkach w zakresie 8 – 13 tysięcy, 13- 85,5 tysiąca oraz do 127 tysięcy złotych, podatnicy mają prawo do odpowiednio obliczonych zmniejszeń podatkowych. Dla osób, których podstawa obliczenia podatku rocznie przekroczyła 127 000 zł, ustawodawca nie przewidział pomocy w postaci kwoty zmniejszającej podatek. Wpisuje się to w założenie, że pomoc najbogatszym nie jest wymagana.

Do tej pory kwoty te kształtowały się następująco:

Wyciąg z przepisów:

Podstawa obliczenia podatku (do)

Kwota zmniejszająca podatek

8000 zł

1440 zł

Powyżej 8000 do 13 000 zł

1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł

Powyżej 13 000 do 85 528 zł

556 zł 02 gr

powyżej 85 528 do 127 00 zł

556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł


Kwota zmniejszająca podatek (okres przejściowy)

Według zmian art. 5 ustawy zmieniającej ustawę o PIT, kwota zmieniająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku, za 2019 rok wynosić będzie:

Wyciąg z przepisów:

Podstawa obliczenia podatku (do)

Kwota zmniejszająca podatek

8000 zł

1420 zł

Powyżej 8000 do 13 000 zł

1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr x (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł

Powyżej 13 000 do 85 528 zł

548 zł 30gr

powyżej 85 528 do 127 00 zł

548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

Ponownie jak poprzednio dla podstawy powyżej 127 000 zł nie przewidziano kwot zmniejszających zobowiązania podatkowe.

Kwota zmniejszająca podatek (od 1 stycznia 2020 roku)

Według zmian, kwota zmniejszająca podatek (kwota wolna od podatku) będzie ulegać kolejnym obniżeniom w 2020 roku, w związku z tym od 1 stycznia przyszłego roku zaplanowano:

Wyciąg z przepisów:

Podstawa obliczenia podatku (do)

Kwota zmniejszająca podatek

8000 zł

1360 zł

Powyżej 8000 do 13 000 zł

1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł

Powyżej 13 000 do 85 528 zł

525 zł 12gr

powyżej 85 528 do 127 00 zł

525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

Pomocy dla zarabiających najwięcej (powyżej podstawy obliczenia podatku powyżej 127 000) nie przewidziano.

Zaliczki na podatek dochodowy

Płatnicy podatku powinni zapoznać się również z nowymi zasadami, dotyczącymi obliczania zaliczek na podatek dochodowy już teraz, czyli za IV kwartał 2019 roku. Zgodnie z zaplanowanymi zmianami ustawodawca postanowił, że:

 • nowe zasady (przejściowe) należy stosować od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 roku;
 • zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%
 • kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 gr;
 • na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów zamiast stawki 17%  określeni w przepisach płatnicy stosują stawkę 17,75%.

Koszty uzyskania przychodów

Zmianie ulegają również wysokości kosztu uzyskania przychodu, określonych i należnych z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Kwestie te reguluje art. 22 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Warto więc prześledzić planowane zmiany, zarówno w IV kwartale 2019 roku oraz od 1 stycznia 2020, w porównaniu do przepisów obowiązujących obecnie.

Koszty uzyskania przychodów porównanie:

Podstawa (rodzaj) zatrudnienia i miejsce zamieszkania

Przepisy obowiązujące do  września 2019

Od dnia 1 października 2019 do dnia 31 grudnia 2019

Od 1 stycznia 2020

Jeden stosunek służbowy, stosunek pracy, spółdzielczy stosunek pracy oraz pracy nakładczej

111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł

250 zł miesięcznie, a nie więcej niż 1751,25 zł za rok podatkowy

250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł

Więcej niż jeden stosunek służbowy, stosunek pracy, spółdzielczy stosunek pracy oraz pracy nakładczej

nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy

nie więcej niż 2626,54 zł za rok podatkowy

nie mogą przekroczyć 4500 zł za rok podatkowy

W przypadku miejsca stałego lub czasowego zamieszkania podatnika położonego poza miejscowością zakładu pracy i jednym stosunku służbowym, stosunku pracy, spółdzielczym stosunku pracy oraz pracy nakładczej

139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr

300 zł miesięcznie, nie więcej niż 2151,54 zł za rok podatkowy

300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł

W przypadku kilku stosunków służbowych, pracy, spółdzielczych pracy, pracy nakładczej i miejsca zamieszkania poza miejscowością w której położony jest zakład pracy

nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy

nie mogą przekroczyć łącznie 3226,92 zł za rok podatkowy

nie mogą przekroczyć 5400 zł za rok podatkowy

Jak widać z powyższego zestawienia, kwoty kosztów uzyskania przychodu dla stosunków służbowych, czy stosunków pracy, ulegają znacznemu wzrostowi, co przełoży się bezpośrednio na zobowiązania podatkowe całej grupy podatników zatrudnionych, na przykład: w ramach umów o pracę. Mówi się, że to właśnie do tego grona osób nowelizacja została skierowana – ma ona za zadanie zmniejszyć zobowiązania podatkowe osób na umowach o pracę i zachęcić do podejmowania pracy w tej formie zatrudnienia.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.