| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > Jak uzyskać umorzenie płatności podatku?

Jak uzyskać umorzenie płatności podatku?

W praktyce podatkowej dochodzi niekiedy do sytuacji, w której spłata podatku jest dla podatnika niemożliwa. Może on wówczas starać się o umorzenie należnej kwoty. W jaki sposób uzyskać tę ulgę?

W jaki sposób uzyskać umorzenie?

Umorzenie podatku ma charakter uznaniowy. Nieczęsto zachodzi sytuacja, w której organ podatkowy wyraża zgodę na zniesienie obowiązku wnoszenia danin publicznych, ciążącego na podmiotach prawa podatkowego.

Aby skorzystać z takiej możliwości, konieczne jest wniesienie wniosku do organu właściwego. Owy wniosek sporządzić należy na formularzu UZ-M – wniosek w sprawie umorzenia. Wniosek ten wnieść należy osobiście za pośrednictwem operatora pocztowego do organu właściwego, którym zazwyczaj jest urząd skarbowy, do którego podatnik powinien wnieść deklarację. Od wniesienia wniosku nie są pobierane opłaty. Po wniesieniu wniosku pozostaje jedynie oczekiwać na decyzję organu bądź na jego wezwanie.

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Przepisy prawa dokładnie określają jakie dane powinny się znaleźć na składanym przez podatnika wniosku. Należą do nich:

- dane identyfikujące wnioskodawcę, wraz z numerem NIP;

- dane identyfikujące naczelnika urzędu skarbowego, do którego pismo jest kierowane;

- dane kontaktowe, jak numer telefonu czy adres poczty elektronicznej – nieobowiązkowe, ale mogące usprawnić postępowanie;

- wskazanie rodzaju ulgi, o jaką podatnik wnioskuje;

- dokładne określenie przedmiotu, o który podatnik wnioskuje – czyli określenie rodzaju podatku, okresu czy też kwoty;

- wskazanie argumentów mających poprzeć wniosek podatnika – powołanie się na interes publiczny czy też prywatny, wskazanie przyczyn braku możliwości uiszczenia daniny;

- wskazanie, na jakich warunkach ulga miałaby zostać udzielona – w sytuacji gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Może być to ulga niestanowiąca pomocy publicznej, ulga stanowiąca pomoc de minimis, ulga stanowiąca pomoc publiczną;

- własnoręczny podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika.

Ponadto wymagane jest, aby wniosek zawierał załączniki – bez nich będzie pozostawiony bez rozpatrzenia lub organ wezwie podatnika do uzupełnienia braków. Załączniki, które należy złożyć to:

- dokumenty które mają przechylić szalę na korzyść podatnika, uprawdopodobniające argumenty przywołane we wniosku;

- sprawozdania  finansowe  za  ostatnie  3  lata  obrotowe, sporządzone  zgodnie z przepisami o rachunkowości;

- dane z okresowego bilansu, rachunek zysków i strat i wszelkie inne informacje o bieżącej sytuacji finansowej podatnika;

- wypełnione oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, mogących być przedmiotem zastawy skarbowego bądź pisemne oświadczenie o odmowie jego złożenia.

W przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcą należy złożyć także oświadczenie o stanie majątkowym wraz z informacją na temat ilości osób pozostających we wspólnym z podatnikiem gospodarstwie domowym oraz o ich przychodach i wydatkach.

Jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i ubiega się o pomoc de minimis, oprócz powyższych informacji powinien dołączyć także:

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo  oświadczenia o wielkości  pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

- formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie czy też rybołówstwie.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Jeśli wnioskodawcą jest osobą prowadząca działalność gospodarczą i stara się o przyznanie ulgi stanowiącej pomoc publiczną, oprócz podstawowych załączników powinien dołączyć także:

- informacje o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy;

- formularz  informacji  przedstawianych  przy  ubieganiu się o pomoc  inną  niż pomoc  w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, lub;

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Ponadto w sytuacji, gdy wniosek składa pełnomocnik podatnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo do występowania w danej sprawie oraz uiścić opłatę skarbową.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »