REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Stawka 8,5% ryczałtu ewidencjonowanego - usługi informatyczne w branży IT

Stawka 8,5% ryczałtu ewidencjonowanego - usługi informatyczne w branży IT
Stawka 8,5% ryczałtu ewidencjonowanego - usługi informatyczne w branży IT
Fotolia

REKLAMA

Jakie usługi świadczone przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w branży IT (tj. z zakresu technik informatycznych) mogą być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2022 roku

Od 2022 roku wielu przedsiębiorców świadczących usługi informatyczne wybiera ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (zwany też "ryczałtem ewidencjonowanym"). Ta uproszczona forma opodatkowania (podatek płaci się tu od przychodów a nie dochodów) jest korzystna dla indywidualnych przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników i mają niskie koszty. W przypadku ryczałtu nie ma możliwości odliczania kosztów podatkowych (jak to się dzieje w opodatkowaniu wg skali podatkowej PIT - czyli na tzw. zasadach ogólnych, czy w podatku liniowym 19%). Ale za to ryczałt ewidencjonowany pozwala prowadzić uproszczoną księgowość (ewidencję przychodów). Stawki ryczałtu ewidencjonowanego zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą od 2% do nawet 17%. Ale w przypadku usług informatycznych możliwe jest zastosowanie co do zasady tylko stawek – 15%, 12% albo 8,5%.
Zasady opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym są uregulowane w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 1-22).

Jaka stawka ryczałtu w branży IT?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

15% przychodów ze świadczenia m.in. usług:

a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

e) licencyjnych związanych m.in. z:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0),

– nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

i) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99).

12% przychodów ze świadczenia usług:

Autopromocja

KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych

Kto i kiedy musi wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Co należy mieć, aby móc wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Kary za naruszenie obowiązków w zakresie wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Te oraz inne zagadnienia poruszone zostaną podczas tego webinarium.

Webinarium: KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych + certyfikat gwarantowany

a) związanych z wydawaniem:

– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online,

– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online,

b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

8,5% przychodów z działalności usługowej, (…), z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 1–4 oraz 6–8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…).

Warto też wskazać, że zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…), jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2) ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;

3) ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4) ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Klasyfikacja usługi. Przyporządkowanie usługi do symbolu PKWiU a stawka ryczałtu

Jak widać stawka ryczałtu zależy od tego, czy wykonywana przez przedsiębiorcę usługa mieści się w określonym grupowaniu PKWiU.

Warto wskazać, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…), "działalność usługowa" to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2015 roku pod pojęciem usług rozumie:

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji;

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Trzeba też wskazać, że ilekroć w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu (art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym /…/). Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Możliwość  płacenia ryczałtu oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Przy czym to obowiązkiem podatnika jest dokonanie kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU.

Organy podatkowe, a zwłaszcza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślają, że kwestii przyporządkowania świadczonej usługi do symbolu (grupowania) PKWIU nie regulują przepisy prawa podatkowego. A tylko przepisy prawa podatkowego mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej.

Natomiast w przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Przedsiębiorcy z branży IT często występują do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące stawek ryczałtu. Konieczne bywają też wnioski o klasyfikację świadczonej usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015, które kierowane są do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź).

Warto podkreślić, że przedsiębiorcy powinni najpierw upewnić się co do przyporządkowania danej usługi do konkretnego symbolu PKWiU a dopiero potem występować o indywidualną interpretację podatkową do Dyrektora KIS. Bowiem Dyrektor KIS wydaje interpretacje np. odnośnie stawek ryczałtu jedynie na podstawie opisu usług i symboli PKWiU wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o interpretację. I to z tym zastrzeżeniem, że interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną dla podatnika, jeśli opis zaprezentowany we wniosku będzie zgodny ze stanem faktycznym.

Polecamy: Ryczałt ewidencjonowany

Stawka 8,5% ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów z usług informatycznych w branży IT

Jak wskazano wyżej, stawka 8,5% może być stosowana do opodatkowania przychodów z działalności usługowej, o ile dana usługa nie jest opodatkowana inną stawką ryczałtu. Stawka 8,5% ryczałtu jest wiec niejako właściwa dla tych usług, które nie zostały przypisane do innych stawek ryczałtu. Dotyczy to również usług z branży IT.

Usługi z branży IT opodatkowane stawką 12% ryczału zostały omówione w artykule: Ryczałt ewidencjonowany w 2022 roku - dla kogo stawka 12%? Informatycy, programiści i inne zawody IT

W wydawanych od początku 2022 roku indywidualnych interpretacjach podatkowych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dość często zajmował się wnioskami przedsiębiorców z branży IT, dotyczącymi stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W następujących indywidualnych interpretacjach podatkowych Dyrektor KIS uznał, że przychody z niżej wskazanych usług są opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu.

Rozwój sieci komputerowej. Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU: 62.01.12.0) – nie związane z programowaniem

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazał Pan, że zakres świadczonych przez Pana usług jest sklasyfikowany wg symbolu PKWiU: 62.01.12.0 - usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Usługi te nie są związane z oprogramowaniem.
Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
. (interpretacja z 8 lutego 2022 r. - sygn. 0115-KDIT1.4011.909.2021.1.MK).

We wniosku o tą interpretację podatnik wskazał, że usługi te będą prowadzone w ramach podpisanej umowy z kontrahentem, a w ich zakres będzie wchodzić praca nad rozwojem sieci komputerowej klienta. Zakres obowiązków to:

‒ rozwój istniejącej sieci komputerowej klienta w oparciu o nowoczesne technologie,

‒ dobór urządzeń sieciowych,

‒ dobór rodzaju i długości kabli,

‒ sporządzanie dokumentacji w formie graficznej oraz opisowej projektowanych rozwiązań,

‒ oszacowania dostępności przestrzeni fizycznej dla nowych urządzeń na podstawie otrzymanych zdjęć pomieszczeń,

‒ opis w pliku tekstowym rekomendacji dot. celu i wdrożenia projektu,

‒ komunikacja z klientem w trakcie powstawania projektu,

‒ aktualizacja dokumentacji technicznej dot. instalacji urządzeń i rezerwacji istniejących zasobów sieciowych,

‒ podnoszenie kwalifikacji zawodowych adekwatnie do dynamicznie zmieniającej się branży,

‒ opis w pliku tekstowym rekomendacji dot. celu i wdrożenia projektu,

‒ wykonywanie ww. obowiązków ze szczególną dbałością o poufność rozwiązań zastosowanych w infrastrukturze klienta.

Usługi związane z efektami wizualnymi, animacją, pozostałe usługi postprodukcyjne związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zajmuje się Pan tworzeniem unikalnych komputerowych efektów specjalnych, w tym: grafiki i animacji komputerowej do filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych(seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych.
Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, świadczone przez Pana usługi sklasyfikowane są pod symbolami: 59.12.14.0 - Usługi związane z efektami wizualnymi, 59.12.15.0 - Usługi związane z animacją, 59.12.19.0 - Pozostałe usługi postprodukcyjne związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego złoży Pan do 20 lutego 2022 r. Przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym (którego dotyczy wniosek) lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, nie wykonywał Pan w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej, którą Pan prowadzi.
Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, należy stwierdzić, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolami 59.12.14.0, 59.12.15.0, 59.12.19.0, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%, określonej w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - pod warunkiem spełnienia pozostałych ustawowych warunków opodatkowania w tej formie (tj. niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz złożenia w ustawowym terminie stosownego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania).
(interpretacja z 8 lutego 2022 r. - sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1057.2021.2.MGR).

Projektowanie architektury aplikacji oraz serwisów internetowych. Działalność związana z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania (PKWiU 62.01.11.0.) - nie związana z programowaniem

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazano, że zakres świadczonych przez Pana usług sklasyfikowany jest według symbolu PKWiU 62.01.12.0 oraz 62.01.11.0. Ponadto nie świadczy Pan usług związanych z oprogramowaniem, a z okoliczności sprawy nie wynika, aby w odniesieniu do Pana istniały przeszkody dla zastosowania ryczałtu, o których mowa w art. 8 ustawy.
Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, świadczone przez Pana usługi opodatkowane są w 2021 r. 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
. (interpretacja z 8 lutego 2022 r. - sygn. 0115-KDIT1.4011.851.2021.1.JG).

We wniosku o tą interpretację podatnik wskazał, że w ramach działalności świadczy następujące usługi:

‒ projektowanie architektury aplikacji oraz serwisów internetowych,

‒ analiza funkcjonalności systemów informatycznych,

‒ zbieranie wymagań i zarządzanie projektami UX,

‒ proponowanie rozwiązań i szacowanie wymaganych zasobów,

‒ przygotowywanie specyfikacji technicznej,

‒ zbieranie informacji o potrzebach użytkownika i działaniu produktu,

‒ nadzorowanie wdrażanych rozwiązań,

‒ testowanie zaprojektowanych rozwiązań.

Jest to działalność związana z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 oraz działalność związana z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 62.01.11.0. Na żadnym etapie świadczenia usług nie jest tworzone przez podatnika oprogramowanie, pisanie kodu lub analiza kodu oprogramowania, wobec czego podatnik nie świadczy usług związanych z oprogramowaniem sklasyfikowanych pod PKWiU ex 62.01.1.

Usługa projektowania strony internetowej

Przedstawił Pan informacje, z których wynika, że:

‒    świadczy Pan usługi polegające na projektowaniu stron internetowych, tj. wykonaniu projektu graficznego strony internetowej, aplikacji internetowej bądź mobilnej, sklasyfikowane wg symbolu PKWiU 62.01.11.0 – usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania.

‒    Pana usługa kończy się na etapie stworzenia gotowego projektu graficznego i przekazania do działu programistów, którzy go wdrażają, nie zajmuje się Pan programowaniem takiej strony.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług będą mogły być opodatkowane od 1 stycznia 2022 r. 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (interpretacja z 8 lutego 2022 r. - sygn. 0115-KDIT1.4011.888.2021.1.MN).

We wniosku o tą interpretację podatnik wskazał, że świadczona przez niego usługa projektowania strony internetowej polega na wykonaniu projektu graficznego strony internetowej, aplikacji internetowej bądź mobilnej.

Na projekt graficzny strony internetowej składa się wizualne i hierarchiczne przedstawienie takich elementów jak: zdjęcia, rozmiar i krój tekstów, przyciski, formularze, menu, animacje. Podczas realizacji takiej usługi obowiązkiem podatnika jest zadbanie o to, by projekt graficzny strony internetowej bądź aplikacji sprawił, by końcowy produkt był funkcjonalny, zrozumiały, jak i atrakcyjny wizualnie i wygodny dla końcowego odbiorcy. Projekt graficzny strony internetowej wykonywany jest w dedykowanym programie do grafiki rastrowej

Usługa kończy się na etapie stworzenia gotowego projektu graficznego i przekazania do działu programistów, którzy go wdrażają. Sam podatnik nie zajmuje się programowaniem takiej strony.

Usługi w zakresie obowiązków Product Owner'a

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 3 lutego 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1110.2021.2.MAP) stwierdził:

Przedstawił Pan informacje, z których wynika, że:

1.    świadczy Pan usługi sklasyfikowane według PKWiU kodem 62.01.12.0, tj. usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych,

2.    prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

3.    do wykonywanej działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

4.    świadczone przez Pana usługi nie są i nie będą związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objęte grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),

5.    nie uzyskuje Pan i nie uzyska przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

Mając na uwadze powyższe, skoro jak m.in. wskazał Pan w uzupełnieniu wniosku, że Pana usługi nie są i nie będą związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), może Pan opodatkować przychód uzyskiwany ze świadczenia usług, sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.01.12.0, tj. usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy spełnieniu wszystkich warunków określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe, dopóki spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdyby bowiem wykonywane przez Pana usługi były usługami związanymi z oprogramowaniem – uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

(…) Zaznaczamy, że niniejsza interpretacja indywidualna stanowi rozstrzygnięcie tylko i wyłącznie w zakresie ustalenia stawki opodatkowania w zakresie usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWIU 62.01.12.0, do której przedstawił Pan swoje stanowisko. A zatem, nie odnosi się do ustalenia stawki ryczałtu dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 73.11.19.0 oraz przedmiotem rozstrzygnięcia nie są objęte uzyskiwane przez Pana dochody ze stosunku pracy.

Nie jesteśmy uprawnieni do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Tak więc interpretację wydano na podstawie wskazanego przez Pana we wniosku grupowania PKWiU.

We wniosku o tą interpretację podatnik wskazał, że świadczy usługi w zakresie obowiązków Product Owner'a. W ramach tego stanowiska spotyka się on z interesariuszami, bada rynek i końcowo podejmuje decyzje odnośnie kolejnych etapów rozwoju programu komputerowego. Rezultatem jego działań jest stworzenie przez programistów kodu źródłowego i stworzenie gotowego programu komputerowego.

Usługi projektowania i rozwoju IT dla systemów komputerowych powiązanych ze sobą w sieci WAN oraz sieciach LAN

(…) przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0, mogą być od 1 stycznia 2022 r. opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Zaznaczyć również należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług będzie prawidłowe wyłącznie, jeżeli faktycznie nie uzyska Pan przychodów ze świadczenia innych usług (w szczególności usług związanych z oprogramowaniem), wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do których to usług przypisana jest wyższa stawka ryczałtu. (interpretacja z 3 lutego 2022 r. - sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1152.2021.2.KO).

We wniosku o tą interpretację podatnik wskazał, że świadczy usługi dotyczące projektowania i rozwoju IT dla systemów komputerowych powiązanych ze sobą w sieci WAN oraz sieciach LAN, zaprojektowania ich, połączenia w celu jednorodnego/centralnego zarządzania (platformy) zarówno samą siecią, jak i połączeniami pomiędzy nimi oraz zaprojektowania zabezpieczeń tychże połączeń. Usługi zaliczają się do usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Usługi polegają na zebraniu od klienta wytycznych i wymagań, wykonywaniu dokumentacji zawierającej projekty sieci systemów komputerowych, dobór systemów komputerowych dla wymagań, kosztorys, planowaniu wdrożenia oraz wykonaniu dokumentacji powykonawczej. Dotyczy to sieci i systemów komputerowych istniejących oraz tych, które zostaną wykonane. Usługi dotyczą również rozwoju IT opartych na ww. sieciach. Usługi te są sklasyfikowane w PKWiU jako 62.01.12.0. Nie dotyczą one na żadnym etapie wykonywania usługi programowania.

Oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

  Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

  Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

  W świecie podatków i opłat, mikrorachunek podatkowy stał się ważnym narzędziem dla podatników w Polsce. Ale co to dokładnie jest i jak działa? Oto, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym.

  REKLAMA