Kategorie

Jak przygotować się do kontroli urzędu skarbowego

GLC
Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.
Jak przygotować się do kontroli urzędu skarbowego
Jak przygotować się do kontroli urzędu skarbowego
Nie ma wątpliwości, że podatnicy nie lubią być kontrolowani i poddawać się kontroli – szczególnie w przypadku gdy ta jest prowadzona przez organy podatkowe, a takim organem pierwszej instancji jest urząd skarbowy. Co warto wiedzieć, by dobrze przygotować się do kontroli urzędu skarbowego?

Kontrola urzędu skarbowego budzi negatywne skojarzenia u większości osób, bez względu na to czy jesteśmy osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą czy też takiej działalności nie prowadzimy. Takie negatywne konotacje kontroli wynikają ze względu na cel w jakim jest ona prowadzona, tj. sprawdzenie, czy wszystkie nasze obowiązki, jakie mamy wobec fiskusa, wypełniamy prawidłowo i terminowo. A dobrze wiemy, że w gąszczu przepisów prawa podatkowego, łatwo utonąć i dopuścić się naruszenia tych obowiązków, szczególnie jeśli same organy podatkowe często zajmują odmienne stanowiska w tej samej kwestii, a  i stanowiska sadów administracyjnych rzadko są spójne ze sobą.

Kontrola urzędu skarbowego jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania systemu podatkowego, wywiera ona istotny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej bowiem od jej ustaleń zależą zobowiązania podatkowe podatnika i ewentualna odpowiedzialność karno – skarbowa.

Wobec tego warto zapoznać się z kilkoma zasadami i regułami jakimi rządzi się kontrola urzędu skarbowego, a w szczególności jakie prawa i obowiązki mają zarówno inspektorzy urzędu skarbowego jak i sam kontrolowany.

Kontrola urzędu skarbowego jest przeważnie zapowiedziana

Kontrolę podatkową wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Kontrolowany może wyrazić zgodę na rozpoczęcie kontroli przed wspomnianymi 7 dniami. Zatem między bajki można włożyć historię, gdzie nagle w drzwiach firmy staje urzędnik i dokonuje natychmiastowego paraliżu przedsiębiorstwa.

Przepisy wskazują przypadki, gdy urząd nie musi zawiadamiać o kontroli i może natychmiast podjąć czynności wchodzące w skład kontroli podatkowej. Jednak są to sytuacje wyjątkowe i podejmowane w szczególnych okolicznościach, a z praktyki i tak kontrolowany jest o niej uprzedzany telefonicznie. Jako przykładowe można wskazać sytuacje gdy kontrola dotyczy zasadności zwrotu podatku VAT, gdy podatnik jest podejrzany o przestępstwo, gdy sprawa dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych albo niezgłoszonej działalności gospodarczej. Poza weryfikacją zwrotu podatku VAT, pozostałe sytuację są sytuacjami wyjątkowymi i dotyczą ekstremalnych przypadków.

Polecamy: Praktyczny leksykon VAT 2016

Takie zawiadomienie, daje kontrolowanemu czas na przygotowanie dokumentów i ewentualne poprawienie błędów w rozliczeniach, dokumentach, czy też skorygowanie faktur, zapisów w księgach podatkowych. W tym czasie kontrolowany może także złożyć korekty deklaracji VAT lub rocznych zeznań, bowiem po rozpoczęciu kontroli korekt już nie można składać.

Obecność kontrolowanego w trakcie kontroli urzędu skarbowego

Czynności kontrolne co do zasady, dokonuje się w obecności kontrolowanego. W przypadku choroby lub innych niedogodności (przebywanie w delegacjach) kontrolowany ma prawo wskazać osobę upoważnioną do działania w jego imieniu, chyba że kontrolowany zrezygnuje z tego prawa (rezygnacja musi być złożona w formie pisemnego oświadczenia).

Taka osoba upoważniona ma między innymi prawo do:

- odbioru zawiadomienia o planowanej kontroli podatkowej,

- wyrażenia zgody na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,

- złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wszystkich czynności kontrolnych.

Warto przypomnieć, iż wyznaczenie takiej osoby nie oznacza, iż sam kontrolowany nie może podejmować tych czynności. W takim przypadku kontrolowany ma pewność, że na każdym etapie kontroli będzie należycie reprezentowany.

Postępowanie kontrolne (kontrola skarbowa)

Oprócz osoby upoważnionej, kontrolowany może być reprezentowany także przez profesjonalnego pełnomocnika, którym może być adwokat, radca prawny czy też właśnie doradca podatkowy, który oprócz szczególnego stopnia zaufania kontrolowanego będzie posiadał także szczególną wiedze podatkową.

Prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego

W powszechnym przekonaniu prawa urzędnika sięgają tak daleko jak sięga nasze przekonanie, jednak jest on związany ograniczeniami jakie na niego nakładają przepisy. Czasami urzędnik wykorzystując niewiedzę kontrolowanego, wykazuje się dużą nadgorliwością żądając szeregu informacji i dokumentów, które wykraczają poza zakres kontroli jak i jego uprawnień. Dlatego warto znać te granice i w razie konieczności móc świadomie stawić opór żądaniom kontrolującego w sposób, który nie będzie łączył się z negatywnymi konsekwencjami dla kontrolowanego.


Podczas kontroli podatkowej pracownik urzędu skarbowego ma prawo do:

- wchodzenia do lokali i innych pomieszczeń kontrolowanego; do mieszkania może wchodzić tylko w wyjątkowych przypadkach;

- żądania okazania majątku;

- żądania udostępnienia wszystkich potrzebnych dokumentów, a także sporządzać ich kopie, odpisy, notatki;

- zabezpieczania zebranych dowodów;

- żądania przedstawienia tzw. spisu z natury;

- przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób;

- zasięgania opinii biegłych.

Ponadto, kontrolowany ma poniekąd obowiązek udostępnić samodzielne pomieszczenia dla kontrolującego. Sformułowanie poniekąd wynika z użycia w ustawie sformułowania „w miarę możliwości”- co jest pojęciem elastycznym i w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą w jednym pomieszczeniu lub niewielkim pomieszczeniu (np. kiosk) trudno nałożyć taki obowiązek na kontrolowanego. Natomiast trudno wytłumaczyć brak możliwości, gdy kontrolowany prowadzi działalność w budynku, gdzie posiada on kilkanaście pomieszczeń biurowych. Czasami kontrolujący rezygnują ze swoich uprawnień związanych z obowiązkiem udostępnienia takiego lokalu.

Jednak na to zagadnienie należy spojrzeć szerzej, bowiem zapewnienie pomieszczenia w którym urzędnicy będą czuli się bardziej komfortowo, przyczyni się do większego optymizmu i może znacznie ułatwić oraz usprawnić przebieg kontroli. Co czasami może wpłynąć na ustalenia dokonane w trakcie kontroli, dlatego warto zastanowić się nad nawiązaniem współpracy z podmiotami, które zajmując się naszą księgowością, będą w stanie wziąć na siebie ciężar zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia kontrolującym i zapewnią im stosowną atmosferę.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej

Kontrolujący, gdy natrafi na nieuzasadniony i bezprawny opór, który uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolnych, może wezwać pomoc Policji, Straży Granicznej lub straży miejskiej (gminnej) albo zwrócić się o ich asystę, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi.

Podatnik ma obowiązek:

- umożliwić nieodpłatne rejestrowanie oraz utrwalanie stanu faktycznego za pomocą nośników informacji;

- przedstawić na żądanie kontrolera dokumentów dotyczących spraw stanowiących przedmiot kontroli;

- udzielać koniecznych wyjaśnień;

- przedstawianiu na żądanie tłumaczenia przysięgłego na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli.

Zakończenie kontroli w urzędzie skarbowym

Ustalenia i przebieg kontroli jest udokumentowany w formie protokołu pokontrolnego, którego doręczenie oznacza zakończenie kontroli.

W tym miejscu kontrolowany jeśli nie zgadza się z treścią protokołu, ma prawo w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić swoje zastrzeżenia lub wyjaśnienia, które mogą podważyć ustalenia dokonane w trakcie kontroli. Co będzie rzutowało na postępowanie podatkowe i ewentualne decyzje wydane przez organ podatkowy.

Jeżeli z kolei kontrolujący zgadza się, co do zastrzeżeń pokontrolnych, to w ciągu 14 dni jest zobowiązany do zawiadomienia urzędu o sposobie załatwienia tychże zastrzeżeń, przy czym zawiadomienie to powinno obejmować uzasadnienie stanu faktycznego oraz prawnego.

Autor: Artur Hofman, Manager działu podatkowego, Doradca podatkowy

GRUPA Leader

http://www.grupaleader.pl/

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.