reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Postępowanie podatkowe > Decyzja podatkowa nie jest ostateczna – jak i do kogo można się odwołać

Decyzja podatkowa nie jest ostateczna – jak i do kogo można się odwołać

Nieświadomy swoich praw podatnik, który otrzymuje decyzję w postępowaniu podatkowym traktuje ją jak wyrok. A zgodnie z przepisami ma możliwość odwołania się od decyzji krzywdzącej lub niezgodnej z prawem.

Pouczenie i terminy

Organ podatkowy wydając decyzję, zgodnie z art. 210 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej jest zobligowany do umieszczenia adnotacji o możliwości odwołania tzw. pouczenie o trybie odwoławczym.

Na wniesienie odwołania podatnik ma 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeśli podatnik złoży pismo odwołujące po tym terminie, wówczas odwołanie nie zostanie rozpatrzone. Nie zamyka to jednak drogi, gdyż zgodnie z art. 58 Kodeksu postępowania administracyjnego, ma on prawo ubiegania się o przywrócenie terminu. Aby przywrócić termin, należy udowodnić, że spóźnienie miało miejsce z przyczyn niezależnych. Podanie o przywrócenie terminu wraz z odwołaniem od decyzji podatkowej powinno zostać złożone w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny jego przekroczenia.

Adresat odwołania

Właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia (art. 220 § 2 Ordynacji podatkowej).

ORGAN I INSTANCJI

ORGAN ODWOŁAWCZY

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego

Wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek województwa

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Minister właściwy ds. finansów publicznych

Minister właściwy ds. finansów publicznych

Elementy odwołania

Treść odwołania musi spełniać warunki opisane w art. 222 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym powinno zawierać:

  • Zarzuty przeciwko decyzji (naruszenie przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania),
  • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania (uchylenie albo zmianę decyzji, lub też ponowne rozpatrzenie sprawy),
  • Wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

Ze względu na znajomość przepisów prawa materialnego oraz postępowania słusznym jest fakt skorzystania z pomocy doradcy podatkowego lub prawnika. Należy mieć na uwadze, że niedopełnienie formalnych wymogów odwołania przesądzi o jego niedopuszczalności.

Odwołanie nie zawsze wstrzymuje wykonania decyzji

Wniesienie odwołania nie zawsze wstrzymuje wykonanie decyzji. Jako decyzja nieostateczna stanowi bowiem podstawę do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. Podatnik może złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji i wstrzymania egzekucji. Wówczas organ podatkowy na wniosek lub z urzędu wstrzymuje, jeśli przemawia za tym ważny interes strony lub interes publiczny. 

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Rozpatrzenie odwołania

Organ podatkowy w ciągu 14 dni ma obowiązek przekazania odwołania wraz z aktami sprawy do właściwego organu odwoławczego. Ma także obowiązek ustosunkowania się do przedstawionych w odwołaniu zarzutów.

Organ odwoławczy powinien wydać decyzję nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, w której:

  • Utrzymuje w mocy decyzję organu pierwszej instancji,
  • Uchyla decyzję organu pierwszej instancji w całości lub w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub uchylając decyzję umarza postępowanie,
  • Uchyla decyzję organu pierwszej instancji w całości i sprawę przekazuje do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości,
  • Umarza postępowanie odwoławcze.

Co ważne, organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny (art. 234 Ordynacji podatkowej).

Po rozpatrzeniu odwołania organ odwoławczy wydaje decyzję, która ma charakter ostateczny.

Odwołanie od odwołania

Jeśli podatnik nadal nie zgadza się z wydaną decyzją przez organ odwoławczy, wówczas może wnieś sprawę do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Patrycja Majzner

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Skoczeń

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama