| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Postępowanie podatkowe > Doręczenia w postępowaniu podatkowym

Doręczenia w postępowaniu podatkowym

Tak banalna z pozoru kwestia jaką są doręczenia pism, ma często bardzo doniosłe skutki dla wyniku całego postępowania podatkowego. Dzieje się tak między innymi dlatego, że od chwili doręczenia liczone są z reguły terminy na dokonanie określonych czynności.

Pisma skierowane do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnychniemających osobowości prawnej, które nie mają organów, doręcza się kuratorowiwyznaczonemu przez sąd.

Pisma skierowane do osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu,dla których sąd nie wyznaczył przedstawiciela, doręcza się przedstawicielowiwyznaczonemu przez organ podatkowy.

Odmiennie kwestia ta została uregulowana w wypadku postępowaniaprzed organami celnymi, w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług orazpodatku akcyzowego z tytułu importu towarów. Zgodnie z art. 83 prawa Celnego pismaskierowane do osób nieznanych z miejsca pobytu lub adresu wywiesza się na okres14 dni w siedzibie organu celnego prowadzącego postępowanie. Uważa się je zadoręczone po upływie tego terminu.

Pisma kierowane do osób korzystających ze szczególnych uprawnieńwynikających z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego doręcza się w sposóbprzewidziany w przepisach szczególnych, w umowach i przyjętych zwyczajachmiędzynarodowych.

W wypadku stron postępowania zamieszkałych na wsi, pewne znaczeniemoże mieć możliwość doręczenia pism przez sołtysa. Doręczenie takie równieżwymaga pokwitowania i dopuszczalne jest jedynie wówczas, gdy organem podatkowymjest wójt, burmistrz lub ewentualnie prezydent miasta.

Stosunkowo nowym, alebardzo wygodnym rozwiązaniem jest możliwość doręczaniapism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów oświadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej strony,jej przedstawiciela lub pełnomocnika. Możliwość taka została wyłączona wstosunku do zaświadczeń. Ponadto aby otrzymywać pisma w ten właśnie sposóbkonieczne jest do organu podatkowego z wnioskiem w tej sprawie.

Elektroniczna forma doręczeń również wymaga swego rodzajupokwitowania, dlatego też raczej nie powinny z niej korzystać osoby, które niemają zwyczaju regularnego sprawdzania skrzynki mailowej. Doręczenie to jestskuteczne, jeżeli w terminie 2 dni od dnia wysłania pisma organ podatkowyotrzyma w formie elektronicznej potwierdzenie doręczenia pisma. W razienieotrzymania takiego potwierdzenia organ podatkowy doręcza pismo w sposóbtradycyjny, a wiec najczęściej za pośrednictwem poczty.

W toku postępowania strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnikmają obowiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie swojego adresu, w tymadresu poczty elektronicznej, jeżeli wystąpiono o doręczanie pism drogąelektroniczną. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo uznaje się za doręczonepod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »