Kategorie

Czy faktura zaliczkowa może zawierać przybliżoną wartość zamówienia

Czy faktura zaliczkowa może zawierać przybliżoną wartość zamówienia
Podatnik wystawia fakturę zaliczkową dotyczącą usługi. Zgodnie z art. 106f ustawy o VAT jest zobowiązany do wskazania na tej fakturze wartości umowy. Jednak w momencie wystawienia faktury zaliczkowej nie jest znana jej ostateczna wartość. Jaką wartość wykazać w takim przypadku? Przybliżoną?

Podatnik nie jest zobowiązany do uwzględnienia na fakturze zaliczkowej informacji o wartości zamówienia, gdy finalna jego wartość nie jest znana. Musi jednak wskazać, jakiej konkretnie usługi dotyczy usługi.

Polecamy: Biuletyn VAT
Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Reklama

Otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów lub przyszłego świadczenia usługi zasadniczo podlega opodatkowaniu VAT. Obowiązek podatkowy w takich przypadkach powstaje z chwilą otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT). Wyjątkiem od tej zasady są zaliczki otrzymane na poczet czynności wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (przykładowo dostawy mediów, świadczenia usług telekomunikacyjnych lub usług najmu, dzierżawy) oraz na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Dodatkowo, w związku z otrzymaniem części lub całości zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub przed wykonaniem usługi, która będzie podlegała opodatkowaniu, podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej. Należy jednak pamiętać, że obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wystąpi zasadniczo w sytuacji dokonywania płatności między podatnikami VAT lub w przypadku sprzedaży wysyłkowej z/na terytorium kraju (art. 106b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o VAT). W innych przypadkach (np. w sytuacji otrzymania zaliczki od osoby fizycznej) obowiązek taki nie powstanie.

Na fakturze zaliczkowej powinny się znaleźć dane, o których mowa w art. 106f ustawy o VAT, w tym dotyczące zamówienia, a w szczególności:

 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
 • cena jednostkowa netto,
 • ilość zamówionych towarów,
 • wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku,
 • stawka podatku,
 • kwota podatku oraz
 • wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.

Wymieniony zakres danych wynika z faktu, że aby dana zaliczka podlegała opodatkowaniu VAT (a w konsekwencji była objęta obowiązkiem udokumentowania fakturą), powinna być ściśle powiązana z konkretną dostawą towarów lub z konkretnym świadczeniem usługi. Potwierdza to ugruntowane stanowisko organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.

Uwaga! Opodatkowaniu VAT podlega zaliczka, gdy jest ściśle związana z konkretną dostawą towarów lub konkretną usługą.

W interpretacji z 13 lipca 2017 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.197.2017.2.MD) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że:

(…) aby zapłatę na poczet przyszłych należności uznać za zaliczkę, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

 • zapłata musi zostać dokonana na poczet konkretnej transakcji, tj. przyszłe świadczenie powinno być określone co do rodzaju w sposób jednoznaczny (określone powinny być cechy identyfikujące rodzaj towaru bądź usługi),

 • konkretyzacja przyszłego świadczenia powinna być wystarczająco dokładna dla określenia zasad opodatkowania świadczenia, tj. w szczególności należy móc określić miejsce świadczenia i stawkę opodatkowania,

 • w momencie dokonania zaliczki strony nie mają intencji zmiany świadczenia w przyszłości.

Należy podkreślić, że ustawodawca, określając zakres danych dotyczących zamówienia, które powinny być wskazane na fakturze zaliczkowej, posłużył się przykładowym wyliczeniem poprzez użycie zwrotu „w szczególności”.

Reklama

W praktyce oznacza to, że podatnik może wskazać także inne dane dotyczące zamówienia. Ważne jest przy tym, aby te dane w sposób jednoznaczny określały rodzaj danego towaru lub usługi, miejsce świadczenia, stawkę opodatkowania itp. Ponadto w momencie dokonania płatności strony transakcji nie powinny wykazywać intencji zmiany świadczenia w przyszłości (np. na inne).

Tym samym, jeżeli w analizowanej sprawie podatnik otrzymał część lub całość zapłaty przed wykonaniem usługi, a płatność dotyczy ściśle sprecyzowanego świadczenia (znany jest rodzaj usługi, termin realizacji, miejsce opodatkowania, stawka podatku, a strony nie zamierzają zmienić tej usługi na inną), to należy uznać otrzymaną kwotę za zaliczkę opodatkowaną według zasad określonych w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.

W takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej i wskazania informacji dotyczących zamówienia, które w sposób jednoznaczny umożliwią identyfikację świadczonej usługi (przykładowo jej rodzaj, termin realizacji itp.).

Natomiast gdy nie jest znana dokładna wartość zamówionej usługi (np. ze względu na sposób kalkulacji wynagrodzenia), lecz pozostałe dane wskazane na fakturze zaliczkowej jednoznacznie wskazują, jakiej konkretnie usługi dotyczy płatność, to podatnik nie powinien podawać przybliżonej wartości zamówienia. Faktura zaliczkowa nie będzie zawierała informacji o wartości zamówienia.

Na koniec należy wskazać, że w przypadku istnienia ścisłego związku między zapłaconą zaliczką a konkretnym świadczeniem zasadniczo taka zapłata będzie podlegała opodatkowaniu VAT i powinna być udokumentowana fakturą. W przypadku uznania przez organy podatkowe, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie wskazał wszystkich wymaganych informacji na fakturze zaliczkowej, to potencjalnie oznacza to wadliwość samego dokumentu, ale nie wyłącza opodatkowania VAT otrzymanej zapłaty.

Podstawa prawna

Adrian Błaszkiewicz

ekspert w zakresie VAT

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  12 maja 2021
  Zakres dat:

  PIT złożony po terminie - zasady, skutki, ulgi, odsetki, czynny żal

  PIT złożony po terminie. Na podstawie ustawy o PIT podatnicy są obowiązani składać zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (w tym PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39), w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Wyjątkami są tu deklaracja PIT-16A i deklaracja PIT-19A (składane do końca stycznia - a w 2021 roku wyjątkowo do 1 lutego) oraz zeznanie ryczałtowców PIT-28 (składanie od 15 lutego do końca tego miesiąca - w 2021 r. wyjątkowo do 1 marca 2021 r.).

  Brakuje specjalistów od Przemysłu 4.0

  Przemysł 4.0 - największym problemem jest tu nie COVID-19, a brak dostępu do kadr wykwalifikowanych we wdrażaniu rozwiązań nowoczesnego przemysłu. Już przed pandemią ich brakowało, a teraz praktycznie zniknęli z rynku - alarmują eksperci.

  Tarcza PFR 1.0 - umorzone subwencje bez podatku

  Tarcza Finansowa PFR 1.0. Firmy, którym Polski Fundusz Rozwoju umorzy subwencję, nie będą musiały płacić od umorzonej kwoty podatku – przyznał rząd w aktualizacji programu konwergencji. Zdaniem ekspertów nie trzeba też będzie korygować kosztów uzyskania przychodów.

  Otwarcie gospodarki - MŚP potrzebują gotówki

  Otwarcie gospodarki. W 2020 roku majowe zdejmowanie zakazów gospodarczych zwiększyło liczbę faktur wystawianych przez MŚP o 30%. Zanim jednak przelewy wpłynęły na konta, przedsiębiorcy znaleźli się w martwym punkcie. – w tym roku biznes też błaga o pieniądze. Znoszenie obostrzeń powoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania przedsiębiorców na finansowanie – firmy potrzebują gotówki, żeby wystartować.

  Lokalna dokumentacja cen transferowych – co warto wiedzieć?

  Lokalna dokumentacja cen transferowych. Kiedy należy przygotować lokalną dokumentację cen transferowych? Jakie elementy składowe powinna zawierać?

  Nowoczesny księgowy - co to znaczy?

  Nowoczesny księgowy. Jeszcze pod koniec XX. wieku osoba wykonująca zawód księgowego kojarzyła się przede wszystkim z zapracowaną starszą panią w okularach, liczącą coś na kalkulatorze i alergicznie reagującą na kolejnych petentów. Ponad ćwierć wieku temu dział księgowości w firmach nie miał nawet większego znaczenia, aż do 1994 roku i momentu ogłoszenia ustawy o rachunkowości. Dziś stereotyp nudnej księgowej jest już dawno nieaktualny, a na taką ścieżkę kariery coraz częściej decydują się także panowie - z danych CashDirector SA. wynika, że już 37% pracowników to mężczyźni, natomiast 63% to kobiety. Różnica ta zmniejsza się z roku na rok.

  Podział majątku wspólnego małżonków a podatek

  Podział majątku wspólnego małżonków a podatek. Małżonkowie, którzy dokonują podziału małżeńskiego majątku wspólnego (tzw. ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej) mają wątpliwości, czy od tego podziału muszą zapłacić podatek.

  System e-TOLL. Ulga podatkowa na urządzenia lokalizacyjne

  Ulga podatkowa na urządzenia lokalizacyjne (e-TOLL). Resort finansów proponuje przewoźnikom ulgę podatkową dotyczącą urządzeń lokalizacyjnych wykorzystywanych w nowym systemie poboru opłat drogowych e-TOLL.

  Uczestnictwo w strukturze cash poolingu – skutki w VAT

  Cash pooling a VAT. Czym jest cash pooling? Jakie skutki na gruncie przepisów dot. VAT wywołuje uczestnictwo w strukturze cash poolingu?

  Rozliczenie straty podatkowej w CIT – zmiany od 2021 roku

  Rozliczenie straty podatkowej. Rok 2021 przyniósł zmiany w zakresie podatkowego rozliczenia starty. Z jednej strony, dzięki przepisom tarcz antykryzysowych, podatnicy mogą rozliczyć stratę za 2020 rok z dochodem osiągniętym w 2019 r. Z drugiej, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przyniosła ograniczenie w możliwości rozliczenia straty przy tzw. połączeniu odwrotnym spółek.

  Stypendia sportowe z wynagrodzeniem - obowiązki ZUS

  ZUS. Umowa o pracę i stypendia sportowe, a obowiązki wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – w świetle orzeczenia NSA.

  Gwarancje finansowe dla leasingu - korzystne finansowanie dla MŚP

  Leasing. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Paneuropejskim Funduszem Gwarancyjnym. Dotyczy ona nowej portfelowej linii gwarancyjnej leasingu z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Łączny limit gwarancji to 4,5 mld zł. Oznacza to możliwość realizacji finansowania dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do 5,6 mld zł.

  Amortyzacja. Faktury z pominięciem split payment

  Amortyzacja a split payment. Czy podatnik może zaliczyć do kosztów działalności poprzez odpisy amortyzacyjne tę część wydatków, która została przeznaczona na budowę pomieszczenia biurowego, a za które faktury zostały opłacone z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, mimo że przewyższają wartość 15 000 zł brutto i obejmują usługi, które są zawarte w załączniku nr 15 ustawy o VAT?

  Nowy Ład. Zmiany w klinie podatkowym

  Nowy Ład a klin podatkowy. Obecnie nie ma w planach zmian w podatkach VAT i CIT, w tzw. Nowym Ładzie będą zaproponowane zmiany w klinie podatkowym - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Odpowiedzialność solidarna za zaległości w VAT

  VAT a odpowiedzialność solidarna. Przepisy z zakresu opodatkowania VAT przewidują solidarną odpowiedzialność za zapłatę tego podatku przez przedsiębiorców uczestniczących w transakcji, a nawet solidarną odpowiedzialność osób trzecich.

  Zwolnienie z podatku od nieruchomości a zaległości z innych podatków i danin publicznych

  Zwolnienie z podatku od nieruchomości. Czy rada gminy może uzależnić zwolnienia z podatku od nieruchomości od braku zaległości publicznoprawnych?

  Badanie trzeźwości pracownika - zmiany w kodeksie pracy

  Badanie trzeźwości pracownika. W kodeksie pracy pojawią się przepisy pozwalające pracodawcy na wprowadzenie wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników (a także innych osób - np. zleceniobiorców) lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach. Nowe przepisy określą także zasady przeprowadzania takich kontroli. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W III kwartale 2021 roku projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu.

  TAX FREE - nowy wzór znaku i dokumentu elektronicznego

  TAX FREE - ustawodawca wprowadza nowy wzór znaku, pieczęci oraz dokumentu elektronicznego. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., podobnie jak nowe przepisy regulujące system zwrotu podatku VAT podróżnym.

  Opłata reprograficzna nie od smartfonów

  Opłata reprograficzna. W projekcie ustawy, który przedstawiliśmy i który trafi do Sejmu, opłaty reprograficznej od smartfonów nie ma; to kwestia wyboru - wyjaśnił Jarosław Sellin - wiceszef Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Chcemy poszerzyć opłatę o komputery, tablety, dyski twarde; tak, aby osiągnąć efekt, czyli fundusz wsparcia artystów - dodał.

  VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

  VAT e-commerce - przedsiębiorcy apelują o szybkie uchwalenie pakietu. Nowe przepisy powinny wejść w życie od 1 lipca 2021 r.

  Praca zdalna - nowelizacja kodeksu pracy

  Praca zdalna. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje nowelizację kodeksu pracy dotyczącą pracy zdalnej. Rada Ministrów ma przyjąć ten projekt w III kwartale 2021 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane najważniejsze zmiany, które ma przynieść ta nowelizacja.

  Jak będą podzielone granty i pożyczki z KPO?

  Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Podział na granty i pożyczki dla poszczególnych grup docelowych, czyli rządowych, samorządowych i osób prywatnych, nie jest dzisiaj ostateczny, ponieważ do dyspozycji mamy dużą część środków pożyczkowych - mówi w "Dzienniku Gazecie Prawnej" wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

  Opłata przekształceniowa - co z VAT?

  Opłata przekształceniowa a VAT – dotychczasowa praktyka i konieczne zmiany wynikające z orzeczenia TSUE w sprawie Wrocławia.

  Podatek katastralny - czy należy wprowadzić?

  Podatek katastralny. Sytuacja finansów publicznych w Polsce, ale też i na świecie uległa pogorszeniu. W wielu krajach trwa dyskusja czy podnosić podatki dochodowe. Lepszym rozwiązaniem są podatki majątkowe, a do tych należy podatek katastralny.

  Darowizna samochodu dla osób z rodziny wspólnika a VAT

  Darowizna samochodu a VAT. Czy czynność darowizny pojazdu przez wspólników na rzecz osób z rodziny jednego ze wspólników będzie opodatkowana podatkiem VAT w sytuacji, gdy przy nabyciu pojazdu spółka nie dysponowała prawem do odliczenia podatku naliczonego oraz nie poniosła żadnych istotnych wydatków na przekształcenie czy modernizację pojazdu, z tytułu których dokonano odliczenia podatku naliczonego?