reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Jak wystawiać faktury korygujące?

Jak wystawiać faktury korygujące?

Faktura korygująca jest bardzo istotnym dokumentem księgowym. Zasady wystawiania tego rodzaju faktury zostały sformalizowane przez ustawodawcę na gruncie ustawy o VAT. W artykule wskazujemy m.in. na to jakie elementy powinna zawierć faktura korygująca, co można nią korygować, kiedy należy ją wystawiać, jak potwierdzać jej odbiór, jak rozliczać, a także jak ujmować w nowym JPK_VAT.

Co to jest faktura korygująca?

Faktura korygująca, mówiąc ogólnie, wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Istotą faktury korygującej jest korekta faktury pierwotnej, tak aby dokumentowała rzeczywisty przebieg zdarzenia gospodarczego. Fakturę korygującą wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

W praktyce, podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadku gdy po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury pierwotnej lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, w którym otrzyma potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę.

Przepisy dotyczące zasad wystawiania faktury korygującej określa ustawa o podatku od towarów i usług (dalej także „ustawa”).

Co zawiera faktura korygująca?

Przepisy dokładnie określają elementy faktury korygującej. Otóż powinna zawierać:

1) wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;

2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6 ustawy,

b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4) przyczynę korekty;

5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca:

1) powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;

2) może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Co korygujemy fakturą korygującą?

Mamy kilka przypadków, których zaistnienie powoduje konieczność wystawienia faktury korygującej. Ustawodawca określił, że fakturę korygującą należy wystawić w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy,

2) udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy,

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy,

5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Kto wystawia fakturę korygującą?

Fakturę korygującą wystawia wyłącznie sprzedawca towaru lub usługi.

W jaki sposób potwierdzać odbiór faktury korygującej?

Ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Oznacza to, że otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej, może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą – w formie listu poleconego – przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, również w formie elektronicznej lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej.

Wobec czego, można uznać, że istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż.

Przy czym, potwierdzenie odbioru faktury korygującej nie jest wymagane, w przypadku:

- eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

- dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;

- sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;

- gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Kto podpisuje fakturę korygującą?

Obecnie nie ma obowiązku podpisywania faktur, tzn. istnieje w tym względzie dowolność, podatnik może podpisać fakturę, ale nie musi. Tak samo jest w przypadku faktur korygujących, tj. żaden przepis nie wprowadza odrębnego obowiązku ich podpisywania.

Istnieje oczywiście obowiązek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej, o którym pisaliśmy powyżej, ale uzyskanie podpisu nabywcy na takiej fakturze jest tylko jedną z kilku możliwych form takiego potwierdzenia.

Jak rozliczać fakturę korygującą?

W przypadku wystąpienia zdarzenia gospodarczego ujętego w fakturze korygującej i związanej z tym zmiany wartości podatku VAT, musi to znaleźć odzwierciedlenie w deklaracji VAT, w której podatnik rozlicza VAT za dany okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał).

W przypadku, gdy dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT (czyli obniżenia wartości VAT należnego), korektę VAT należy uwzględnić w bieżącej deklaracji podatkowej VAT za dany okres rozliczeniowy, pod warunkiem:

- otrzymania przez wystawcę faktury korygującej,

- potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi przed złożeniem deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy.

Jeśli potwierdzenie odbioru przez nabywcę towaru lub usługi, wystawionej faktury korygującej podatnik otrzyma już po terminie złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, korektę VAT należy wykazać w deklaracji rozliczeniowej VAT za okres rozliczeniowy, w którym to potwierdzenie zostało uzyskane.

Przy czym, jeżeli faktura korygująca zwiększa podstawę opodatkowania podatkiem VAT i tym samym zwiększa należny podatek VAT, ujęcie skorygowanej (zwiększonej) wartości VAT w deklaracji powinno nastąpić niezależnie od otrzymania potwierdzenia otrzymania faktury.

Polecamy: Komplet PODATKI 2021

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama