reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Kasy fiskalne > Kasy fiskalne mające postać oprogramowania (kasy wirtualne)

Kasy fiskalne mające postać oprogramowania (kasy wirtualne)

Ministerstwo Finansów przygotowało już trzecią wersję projektu w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Projekt został przekazany do notyfikacji w Komisji Europejskiej. Producenci zainteresowani produkcją wirtualnych kas fiskalnych mogą już kontaktować się w te sprawie z MF.

Nowy rodzaj kas fiskalnych - kasy w postaci oprogramowania

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej w dniu 30 stycznia br. poinformowało, że prowadzone są prace nad dostosowaniem systemu kas online do fiskalizacji i przyjmowania danych z kas mających postać oprogramowania (kasy wirtualne).

Przygotowany został projekt rozporządzenia w sprawie kas mających postać oprogramowania i wraz z załącznikami przekazany do notyfikacji w Komisji Europejskiej. W związku z tym Ministerstwo Finansów zaprasza do współpracy wszystkich producentów zainteresowanych produkcją kas mających postać oprogramowania.

Zgłoszenia i wszystkie inne sprawy z tym związane, jak napisało w komunikacie MF, należy kierować na adres: kasyproducenci@mf.gov.pl.

Polecamy wywiad redakcji Infor.pl z MF: Kasy fiskalne online już są, kasy wirtualne nadchodzą

W związku z powyższym przyjrzyjmy się jakie są główne założenia tego projektu.

Wirtualne kasy fiskalne

Pierwsza wersja projektu zakładającego wprowadzenie ram prawnych dla nowego typu kas fiskalnych ukazała się w sierpniu 2019 roku. Na etapie konsultacji spotkała się jednak z krytyką i wzbudziła sporo kontrowersji. Wobec czego Ministerstwo Finansów, po uwzględnieniu zgłaszanych uwag, opublikowało kolejną wersję projektu w dniu 22 listopada 2019 roku. Obecnie, w trzeciej i najnowszej wersji (projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 17 stycznia 2020 roku w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania) proponuje się wprowadzenie możliwości stosowania kas przez podatników, u których wartość sprzedaży bez podatku nie przekroczyła w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat podatkowych równowartości w złotych 10 milionów euro.

Kasy rejestrujące mające postać oprogramowania mają stanowić alternatywę dla obecnie użytkowanych kas rejestrujących.

Zakłada się, że stosowanie nowego rodzaju kas zwiększy efektywność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wprowadzone mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym.

Celem jest także zmniejszenie kosztów wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz usprawnienie procesów rejestracji i kontroli sprzedaży detalicznej w czasie rzeczywistym.

Co istotne, zaproponowane regulacje pozwalają na wydawanie w formie elektronicznej paragonów fiskalnych (e-paragonów) za zgodą nabywcy, w sposób z nim uzgodniony.

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe wymagania techniczne dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz sposób ich używania, o czym poniżej.

Przepisy ogólne projektu rozporządzenia

W projekcie rozporządzenia wprowadza się pojęcia takie jak: baza danych kasy, certyfikat producenta, certyfikat kasy, kasa, klucz współdzielony, specyfikacja RFC 6234, tryb obsługi kasy, wystawianie dokumentu przy użyciu kasy.

Jeżeli chodzi o pojęcie "specyfikacja RFC 6234" - jest to zbiór dobrych praktyk opisujących standard kryptografii opublikowany przez National Institute of Standards and Technology (NIST). Jest to zbiór ogólnie przyjęty w środowisku informatycznym i powszechnie wykorzystywany w przygotowywaniu systemów i aplikacji wykorzystujących elementy kryptografii z wykorzystaniem SHA2. Specyfikacja RFC jest ogólnie dostępna w sieci Internet.

Podatnicy, którzy mogą używać kas wirtualnych

Wskazuje się, jak już była mowa o tym wcześniej, że kasy mające postać oprogramowania mogą być używane przez podatników, u których wartość sprzedaży bez podatku nie przekroczyła w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat podatkowych równowartości w złotych 10 milionów euro.

Wymagania techniczne dla kas mających postać oprogramowania

Kasa wirtualna musi posiadać certyfikat kasy wystawiony przez producenta danej kasy. Certyfikat producenta jest ważny 10 lat od daty wystawienia. Certyfikat kasy jest to unikatowy certyfikat klucza publicznego przydzielony danej kasie, wystawiony przez producenta tej kasy i podpisany certyfikatem producenta, który jest zawarty w kasie. Służy on bezpieczeństwu przesyłanych danych.

Zachowano, tak jak w dotychczasowych regulacjach dotyczących kas rejestrujących, podział na rodzaje kas ze względu na przeznaczenie oraz sposób ewidencji sprzedaży.

Wymagania techniczne dla kas dotyczące ich zawartości, zapisu i przechowywania danych, wystawianych dokumentów, pracy kasy oraz kas o zastosowaniu specjalnym określa załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia.

Załącznik nr 1 składa się z czterech rozdziałów:

- Rozdział 1 to wymagania techniczne dla kas dotyczące ich zawartości, zapisu i przechowywania danych,

- Rozdział 2 to wymagania techniczne dla kas dotyczące wystawianych dokumentów,

- Rozdział 3 to wymagania techniczne dla kas dotyczące pracy kasy,

- Rozdział 4 to wymagania techniczne dla kas o zastosowaniu specjalnym.

Sposób używania kas

Rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji przez podatników przy użyciu kas. Podatnicy prowadzą ewidencję każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które spełniają wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 i posiadają ważny certyfikat kasy. Podatnik zapewnia połączenie kasy z drukarką. W projektowanych przepisach rozporządzenia zawarto regulacje w zakresie zwrotów towarów i uznanych reklamacji i sposobu postępowania przy wystąpieniu oczywistej omyłki.

Uregulowano kwestie związane ze sposobem prowadzenia ewidencji przy użyciu kas przez podatników zwolnionych, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT.

Określono czynności, jakie wykonują podatnicy prowadząc ewidencję. Tak jak w przypadku dotychczas stosowanych kas rejestrujących podatnicy zostali zobowiązani do zapoznania osoby prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Dodatkowo osoba ta składa oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia. Uregulowane zostało również nowe rozwiązanie – przesyłanie nabywcy paragonu fiskalnego w formie elektronicznej.

Zawiera regulacje w zakresie obowiązku prowadzenia przez podatników prowadzących specyficzny rodzaj sprzedaży lub prowadzących sprzedaż w określony sposób, ewidencji przy użyciu dedykowanych im kas o zastosowaniu specjalnym, a także: wymogi dla paragonu fiskalnego, zapisy o obowiązkach podatników związanych z używaniem kas, czynności podejmowane przez podatnika w przypadku utraty kasy w wyniku kradzieży.

Wprowadza regulację dotyczącą przypadku wystawiania dokumentów przez kasy w postaci innej niż wydruk. W przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji sprzedaży przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów lub świadczenia usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługi, wskazano, że podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2019/2020

Polecamy: Kasy online 2019. Wymiana, użytkowanie, nowe obowiązki informacyjne

Rozporządzenie wprowadza regulację, zgodnie z którą podatnik przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji będzie zobowiązany dokonać fiskalizacji kasy, zapewniając dostęp do sieci telekomunikacyjnej i przesyłanie danych między kasą online a CRK. Proces fiskalizacji odbywa się automatycznie. Fiskalizacja obejmuje szereg uporządkowanych w kolejności operacji wykonywanych na kasie, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Określa czynności jakie podatnik jest zobowiązany wykonać w przypadku przerwania fiskalizacji z powodu braku połączenia z CRK, tj. zapewnienie dokonania ponownego uruchomienia procesu fiskalizacji.

Określa obowiązek zapewnienia przez podatnika, po uruchomieniu kasy w trybie fiskalnym, automatycznego lub na żądanie przesyłania danych między kasą online a CRK.

W projekcie rozporządzenia wymieniono dokumenty, jakie wystawia podatnik prowadząc ewidencję sprzedaży przy użyciu kas (także kas o zastosowaniu specjalnym oraz w przypadku dokonywania rozliczania na kasie wyłącznie opakowań zwrotnych).

Określono czynności, jakie obowiązany jest wykonać podatnik w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym lub zakończenia przez podatnika działalności gospodarczej. Podatnik tak jak dotychczas jest zobowiązany do złożenia wniosku do właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wniosku o wyrejestrowanie kasy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Projekt zawiera regulację, zgodnie z którą w przypadku zakończenia pracy przez kasę w trybie fiskalnym, podatnik nie może prowadzić ewidencji na tej kasie.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama