Kategorie

Zawyżona stawka VAT na kasie fiskalnej - czy możliwa jest korekta VAT?

Deloitte
Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe, podatkowe i prawne
Korekta VAT przy sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej - zawyżona stawka VAT
Interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów administracyjnych pokazują, że podatnicy prowadzący ewidencję na kasie rejestrującej muszą być uważni w zakresie stosowania właściwej stawki VAT. W razie zawyżenia stawki VAT odzyskanie nadpłaconego podatku może być problematyczne.

Ewidencja na kasie fiskalnej a zawyżona stawka VAT

Ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej jest zasadniczo związane z realizowaniem transakcji z ostatecznymi konsumentami, tj. osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. W takim przypadku nabywca nie dokonuje odliczenia VAT zapłaconego w cenie nabywanego towaru lub usługi i ostatecznie ponosi koszt tego podatku. Stąd w przypadku omyłkowego zastosowania zawyżonej stawki VAT, pojawia się pytanie, czy sprzedawca może skorygować błędnie zastosowaną stawkę VAT i odzyskać nadpłacony VAT. W ostatnim czasie temat korekty VAT w powyższym przypadku powraca w związku ze zmianami, które weszły w życie 1 lipca 2020 r. Obowiązywać wtedy zaczęła tzw. nowa matryca stawek VAT, która spowodowała zmianę stawek VAT dla wybranych towarów i usług.

Organy podatkowe: zawyżonego VAT nie można odzyskać

W przypadku zastosowania zawyżonej stawki VAT przy sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej organy podatkowe przedstawiają zasadniczo stanowisko negatywne dla sprzedawców, kwestionując możliwość odzyskania zawyżonego VAT.

Reklama

W wydawanych interpretacjach indywidualnych Dyrektor KIS wskazuje, że gdy sprzedawca nie zwróci nabywcy różnicy w cenie odpowiadającej wysokości zawyżonego VAT, to nie można dokonać korekty nienależnie zadeklarowanego VAT. Zdaniem Dyrektora KIS to konsument, a nie sprzedawca – podatnik ponosi ciężar VAT. Zwrot podatku sprzedawcy, który nie poniósł ekonomicznego ciężaru podatku prowadziłby do bezpodstawnego wzbogacenia.

Organy podatkowe powołują się w takich sprawach na definicję nadpłaty zawartą w Ordynacji podatkowej. Pomimo, że nie wynika to wprost z przepisów, to zdaniem organów podatkowych regulacje w tym zakresie należy interpretować tak, że nadpłaty nie stanowi kwota podatku, jeżeli ten kto ją uiścił nie poniósł z tego tytułu bezpośredniego uszczerbku majątkowego. Takie stanowisko przedstawił Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale Izby Gospodarczej NSA z 22 czerwca 2011 r. (sygn. I GPS 1/11) w odniesieniu do podatku akcyzowego.

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT

Orzecznictwo sądów administracyjnych – niestety niejednolite

Reklama

Na poziomie sądów administracyjnych omawiana problematyka jest niejednoznaczna – w orzecznictwie są rozbieżności. I tak, w wydawanych przed 2019 rokiem orzeczeniach NSA przedstawia stanowisko pozytywne dla podatników wskazując, że przepisy o nadpłacie nie zawierają warunku wykazania uszczerbku majątkowego. Zdaniem NSA przyjęcie argumentacji organów podatkowych jest niezasadne, bo oznaczałoby, że w przypadku VAT w ogóle nie byłoby uprawnionego do zwrotu nadpłaty podatku - ani podatnik, który zapłacił ten podatek nie byłby bowiem do tego uprawniony, ani też nie byłby do tego uprawniony kontrahent niebędący podatnikiem VAT. NSA wskazywał również, że konkluzje płynące z ww. uchwały Izby Gospodarczej NSA nie obejmują VAT (przykładowo NSA w wyrokach o sygn. I FSK 1753/16, I FSK 271/12, I FSK 596/14 oraz I FSK 1168/15).

Jednakże, odmienne stanowisko - negatywne dla podatników - przedstawił NSA w dwóch wyrokach wydanych w 2019 roku. Jak wskazał NSA, dla powstania nadpłaty ma znaczenie kwestia poniesienia przez podatnika ciężaru ekonomicznego podatku. NSA jednocześnie stwierdził, że chociaż wskazana wyżej uchwała Izby Gospodarczej NSA dotyczyła podatku akcyzowego, to znajduje także odniesienie w VAT. Podobne konkluzje zdają się płynąć z niedawnego wyroku NSA z 1 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. I FSK 1725/17, niemniej na dzień przygotowania niniejszego artykułu nie zostało opublikowane pisemne uzasadnienie tego wyroku.

Warto mieć na uwadze, że rozbieżności interpretacyjne występują także bezpośrednio przy orzekaniu danej sprawy. W jednym z wyroków NSA zapadłych w zeszłym roku, w którym NSA podzielił niekorzystne dla podatników stanowisko, sędzia sprawozdawca zgłosiła zdanie odrębne. W zdaniu odrębnym sędzia w pełni podzieliła pozytywne dla podatników stanowisko prezentowane we wcześniejszym orzecznictwie NSA.

Podsumowanie

Ostateczne rozstrzygnięcie omawianej kwestii zależy od stanu faktycznego konkretnej sprawy. Dlatego też, każdy przypadek zawyżenia stawki VAT i możliwości dokonania korekty należy analizować odrębnie. W niektórych przypadkach widać nawet przychylne dla podatników stanowisko organów podatkowych. W specyficznej sprawie podatnika korzystającego z podmiotowego zwolnienia z VAT (tj. sprzedawca nie rozliczał VAT), a który w wyniku błędnego zaprogramowania kasy fiskalnej całą sprzedaż zwolnioną ewidencjonował na kasie ze stawką 23% VAT. Dyrektor KIS potwierdził, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku należnego wynikającego z paragonów fiskalnych.

Chociaż organy podatkowe prezentują zasadniczo negatywne dla podatników stanowisko (z pewnymi wyjątkami), to orzecznictwo NSA może dawać nadzieję na ostatecznie korzystne rozstrzygnięcie danej sprawy. Obecnie na rozstrzygnięcie NSA oczekuje kilka skarg kasacyjnych na korzystne dla podatników rozstrzygnięcia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Wyroki NSA w tych sprawach powinny pokazać, w jaką stronę interpretacyjną będzie zmierzać orzecznictwo NSA.

Niezależnie od powyższego, sprzedawcy przy prowadzeniu ewidencji j na kasie fiskalnej powinni zwracać szczególną uwagę na stosowaną stawkę VAT. Obecnie szczególnie warto przyjrzeć się sprzedaży dokonywanej po 1 lipca 2020 r. z uwagi na wspomniane wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT. Przypominamy, że w przypadku wątpliwości co do właściwej stawki VAT, podatnik może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora KIS o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej.

Wojciech Saciuk, menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Klaudia Piąstka, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Źródło: Deloitte
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.