reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Odliczanie i zwroty podatku > Obowiązek korekty VAT odliczonego z nieuregulowanych faktur a zwolnienie z długu

Obowiązek korekty VAT odliczonego z nieuregulowanych faktur a zwolnienie z długu

Spółka ma wobec jednego z dostawców dług, dla którego w marcu 2016 r. upłynął 150 dzień, licząc od upływu terminu płatności. Pod koniec lutego 2016 r. spółka zawarła z tym dostawcą ugodę, na mocy której zwolnił on spółkę z zapłaty długu. Czy mimo to spółka ma obowiązek skorygować podatek odliczony z faktury dotyczącej tego długu?

Nie, spółka nie jest obowiązana do skorygowania VAT odliczonego z faktury dotyczącej umorzonego długu. Stanowisko to potwierdzają sądy administracyjne. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Ulga na złe długi pozwala sprzedawcy skorygować VAT z niezapłaconych faktur, a kupującego zobowiązuje w takiej sytuacji do korekty odliczonego VAT. Obowiązki kupującego, gdy nie opłaci faktury, określa art. 89b ustawy o VAT.

Korekta odliczonego VAT przez dłużnika

Jak korygować odliczony VAT

Zasady korekty VAT przez dłużnika

Jakiego długu dotyczy obowiązek korekty odliczonego VAT?

Obowiązek korekty dotyczy odliczonego VAT wynikającego z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju, która nie została opłacona w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Kiedy dłużnik nie jest zobowiązany do korekty?

Dłużnik nie dokonuje korekty, gdy w ostatnim dniu miesiąca, w którym mija 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub w trakcie likwidacji.

Wybór zwolnienia z VAT nie zwalnia z tego obowiązku.

Za jaki okres dłużnik dokonuje korekty?

Dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury w rozliczeniu za okres, w którym mija 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, chyba że uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego.

Czy dłużnik zawiadamia urząd o dokonanej korekcie?

Nie, dłużnik nie składa dodatkowego zawiadomienia.

Kiedy dłużnik może ponownie wykazać VAT naliczony?

Dłużnik może ponownie wykazać skorygowany VAT naliczony w rozliczeniu za okres, w którym uregulował należność. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zwiększyć w odniesieniu do tej części.

Jak z tego wynika, na dłużnikach ciąży obowiązek korekty, jeżeli upłynie 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, a oni nie uregulują należności (art. 89b ust. 1 ustawy o VAT).

Powstaje pytanie, jak należy rozumieć pojęcie „uregulowanie należności”? Czy jest to również zwolnienie z długu?

Czynność zwolnienia z długu regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 508, który stanowi, że zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. W konsekwencji w wyjaśnieniach organów podatkowych można się spotkać ze stanowiskiem, że zwolnienie z długu nie zdejmuje z dłużnika obowiązku stosowania art. 89b ust. 1 ustawy VAT, tj. obowiązku korekty podatku naliczonego. Stanowisko takie zajął, przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 27 września 2013 r. (sygn. IPPP1/443-674/13-4/IGo), w której czytamy, że:

(...) zwolnienie Wnioskodawcy z długu przez wierzyciela (częściowe umorzenie wierzytelności) nie może być w żaden sposób utożsamiane z uregulowaniem należności (uiszczeniem należności przez dłużnika). Zatem w takim przypadku wystąpi u Wnioskodawcy obowiązek korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy.

Trzeba jednak zauważyć, że sądy administracyjne reprezentują w tej kwestii odmienne stanowisko. Jak bowiem orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 16 kwietnia 2014 r. (sygn. akt III SA/Wa 79/14), z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT wynika, że:

(...) znajduje on zastosowanie tylko wówczas, kiedy przez całe 150 dni od terminu płatności należności względem wierzyciela podatnik-dłużnik nie uiszcza, czyli nie reguluje tej należności. Materialnoprawnym warunkiem istnienia obowiązku skorygowania in minus podatku naliczonego z tytułu „nieuregulowania” należności jest więc jej istnienie przez co najmniej 150 dni od terminu płatności oraz jej niezapłacenie. Jeśli z jakichś względów należność przestaje istnieć przed upływem tych 150 dni, np. zostaje umorzona wskutek zwolnienia z długu na podstawie art. 508 Kodeksu cywilnego, omawiany przepis ustawy nie znajdzie zastosowania.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama