Kategorie

Korekta błędnych rozliczeń VAT - zasady ogólne zamiast odwrotnego obciążenia

Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Korekta błędnych rozliczeń VAT - zasady ogólne zamiast odwrotnego obciążenia
Korekta błędnych rozliczeń VAT - zasady ogólne zamiast odwrotnego obciążenia
Od 1 stycznia 2017 r. rozszerzono katalog usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Coraz szersze zastosowanie tego mechanizmu może prowadzić do różnego rodzaju błędów w rozliczeniach, które należy odpowiednio skorygować. Wyjaśniamy jak to zrobić.

Odwrotnemu obciążeniu podlega zasadniczo dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług (zwaną dalej ustawą o VAT) oraz świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Dostawca towarów lub usługodawca obowiązany jest przy odwrotnym obciążeniu do wystawienia faktury, która nie zawiera m.in. stawki i kwoty podatku wraz z adnotacją "odwrotne obciążenie". Obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług jest nabywca towarów lub usługobiorca.

Może się jednak zdarzyć, że dostawca towarów lub usługodawca w wyniku błędu zastosuje 23% stawkę podatku od towarów i usług. Błąd ten może być np. wynikiem niepoprawnej kwalifikacji danego towaru lub usługi. Jeżeli dany towar lub usługa zostanie przyporządkowany do nieodpowiedniego symbolu PKWiU, to skutkiem może być niezastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Powyższe nie zawsze musi wystąpić wyłącznie z winy sprzedającego. Błąd może być np. skutkiem zmienionej przez GUS opinii klasyfikacyjnej. Ponadto w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych, podlegają one odwrotnemu obciążeniu jeżeli świadczone są przez podwykonawcę. Ten element również może być przyczyną błędu przekładającego się na niepoprawne rozliczenie VAT, jeżeli strony transakcji nie wskażą informacji niezbędnych dla określenia ich statusu.

Polecamy: Biuletyn VAT

Korekta faktury i rozliczeń VAT

W razie zidentyfikowania tego rodzaju błędu dostawca towarów lub usługodawca zobowiązany jest do dokonania odpowiedniej korekty rozliczeń.

W pierwszej kolejności należy wystawić fakturę korygującą. W świetle bowiem art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury podatnik wystawia fakturę korygującą.

Ponadto dostawca towarów lub usługodawca musi dokonać odpowiedniej korekty rozliczeń. Zasadniczo pierwotnie wystawiona faktura zawiera podatek od towarów i usług. Zatem w świetle art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę.

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Jednocześnie obowiązek podatkowy w odniesieniu do transakcji objętej odwrotnym obciążeniem powstaje zasadniczo, w myśl art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zatem wykazania transakcji objętej odwrotnym obciążeniem należy dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy (przy czym należy pamiętać, że w odniesieniu do usług budowlanych i budowlano-montażowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury).

Spółka Alfa w lutym 2017 r. wykonała roboty malarskie na rzecz Spółki Beta i w tym samym miesiącu wystawiła fakturę z 23% stawką podatku od towarów i usług. W momencie wykonania usługi (i wystawienia faktury) Spółka Alfa była przekonana, że wykonuje usługę jako główny wykonawca. Niemniej jednak w kwietniu 2017 r. Spółka Alfa otrzymała informację, że występowała w tej transakcji jako podwykonawca, a zatem że transakcja ta była objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia. Wobec powyższego Spółka zastanawia się w jaki sposób należy dokonać korekty rozliczenia.

Zasadniczo na podstawie wyżej przytoczonych przepisów, korekta rozliczenia powinna wyglądać następująco:

 • usługodawca powinien wystawić fakturę korygującą do faktury dokumentującej rozliczoną błędnie na zasadach ogólnych usługę;
 • obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego powinien usługodawca dokonać w rozliczeniu za okres, w którym nabywca otrzymał korektę, pod warunkiem że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres, usługodawca uzyska potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez usługobiorcę (jeżeli nabywca otrzymał  korektę w kwietniu 2017 r., a potwierdzenie odbioru korekty usługodawca uzyskał w najpóźniej 25 maja 2017 r. to w tym okresie – w rozliczeniu za kwiecień 2017 r. usługodawca powinien dokonać stosownej korekty);
 • usługodawca powinien wykazać odwrotne obciążenie w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek  podatkowy (tj. w lutym 2017 r.).

Przedstawiony wyżej sposób korekty rozliczeń wynika zasadniczo z literalnego brzmienia przepisów i jeszcze do niedawna był aprobowany przez organy podatkowe (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 30.06.2015 r., znak: IPPP3/4512-394/15-2/JŻ albo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 29.01.2015 r., znak: IPTPP4/443-817/14-2/MK). Przy czym należy wskazać, że stanowisko to uległo z czasem zmianie.


W broszurze pn. Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT obowiązujące od 1 lipca 2015 r.  Minister Finansów wskazał, że w przypadku tego rodzaju błędu, pierwotnie wystawiona faktura od początku nie powinna zawierać kwoty podatku, a zatem, że w takiej sytuacji nie stosuje się art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT. Minister Finansów stoi więc na stanowisku, że dostawca towarów lub usługodawca nie ma obowiązku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Akceptując wykładnię Ministra Finansów, dokonanie korekty w przedstawionym wyżej przypadku powinno wyglądać następująco:

 • usługodawca powinien wystawić fakturę korygującą do faktury dokumentującej rozliczoną błędnie na zasadach ogólnych usługę;
 • obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego powinien usługodawca dokonać w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (tj. w lutym 2017 r.);
 • usługodawca powinien wykazać odwrotne obciążenie w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy (tj. w lutym 2017 r.).

Możliwość stosowania powyższego rozwiązania potwierdzają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 9.02.2017 r., znak: 1061-IPTPP1.4512.619.2016.3.RG lub Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 10.06.2016 r., znak: ITPP3/4512-191/16/MD). Przy czym należy mieć na uwadze, że rozwiązanie to ma oparcie jedynie w pismach interpretacyjnych organów podatkowych, które zasadniczo nie przyznają podatnikom ochrony (nie są to bowiem interpretacje ogólne lub objaśnienia podatkowe). Zatem ewentualna zmiana stanowiska przez organy podatkowe mogłaby wiązać się dla podatników z negatywnymi konsekwencjami. Niemniej z uwagi na powszechną akceptację ww. rozwiązania przez organy podatkowe, tego rodzaju ryzyko należy uznać za stosunkowo niewielkie.

Piotr Kępisty, Doradca podatkowy, konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.)

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?