Kategorie

Obowiązek rejestracji do VAT - zmiany od 1 września 2019 r.

Obowiązek rejestracji do VAT - zmiany od 1 września 2019 r.
Od 1 września 2019 r. zostanie ograniczona możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów. Z tego zwolnienia nie będą mogli korzystać podatnicy, bez względu na wysokość sprzedaży, gdy prowadzą sklepy internetowe m.in. z preparatami kosmetycznymi, komputerami, sprzętem gospodarstwa domowego. Zakaz korzystania ze zwolnienia będzie dotyczył również sklepów stacjonarnych sprzedających części samochodowe i do motocykli. Ze zwolnienia nie skorzystają także podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu. Oznacza to obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R lub jego aktualizacji zasadniczo do 31 sierpnia 2019 r.

Kto od 1 września 2019 r. musi rejestrować się jako czynny podatnik VAT

W art. 113 ust. 13 ustawy o VAT jest wykaz towarów i usług, których świadczenie powoduje, że podatnik nie może korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość sprzedaży (do 200 000 zł). Od 1 września br. wykaz ten zostanie poszerzony. To oznacza, że kolejna grupa podatników straci prawo do zwolnienia i będzie musiała obowiązkowo zarejestrować się do VAT.

Pierwsza grupa to podatnicy, którzy prowadzą sklepy internetowe i sprzedają towary wymienione w 4 grupowaniach PKWiU (zob. tabela). Ustawodawca definiuje tę sprzedaż jako sprzedaż w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.

Towary, których sprzedaż przez Internet powoduje utratę prawa do zwolnienia

Lp.

Nazwa towaru w grupowaniu PKWiU

Numer PKWiU

Przykładowy wykaz towarów

1.

Preparaty kosmetyczne i toaletowe

PKWiU 20.42.1

- perfumy i wody toaletowe

- kosmetyki do makijażu ust i oczu

- kosmetyki do manicure i pedicure

- pudry kosmetyczne lub toaletowe

- preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry (włączając preparaty do opalania), gdzie indziej niesklasyfikowane

- szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów

- płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej niesklasyfikowane

- preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez), nić dentystyczna

- preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu

- dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe

- preparaty do kąpieli

- pozostałe wyroby kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

2.

Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne

PKWiU 26

- elektroniczne układy scalone

- komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

- części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych

- urządzenia elektryczne dla telefonii i telegrafii; wideofony

- anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych

- urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne i części do tych urządzeń

- odbiorniki radiowe i odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu bądź odtwarzania dźwięku lub obrazu

- urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu

- mikrofony, głośniki, urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii i radiotelegrafii

- konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem

- instrumenty i przyrządy nawigacyjne, meteorologiczne, geofizyczne itp.

- termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli

- zegarki i zegary, z wyłączeniem ich mechanizmów i części, mechanizmy zegarkowe i zegarowe oraz ich części

- urządzenia napromieniowujące, sprzęt elektromedyczny i elektroterapeutyczny

- sprzęt fotograficzny i jego części oraz pozostałe instrumenty optyczne i ich części

3.

Urządzenia elektryczne i nieelektryczne sprzętu gospodarstwa domowego

PKWiU 27

- silniki elektryczne, prądnice i transformatory

- aparatura rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej

- baterie i akumulatory

- kable światłowodowe

- sprzęt oświetleniowy elektryczny

- chłodziarki i zamrażarki; pralki; koce elektryczne; wentylatory

- golarki, depilatory i maszynki do strzyżenia włosów, z własnym silnikiem elektrycznym

- suszarki do włosów lub rąk, elektrotermiczne; żelazka elektryczne

- podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe

- urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania gleby, elektryczne

- kuchenki mikrofalowe

- pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia

- sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i ogrzewania, nieelektryczny

4.

Maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane

(PKWiU 28)

- silniki

- turbiny pompy

- pompy

Szczegółowy wykaz towarów znajdujących się we wskazanych grupowaniach PKWiU 2008 znajdziemy na stronie https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/ lub w Inforlex w zakładce Pomoce dla Profesjonalistów.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Polecamy: AKADEMIA VAT z Radosławem Kowalskim (od 30 sierpnia do 10 września) – Cykl 3 webinariów: 8 wybranych zmian w VAT - praktyczny przegląd dla księgowych, Split payment, Biała lista podatników VAT

Ponadto gdy towary wymienione w tabeli będą sprzedawane w sklepach stacjonarnych, podatnik nie traci prawa do zastosowania zwolnienia.

Druga grupa to podatnicy sprzedający hurtowo i detalicznie(również w sklepie internetowym) części do:

 • pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
 • motocykli (PKWiU 45.4).

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu:

W przypadku obrotu częściami do pojazdów samochodowych i motocykli objęcie wyłączeniem nie tylko tzw. sprzedaży internetowej jest uzasadnione szeroką skalą oszustw również i w przypadku handlu stacjonarnego.

Powstaje pytanie, czy ze zwolnienia będą mogli korzystać np. mechanicy, którzy w ramach usługi sprzedają klientowi części. W tym przypadku należy uznać, że takie prawo będzie przysługiwało. Dostawa części samochodowych w ramach usług naprawy powinna być dla celów VAT traktowana jak składnik jednego kompleksowego świadczenia, jakim jest dokonanie naprawy. Element składowy tego świadczenia, tj. części zamienne, ma dla zleceniodawców poboczne znaczenie w świetle celu głównego. Nie można go w racjonalny sposób osiągnąć inaczej, niż przez nabycie kompleksowej usługi, mającej doprowadzić pojazd do stanu używalności.

Ponadto od 1 listopada br. płacąc za te towary trzeba bedzie obowiązkowo stosować split payment, gdy należność ogółem za fakturę przekroczy 15 000 zł.

Trzecia grupa to podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu. Oni również zostaną pozbawieni prawa do zwolnienia podmiotowego.

Nowe regulacje będą miały zastosowanie dp dostaw dokonanych od 1 września br. Jeśli do końca sierpnia została pobrana zaliczka zastosowanie znajdzie art. 41 ust. 14h w zw. z ust. 14f ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że zaliczka otrzymana przed utratą zwolnienia korzysta ze zwolnienia. Opodatkowaniu podlegać będzie ewentualnie pozostała część wynagrodzenia jeśli zostanie wpłacona już we wrześniu br. Sklepy ustalając wynagrodzenie powinny wziąć to pod uwagę.

Przykład
Podatnik prowadzi sklep internetowy ze sprzętem AGD. Do końca sierpnia br. korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Klient wpłacił 100% zaliczki 30 sierpnia br. Towar został wystały 2 września. Dostawa ta jest zwolniona z VAT.

Przykład
Podatnik prowadzi sklep internetowy ze sprzętem AGD. Do końca sierpnia br. korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Klient wpłacił 50% zaliczki 30 sierpnia br. Pozostała część będzie zapłacona przy odbiorze. Towar został wystały 2 września. W takim przypadku zaliczka korzysta ze zwolnienia. Natomiast pozostała część zapłaty będzie opodatkowana stawką 23%.

Podatnicy, którzy tracą z dniem 1 września 2019 r. prawo do korzystania ze zwolnienia, będą musieli dopełnić nowych obowiązków. Mają oczywiście też uprawnienia.

Obowiązki i uprawnienia podatników VAT czynnych

Lp.

Podatnicy VAT czynni są zobowiązani

Podatnicy VAT czynni są uprawnieni

1.

Prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupów obowiązkowo w formie elektronicznej

Odliczać VAT od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną

2.

Prowadzić ewidencję sprzedaży z naliczonym VAT na kasie rejestrującej, gdy nie korzystają ze zwolnienia z tego obowiązku

Odzyskać nieodliczony VAT, od zakupów dokonanych, gdy korzystali ze zwolnienia, jeśli nie minął jeszcze okres korekty

3.

Wysyłać JPK_VAT za każdy miesiąc

4.

Składać co miesiąc lub kwartał deklaracje VAT-7/VAT-7K, obowiązkowo w formie elektronicznej

5.

Składać co miesiąc informacje podsumowujące w formie elektronicznej, gdy wykonują transakcje objęte tym obowiązkiem

6.

Wystawiać faktury

7.

Prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, gdy zgłosili, że samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności


Jak zarejestrować się do VAT i jaki sposób rozliczeń wybrać

Podatnik, który traci prawo do zwolnienia podmiotowego, powinien złożyć VAT-R lub jego aktualizację. Musi tego dokonać przed dniem, w którym traci prawo do zwolnienia. To oznacza, że VAT-R powinien być złożony do 31 sierpnia br., gdy od 1 września tracimy prawo do zwolnienia.

Możemy to zrobić w formie elektronicznej przez system e-deklaracje http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/vat, ale wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

Gdy nie mamy podpisu elektronicznego, musimy wysłać VAT-R pocztą lub złożyć we właściwym urzędzie skarbowym, tj. urzędzie właściwym ze względu na adres:

 1. siedziby - jeśli prowadzimy firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie),
 2. miejsca zamieszkania - jeśli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą,

Zgłoszenie składamy obecnie, korzystając z 13. wersji formularza VAT-R.

Reklama

Jeżeli prowadzimy działalność krócej niż 12 miesięcy, będziemy musieli składać miesięczne deklaracje VAT-7. Nie możemy wybrać kwartalnego sposobu rozliczeń. Mimo obowiązku składania miesięcznych deklaracji możemy rozliczać się kasowo. Bez względu na sposób rozliczeń mamy obowiązek składania co miesiąc JPK_VAT.

Złożenie zgłoszenia jest bezpłatne, chyba że chcemy uzyskać potwierdzenie rejestracji. Wtedy musimy wpłacić opłatę skarbową w wysokości 170 zł na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie której mieści się właściwy dla nas urząd skarbowy. Ponadto w zgłoszeniu rejestracyjnym musimy zaznaczyć, czy chcemy takie potwierdzenie.

Jak odzyskać nieodliczony VAT

Utrata prawa do zwolnienia w wielu przypadkach będzie dawała prawo do korekty nieodliczonego VAT. Będzie to korzystne uprawnienie, szczególnie gdy podatnicy będą mieć zapasy niesprzedanego towaru. Prawo to wynika z art. 91 ust. 7-7d ustawy o VAT i dotyczy:

  • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy nie minął okres ich korekty,
  • towarów handlowych, które do dnia rezygnacji ze zwolnienia nie zostały odsprzedane, lub surowców i materiałów niewykorzystanych przed powrotem do zwolnienia do czynności opodatkowanych.

Uwaga
Mimo że nie wynika to wprost z przepisów, należy na dzień rejestracji do VAT wykonać spis posiadanych towarów handlowych, surowców i materiałów, aby można było dokonać korekty odliczonego VAT. O spisie nie należy powiadamiać urzędu skarbowego.

Okres korekty dla towarów i usług wykorzystywanych w działalności

Lp.

Rodzaj towarów

Okres korekty

Sposób obliczenia kwoty korekty za dany rok

1.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, których wartość początkowa przekracza 15 000 zł

Podatnik dokonuje korekty w ciągu 5 kolejnych lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Roczna korekta dotyczy 1/5 kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

Kw = PN/5, gdzie:

Kw - kwota korekty,

PN - kwota odliczonego VAT.

2.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, lub niepodlegające amortyzacji oraz wyposażenie

Podatnik dokonuje korekty, jeśli nie minęło 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania.

Jeśli nie minął okres korekty, korygujemy cały odliczony VAT.

3.

Nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów, które są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeśli ich wartość początkowa przekracza 15 000 zł

Podatnik dokonuje korekty w ciągu 10 kolejnych lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Roczna korekta dotyczy 1/10 kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

Kw = PN/10, gdzie:

Kw - kwota korekty,

PN - kwota odliczonego VAT.

Reklama

Wyjątkiem są towary handlowe, surowce, materiały, które na dzień rejestracji nie zostały sprzedane lub wykorzystane do czynności zwolnionych. W ich przypadku prawo do korekty istnieje niezależnie od tego, kiedy zostały nabyte lub wytworzone, i dotyczy całej kwoty odliczonego VAT. Korekty dokonuje się w deklaracji VAT-7 składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana.

Przykład
Jan Kowalski od 1 września 2019 r. utracił prawo do zwolnienia. Na dzień rejestracji miał w sklepie niesprzedany towar o wartości netto 10 000 zł, VAT 2300 zł. W takiej sytuacji może skorygować cały nieodliczony VAT w wysokości 2300 zł. Kwotę korekty wykazuje w poz. 48 deklaracji za wrzesień 2019 r.

Podatnik wykazuje w deklaracji i JPK_VAT kwotę VAT podlegającą korekcie w deklaracji bez znaku (-), gdyż powiększa VAT naliczony.

Przykład
Jan Kowalski kupił w 2016 r. samochód dostawczy uprawniający do pełnych odliczeń VAT. Od jego zakupu nie odliczył VAT (4600 zł), gdyż korzystał ze zwolnienia. 25 sierpnia 2019 r. złożył VAT-R ze względu na utratę zwolnienia od 1 września. Będzie mógł w sumie skorygować 2/5 VAT naliczonego. Na dzień rejestracji do VAT minęły 3 lata korekty. Korekty nie dokonuje od razu, tylko za każdy rok korekty koryguje 1/5 VAT naliczonego. Pierwszej korekty dokonuje w poz. 47 deklaracji VAT-7 za styczeń 2020 r. w wysokości 920 zł. Kolejnej za styczeń 2021 r.

Przykład
Jan Kowalski korzysta ze zwolnienia z VAT. W maju 2019 r. kupił laptop o wartości netto 2800 zł, VAT 644 zł. Okres korekty mija 31 maja 2020 r. Dlatego jeśli straci prawo do zwolnienia od 1 września 2019 r., może odliczyć cały VAT. Kwotę korekty wykazuje w poz. 47 deklaracji VAT-7 za wrzesień 2019 r.

3. Jakie obowiązki ciążą na podatniku w związku z użytkowaniem kas

Podatnik, który zarejestrował się do VAT, a ewidencjonował obrót na kasie fiskalnej, musi przeprogramować kasy tak, aby do całej sprzedaży były stosowane właściwe stawki VAT. W tym celu należy zgłosić się do serwisu kasy.

Podstawa prawna:

•art. 41 ust. 14h,  art. 113 ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1018

Joanna Dmowska, ekspert w zakresie VAT

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.