| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Nowe deklaracje VAT od kwietnia 2013: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 i VAT-9M

Nowe deklaracje VAT od kwietnia 2013: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 i VAT-9M

Minister Finansów przygotował nowe wzory deklaracji VAT. Chodzi o VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 i VAT-9M. Nowe wzory obowiązują od 1 kwietnia 2013 r.

Nowe wzory deklaracji VAT znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, określającym nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(5), VAT-8(5), VAT-9M(3) (Dz. U. poz. 394);

VAT-7 – to miesięczna deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy o VAT - od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje wersja 14 tej deklaracji;

VAT-7K, to kwartalna deklaracji dla podatku od towarów i usług dla małych podatników, o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy o VAT - od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje wersja 8 tej deklaracji;

VAT-7D – to kwartalna deklaracja dla podatku od towarów i usług dla podatników VAT innych niż tzw. mali podatnicy, o której mowa w art. 99 ust. 3 ustawy o VAT - od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje wersja 5 tej deklaracji;

VAT-8 – to miesięczna deklaracja dla podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy o VAT - od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje wersja 5 tej deklaracji; deklarację tę składają podatnicy, o których mowa w art.15 ustawy o VAT, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art.15 ustawy - zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

VAT-9M – to miesięczna deklaracja dla podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy o VAT - od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje wersja 3 tej deklaracji; deklarację tę składają podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami.

Nowe wzory deklaracji VAT-7(14), VAT-8(5), VAT-9M(3) stosuje się, począwszy od rozliczenia za kwiecień 2013 r.;

Nowe wzory deklaracjiVAT-7K(8) VAT-7D(5) stosuje się, począwszy od rozliczenia za II kwartał 2013 r.

Poprzednie wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1333, z późn. zm.3)) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2013 r., mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013 r.

Jednak poprzednich wzorów nie można stosować do rozliczeń za okresy rozliczeniowe, w których podatnik koryguje podstawę opodatko­wania oraz kwotę podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o VAT lub dokonuje zwiększenia podatku naliczonego na pod­stawie art. 89b ust. 4 tej ustawy.

Nowe deklaracje VAT od kwietnia 2013 - VAT-10, VAT-11, VAT-12 i VAT-13

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r. - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Nowe terminy wystawiania faktur od 2013 roku

Objaśnienia do wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

(VAT-7(14), VAT-7K(8) i VAT-7D(5))

wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 394).

Podstawowym aktem prawnym regulującym opodatkowanie podatkiem od towarów i usług jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.

Ilekroć w objaśnieniach jest mowa o okresie rozliczeniowym, należy przez to rozumieć:

- w przypadku deklaracji VAT-7 - miesiąc, 

- w przypadku deklaracji VAT-7K i VAT-7D - kwartał.

Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 składają podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy.

Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7K składają mali podatnicy, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy, rozliczający podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy, niemający obowiązku płacenia zaliczek na podatek za okresy miesięczne.

Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7D składają podatnicy inni niż mali, rozliczający podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy oraz podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego przekroczą kwoty, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy.

OBJAŚNIENIA OGÓLNE

1. Deklarację składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym.

2. Kwoty z poszczególnych pozycji deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych - zgodnie z art. 63 § 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).

3.Wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus ( - ).

4.Niewypełnienie którejkolwiek pozycji:

- od 10 do 55 w przypadku deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K, 

- od 10 do 61 w przypadku deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7D

jest równoznaczne z wpisaniem zera (0).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »