reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Sprzedaż sprzętu pracownikom a VAT

Sprzedaż sprzętu pracownikom a VAT

Podatnicy niekiedy sprzedają wyposażenie przedsiębiorstwa, np. używany sprzęt komputerowy lub telefony, swoim pracownikom. Stanowi to dostawę towarów, a więc czynność opodatkowaną w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Przy czym tego typu transakcje są często przeprowadzane na warunkach korzystnych dla pracowników, przykładowo za symboliczną kwotę (np. 1 zł).

Przepisy ustawy o VAT nie stoją temu na przeszkodzie. Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę na szczególne zasady ustalania podstawy opodatkowania wskazane w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Jak stanowi natomiast art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje m.in. gdy między kontrahentami zachodzą powiązania wynikające ze stosunku pracy.

Polecamy: Biuletyn VAT

Powyższe regulacje mogą dotyczyć sprzedaży za cenę niższą od rynkowej, jeżeli jest ona dokonywana pomiędzy pracodawcą a jego pracownikiem. Podobnie rozstrzygają organy podatkowe, czego przykładem jest interpretacja Ministra Finansów z 25.04.2016 r., znak PT8.8101.92.2016/PBD. W konsekwencji, podatek VAT należy obliczyć od wartości rynkowej sprzętu sprzedawanego pracownikom, a nie od zapłaconej przez nich kwoty.

Przy czym, w świetle art. 2 pkt 27b pkt a ustawy o VAT, wartością rynkową jest całkowita kwota, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów, nabywca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów, przez wartość rynkową rozumie się w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy. W związku z powyższym, wartość rynkową ustala się w momencie dokonywania dostawy. Poza tym, należy brać pod uwagę stan sprzętu. Jeżeli więc będzie on zużyty lub częściowo zniszczony, to podstawa opodatkowania może być obniżona w stosunku do wartości sprzętu nowego (niezużytego, niezniszczonego).

Sprzedaż towaru na rzecz pracowników zasadniczo nie musi być ewidencjonowana na kasie rejestrującej (fiskalnej). Stanowi o tym § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Należy jednakże wspomnieć o wyjątku od powyższego zwolnienia. Jak stanowi bowiem § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2018 r. rozpoczęli ewidencjonowanie m.in. czynności wymienionych w poz. 36 załącznika do rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych nie stosuje się. Regulacja ta sprawia, że wskazane zwolnienie zostanie utracone, jeżeli podatnik zaewidencjonuje na kasie rejestrującej (choćby raz) jakąkolwiek sprzedaż na rzecz swoich pracowników.

Przy czym warto jeszcze dodać, że stosownie do § 2 ust. 1 w zw. z poz. 50 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania dostawę towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji, jeżeli czynność ta w całości została udokumentowana fakturą. Sprzedaż środka trwałego nigdy nie musi więc być rejestrowana na kasie (pod warunkiem, że podatnik udokumentuje tę czynność fakturą).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama