| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r. - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r. - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Podatnicy VAT nie mają czasu na nudę. Od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje bowiem kolejny pakiet nowych regulacji. Istotnie zmienione zostały przepisy ustawy o VAT, i kilku rozporządzeń wykonawczych. Eksperci z Ministerstwa Finansów przygotowali dokładne omówienie najważniejszych zmian. Publikujemy w całości te wyjaśnienia.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW (zmiana w art. 112 ustawy o VAT)

Zmiany wprowadzane w zakresie art. 112 ustawy o VAT mają na celu wyraźne wskazanie,
że regulacje dotyczące przechowywania przez podatników ewidencji prowadzonych dla celów rozliczania podatku oraz wszystkich dokumentów, dotyczą również dokumentów, jakimi są faktury.

ZMIANY W ZAKRESIE SZCZEGÓLNYCH PROCEDUR (art. 119 ust. 2  ustawy o VAT)

W zakresie szczególnej procedury przy świadczeniu usług turystyki zmodyfikowana została definicji marży.

Obecnie marżą jest różnica między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów marżą będzie różnica między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Oznacza to, iż przy obliczaniu marży będzie uwzględniany również podatek rozliczany przez podatnika z tytułu nabycia usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, dla których to usług miejscem świadczenia jest miejsce siedziby usługobiorcy.

W takiej sytuacji bowiem podatnik świadczący usługę turystyki jest obowiązany do rozliczenia podatku od takich usług. Podatek ten jest dla niego podatkiem należnym nie do odliczenia. Zatem podatek ten z uwagi na to iż jest poniesionym kosztem będzie uwzględniony przy obliczaniu marży.

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r. - dostawy wewnątrzwspólnotowe oraz transport lotniczy

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE (art. 11 ust. 2 ustawy zmieniającej)

W przepisie tym wprowadzono regulacje przejściowe dotyczące obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z tym przepisem w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca towarów lub usług, powstaje w rozliczeniu za okres, o którym mowa w art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy zmienianej pod warunkiem uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć podatek należny z tego tytułu.

Rozwiązanie to powinno przyczynić się do rzetelnego (terminowego) wykazywania przez podatników tego rodzaju transakcji; szczególnie dotyczy to wymogu uwzględnienia podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jako warunku do skorzystania z prawa do odliczenia.

POZOSTAŁE ZMIANY (Zmiany w § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług)

Od 1 kwietnia 2013 r. doprecyzowany zostanie moment, w jakim podatnik powinien posiadać określone przepisami dokumenty, aby móc zastosować 0% stawkę podatku VAT do dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz m.in. instytucji UE, organizacji międzynarodowych, misji dyplomatycznych i sił zbrojnych NATO posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo w innym państwie członkowskim niż Polska.

Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% będzie możliwe jeżeli podatnik będzie posiadać odpowiednie dokumenty przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy (tj. okres, w którym obowiązany jest wykazać podatek z tytułu sprzedaży).

Nieodpłatne przekazanie towarów i usług w VAT 2013

DEKLARACJE VAT

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. będą obowiązywać nowe wzory deklaracji dla podatku VAT:

  • VAT-7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(5), VAT-8(5), VAT-9M(3).

Nowe wzory deklaracji w stosunku do poprzednio obowiązujących wzorów zawierają jedynie zmiany o charakterze technicznym powodujące zmianę numeracji poszczególnych pól.

Nowe wzory:

  • VAT-7(14), VAT-8(5) i VAT-9M(3) stosuje się począwszy od rozliczenia za kwiecień 2013 r.,
  • VAT-7K(8), VAT-7D(5) stosuje się począwszy od rozliczenia za II kwartał 2013 r.

Uwaga! Nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013 r., z wyjątkiem okresów rozliczeniowych, w których podatnik koryguje podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy lub dokonuje zwiększenia podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy, mogą być stosowane wzory deklaracji VAT-7(12), VAT-7K(6) i VAT-7D(3).

  • VAT-13(1).

Do składania ww. deklaracji będą zobowiązani przedstawiciele podatkowi ustanowieni przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, którzy będą dokonywali na terytorium kraju wyłącznie importu towarów, których miejscem przeznaczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju dokonywany będzie przez importera tych towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Wzór deklaracji VAT-13(1) obowiązuje od rozliczenia za kwiecień 2013 r.

  • VAT-10(4) i VAT-11(3)

Nowe wzory deklaracji w stosunku do poprzednio obowiązujących wzorów zawierają jedynie zmiany o charakterze technicznym.

  • VAT-12(2)

Wzór ten w stosunku do poprzednio obowiązującego wzoru zawiera jedynie zmiany o charakterze technicznym.

Nowy wzór deklaracji VAT-12(2) stosuje się od rozliczenia za kwiecień 2013 r. Nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013 r. może być stosowany wzór deklaracji VAT-12(1).

Nowe deklaracje VAT od kwietnia 2013 - VAT-10, VAT-11, VAT-12 i VAT-13

Źródło: Ministerstwo Finansów

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »